Opholdssteder og botilbud vægter forældresamarbejdet højt

Støtte og rådgivning til forældre

Et samarbejde mellem miljøterapeuter og forældre er vigtigt i anerkendelsen af forældrenes fortsatte betydning i barnets, den unges eller voksnes liv. Derfor prioriterer vi, at familierelationer opretholdes på trods af anbringelsen. Støtte og rådgivning til forældre under anbringelsesforløbet bidrager til, at hverdagen bliver nemmere for såvel den anbragte som forældrene.

Samarbejdet

Ved indflytning vil miljøterapeuterne de første dage være i daglig kontakt med forældrene. Afdelingslederen vil ligeledes kontakte forældrene en gang ugentligt den første måned. Dette er for at styrke forældresamarbejdet og for at skabe tryghed omkring barnet, den unge eller voksne efter indflytning. Miljøterapeuterne kontakter forældrene i forlængelse af den ugentlige snak med den anbragte samt efter behov, for at sikre en åben dialog.

Miljøterapeuterne forpligter sig til at underrette forældrene om centrale begivenheder og informere om væsentlige beslutninger eller ændringer, der iværksættes. Ved særlige akutte hændelser forpligter miljøterapeuterne sig til at kontakte og løbende informere forældrene.

Der afholdes som minimum et halvårligt statusmøde, hvor det igangsatte behandlingsforløb evalueres. Forældrene indbydes automatisk til disse statusmøder, hvis barnet eller den unge er under 18 år.

Forældre og søskende er altid velkomne til et besøg efter aftale med miljøterapeuterne eller til at tage kontakt til det opholdssted eller bosted, I ønsker at besøge. Unge over 18 år har også mulighed for at underskrive samtykkeerklæring, såfremt den unge ønsker, at forældrene involveres fremadrettet.

Som årlig tradition afholdes en sommerfest og julefest på de enkelte bo- og opholdssteder. De anbragte har i den forbindelse mulighed for at invitere sine pårørende og være vært for arrangementet. Nederst på hjemmesidens forside vil det være muligt at se hverdagsglimt fra afdelingerne.

Se vores film, hvor tidligere og nuværende forældre fortæller om deres oplevelser med Den Miljøterapeutiske Organisation.

Læs mindre Læs mere

Forældresamarbejder

Nyheder fra LinkedIn

Se alle medarbejdere

SKVULP festival 2022