Hos Den Miljøterapeutiske Organisation gør vi brug af flere forskellige metoder til familieterapi.

Som forståelsesramme for børns udvikling og behov, tages afsæt i neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en brobygning mellem tilknytningsteori, udviklingspsykologi og den seneste hjerneforskning. Forståelsesrammen kan blandt andet bidrage til udfoldelse af, hvad der kan støtte sociale, følelsesmæssige og personlighedsmæssige udviklingsprocesser og sikre mere præcis intervention og effekt af handling i forældrerollen.

Psykoedukation er en behandlingsform, som fokuserer på at give viden om den psykiske lidelse (diagnosen) og undervisning i både kommunikationstræning og problemløsning. Derigennem kan der skabes mere forståelse for lidelsens symptomer, og hvad der kan udløse den. Igennem undervisningen kan pårørende lære at skelne mellem almindelige psykologiske problemer og problemer, der opstår på baggrund af den psykiske lidelse og derved nemmere støtte og guide den unge.