Menu Luk

Visitation

Det er sagsafhængigt, hvilken baggrund eller livssituation, der ligger til grund for at en anbringelse vurderes at være den bedste løsning

Udgangspunktet for anbringelsen er ofte forbundet med manglende trivsel, manglende livsglæde, udfordringer i samvær med andre, isolation, sideløbende med ustabile skoleforløb. Dette er som oftest forbundet med psykiske vanskeligheder og sygdom.

Opholdet har til sigte at føre til en meningsfuld og udviklende hverdag i et struktureret behandlingsmiljø. Her støttes barnet og den unge i, at udvikle sit funktionsniveau og sin selvstændighed, for at kunne håndtere sine vanskeligheder og etablere en ny dagligdag. Dette inkluderer en fast målsætning om, at indgå i et stabilt skoleforløb på et af vores skole- og dagbehandlingstilbud.

I forbindelse med visitationen arrangeres møde med sagsbehandler, familieplejekonsulent og forældre, hvor tilbuddet præsenteres. Barnet eller den unge ser efterfølgende opholdsstedet og dagbehandlingstilbuddet. Her gives god mulighed for afklaring af spørgsmål. Der tales om gensidige forventninger og hvilke krav der stilles til samarbejdet, ud fra barnet og den unges særlige situation.

Tillige drøftes realistiske mål for anbringelsen, der indskrives i handleplanen, som anvendes til at støtte den unge i egen udvikling. Der fastsættes overordnede målsætninger for skoleforløbet med udgangspunkt i barnet og den unges kompetencer og behandlingsbehov.

Barnet og den unge får en mappe med hjem om opholdsstedets holdninger, aftaler og en beskrivelse af dagligdagen. Der aftales individuelt, hvordan skolestart og indflytning tilrettelægges.

I forhold til en indflytning på opholdssted og bosted er der en række praktiske ting der skal afklares, så som:

  • Hvornår flytter barnet eller den unge ind?
  • Er der nogen helt særlige hensyn der skal tages?
  • Hvordan ser dagligdagen ud?
  • Hvordan er rammer og struktur på opholdsstedet?

I forhold til indskrivning på skolen er der også forskellige ting at afklare:

  • Hvordan har tidligere skoleforløb været?
  • Er der særlige hensyn skolen i forvejen kan tage højde for?
  • Kan barnet eller den unge overkomme en hel skoledag?
  • Er der fag der skal fritages for?
  • Kan der fastsættes en overordnet målsætning for året, fx i forhold til afgangsprøver?
Tøv ikke med at kontakte os på tlf. eller mail, som du kan se herunder, såfremt du vil vide mere.