STU uddannelse

Vejen til personlig, social og faglig udvikling

Hvad er en STU uddannelse?

STU står for ”særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse” og er en fleksibel 3-årig uddannelse, der er tilrettelagt specifikt til den enkeltes behov. På uddannelsen er der ikke alene fokus på faglig kompetenceudvikling, men også personlig og social udvikling og selvstændighed. I fleksibiliteten ligger, at uddannelsesforløbet ikke nødvendigvis er fastlåst til samme undervisningstilbud i DMO alle tre år, men at der kan være mulighed for at prøve noget andet undervejs, hvis behovene skifter.

STU er tiltænkt unge mennesker, som ikke længere kan være tilknyttet grundskolen, men af forskellige årsager heller ikke er klar til de ordinære ungdomsuddannelser eller den forberedende grunduddannelse (FGU). Udover muligheden for faglig kompetencetilegnelse, vil det også vurderes hvilke udviklingsmæssige tiltag, den enkelte vil profitere af. Her tages der afsæt i en miljøterapeutisk ramme samt en mentaliseringsbaseret tilgang.

Om STU uddannelse hos DMO

I DMO er vi specialiserede i at tilgodese behandlingsmæssige behov hos den enkelte. Det betyder, at der er stor erfaring med at hjælpe og støtte unge med særlige behov, psykiske problemstillinger, eller unge som er i risiko for at udvikle psykisk sygdom. Hovedparten af vores unge er normalt begavede, samt unge med symptomer på tidlig relationsforstyrrelse, der har brug for støtte af tydelige, professionelle voksne i et trygt miljø.

Helt centralt i tilgangen til de unge er relationsarbejde i en miljøterapeutisk ramme. I tillæg hertil arbejdes der med en mentaliseringsbaseret tilgang. Samspillet mellem miljøterapi og mentalisering skaber et alsidigt og fagligt velfunderet undervisningsmiljø, som med faglig ekspertise kan imødekomme og udvikle den enkelte unges vanskeligheder. Vi har en målsætning om at styrke selvstændighed og derved reducere støttebehov.

Vi har mange års erfaring med at tilrettelægge STU forløb i samarbejde med netværk og andre uddannelsesinstitutioner, såsom FGU, VUC og de ordinære ungdomsuddannelsesinstitutioner. Vores formål er at få præsenteret STU eleverne for en bred vifte af muligheder for videre uddannelse, bl.a. ved hjælp af uddannelsesguiden samt at guide dem i deres ønsker for et fremtidigt arbejdsliv.

STU uddannelse - Undervisningen

Fælles for DMO’s STU uddannelsestilbud er, at der tilbydes undervisning på grundskoleniveau op til 10. klasse. Dette indebærer både:

  • Ajourførende undervisning for dem som har behov for at få hævet det faglige niveau og/eller træne at være en del af et undervisningsfællesskab.
  • Målrettet undervisning som klargøring til at gennemføre afgangsprøver på FP9 eller FP10 niveau. Dette tilpasses med relevante fag efter behov.
  • Praktisk undervisning indeholdende kompetencegivende aktiviteter på forskellige områder.

Kørekort

I samarbejde med en køreskole i Holbæk, kan vi hjælpe med at tilrettelægge et STU forløb, hvor den unge hjælpes med at tage kørekort til bil (B). Vi hjælper bl.a. med koordinering af køretimer, støtte til dialog med kørelæreren samt træning af teori.

Hvordan fungerer en STU uddannelse?

STU fungerer ved at der både på indholdssiden, men også rent støttebehovsmæssigt er rigtig gode muligheder for at tilrettelægge forløbet så det passer til den enkeltes behov. På indholdssiden tilbyder DMO STU flere forskellige linjer og faglige profiler, som i vid udstrækning kan sammensættes til den enkelte. Derudover er STU også det uddannelsesforløb, som tilbyder de bedste muligheder for individuel støtte.  

Fordelene ved en STU uddannelse

Mennesket er i centrum på STU uddannelser, fordi behovet for at kunne tilpasse til individuelle behov, herunder personlige og sociale hensyn, er helt centrale. Bliver man vurderet egnet til et STU forløb, er det fordi, der er vurderet et behov for særlige hensyn i en grad så man ikke er klar til andre ungdomsuddannelser. På den måde ses der positivt på, at der er behov for udvikling, hvilket der gives tid til.

Fordelene ved et STU forløb er derfor, at der er store muligheder for tilpasning, så det bedst muligt kan understøtte udviklingen for den enkelte. Undervisningsmiljøet bærer præg af en forudsigelig, forberedende og struktureret hverdag med fokus på at få skabt en god og tryg relation mellem både lærere og andre elever. Der arbejdes desuden også aktivt med at understøtte ungdomsliv, fællesskab og venskaber eleverne imellem.    

Hvordan vælger man den rigtige STU uddannelse?

STU tilbydes mange steder, og vejledning til at vælge det rigtige tilbud for den enkelte er en rigtig god idé. På DMO STU er der mulighed for at aftale besøg og rundvisninger, så det rette tilbud kan findes. Vi fortæller desuden om vores tilbud på STU-messen ”Specialkompasset”.

Fordi STU er så fleksibelt et koncept, kan man på DMO STU godt skifte retning og sågar afdeling undervejs. At ville prøve noget andet er ganske naturligt, hvilket erfaringsmæssigt sker på baggrund af en god udvikling. Derfor kan man i DMO prøver kræfter med forskellige forløb. Den rigtige STU bliver derfor der hvor tilrettelæggelse, tilgang og støtte passer bedst til den enkelte. Der er en høj grad af medbestemmelse for den enkelte elev i forhold til, hvad der ønskes på indholdssiden.

Hvordan kan en STU uddannelse bidrage til personlig og faglig udvikling?

Der er mange forskellige måder at understøtte den individuelle udvikling på via STU. Helt overordnet er det personligt udviklende at lykkes med at tilegne sig nye kompetencer. På DMO STU kunne sådanne kompetencer for eksempel være at tage et kørekort, at blive dygtig til at tage sig af dyr, at blive tryg i at være en del af et klassefællesskab eller et e-sportshold eller noget helt andet. Det er individuelt, hvilke udviklingsprocesser der er vigtige, men vi oplever på DMO STU, at kompetencegivende aktiviteter og udvikling i trivsel og selvværd ofte følges ad. Ligeledes kan det også være personligt udviklende og trivselsskabende at finde venner og et socialt liv, hvor man er accepteret.

DMO STU bygger som nævnt på en miljøterapeutisk og mentaliseringsbaseret tilgang, hvilket også er med til at understøtte den personlige udvikling, særligt for de unge som profiterer af at være i et miljø som i sig selv rummer en behandlingsdimension. 

STU uddannelse hos DMO

På vores STU uddannelsesforløb hjælper vi unge med særlige behov med at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer. Vores STU forløb tilrettelægges individuelt efter den unges interesser og ønsker samt ud fra hvilke kompetencer og færdigheder, der er behov for at udvikle. Forløbene kan indeholde praktikforløb, hvor den unge har mulighed for at afprøve forskellige erhverv. DMO tilbyder STU uddannelse på tre forskellige afdelinger med hver deres fokusområde for undervisningen. Afdelingerne samarbejder på tværs om at tilrettelægge det bedste STU forløb for den enkelte elev. Læs mere om de tre forskellige afdelinger nedenfor.

DMO Hjembækskolen

DMO Hjembækskolen er beliggende i naturskønne omgivelser, som vi benytter tillige med vores egne værkstedsfaciliteter som afsæt for aktiviteter for vores STU elever.

Vi har et fokus på at inddrage bevægelse og motion i hverdagen, hvilket der er rig mulighed for i alt fra gåture til styrketræning.

Profil

E-sport
E-sportsundervisningen foregår to dage om ugen. Vores e-sportstræner står for at sammensætte en struktureret og spændende træning samt kampe. Der er også indlagt bevægelse som en del af e-sport, hvilket blandt andet kan være fitness, gåture eller boldspil.

Idræt
Med fodboldbane, fitnesscenter, hal og multibane har vi mange muligheder for forskellige typer træning og motion. Vi tilbyder desuden svømning i Jyderup svømmehal. Her er der både mulighed for svømmetræning og leg i vandet.

Læs mere om DMO Hjembækskolen her

DMO Jyderup Private Heldagsskole

På DMO Jyderup Private Heldagsskole er fællesskab, friluftsliv og fysisk aktivitet i fokus. Skolen er omkranset af både sø, skov, plantage og stisystemer, hvilket giver rig mulighed for at inddrage natur og friluftsliv i undervisningen.

Vi vægter sammenholdet højt. At indgå i fællesskaber er for mange af eleverne udfordrende, hvorfor vi gør særligt meget ud af at støtte dem i at indgå i, samt opleve stærke relationer hvor alle har værdi.

Profil

Sport & adventure
Motion og et aktivt liv er i fokus. Eleverne får mulighed for at afprøve mange former for sport, lære om sund kost og bruge kroppen aktivt. Der er fokus på teamsport, hvor relationerne styrkes.

Friluftsliv
Her får eleverne mulighed for at opnå en fortrolighed med naturen. Undervisningen er tilrettelagt efter de oplevelser, naturen har at byde på i de forskellige sæsoner. Vi tilbyder bl.a. kano, kajak, paddelboard, svømning, vinterbadning, mad over bål og meget mere.

Læs mere om DMO Jyderup Private Heldagsskole her

DMO Ulstrupskolen

DMO Ulstrupskolen råder over et naturskønt område, der giver mange muligheder for oplevelser og læring – særligt i forbindelse med skolens dyrehold som bl.a. tæller ponyer, geder, får, alpakaer og kaniner.

Skolens mange faciliteter bidrager alle til varierede og alsidige skoledage.
STU eleverne kan også gå til ridning og horsemanship på nærliggende rideskole.

Profil

Dyrehold
Ved at tage del i pasning og pleje af skolens dyr kan eleverne opnå praktiske og teoretiske indsigter og færdigheder, der øger deres selvstændighed og ansvarlighed.

Køkken
DMO Ulstrupskolen har eget industrikøkken, hvor der er mulighed for at tilegne sig kompetencer inden for de arbejdsopgaver, der er i et storkøkken såvel som en mindre husholdning. I forlængelse af, eller sideløbende, med intern praktik, etableres så vidt muligt også ekstern praktik i køkken.

Læs mere om DMO Ulstrupskolen her

Flere af ydelserne:

Akut anbringelse

Behandlingen

Familiebehandling og familieterapi

Mentalisering

Miljøterapi

NADA-Akupunktur

Psykiater

Sanseintegration

Støttet og overvåget samvær

Ydelses ark

§ 54-støtteperson