Menu Luk

Egehøj

Opholdsstedet Egehøj

Fyrrebakken 6A, 4400 Kalundborg

Opholdsstedet Egehøj er godkendt til: 7 børn, unge samt voksne inden for følgende målgrupper, jf. lov om social service § 66, stk. 1., nr. 6, samt § 107.
Bosted med mulighed for efterværn.

Egehøj er et socialpædagogisk opholdssted, beliggende i Kalundborg, med skøn udsigt over fjorden. Der er plads til syv unge i alderen 12-23 år. Beliggenheden giver gode muligheder for skolegang, uddannelse, fritidsaktiviteter, indkøb, offentlig transport mm. Stationen i byen har direkte linje til København, og de transportmæssige knudepunkter på den linje.

Egehøj er et opholdssted hvor den unge kan finde fodfæste, ro og en sikker base at blive klar til at komme videre i livet på. Med støtte fra nærværende og opmærksomme pædagoger, hjælpes den unge til at udvikle sig og bearbejde de udfordringer som livet byder og har budt dem.  

De unge på Egehøj har brug for en tryg base, nærværende voksne og en sund rammesætning for hverdagen. De har selv en god medindflydelse på dagligdagen, som bruges på skole og uddannelse, men også med foreningsliv, sport og andre aktiviteter lokalt.

Egehøj er et hus, som er ganske levende med plads til at de unge kan være unge – selvom de er anbragt. Det er vigtigt at der er et sundt og alderssvarende socialt liv for den enkelte i huset – også i forhold til at etablere, bibeholde eller udvikle et socialt netværk udenfor Egehøjs rammer.  

Opholdssted med speciale i midlertidige anbringelser

Egehøj er et opholdssted med stor erfaring i at løse akutte anbringelser, herunder relativt kortvarige anbringelser af måneders varighed. Det er oftest en meget svær situation, menneskeligt, såvel som praktisk, når der anbringes med kort varsel. Derfor er det vigtigt at der er en tæt støtte til den anbragte, men også en tæt opfølgning og samarbejde med forvaltning og forældre. Det bestræbes at der hurtigst muligt etableres en hverdag med et relevant, meningsfyldt indhold – gerne skole, uddannelse eller anden beskæftigelse. Dette gøres for at skabe indhold og udvikling for den unge, selvsagt med hensyn til at det er overkommeligt og tilpasset de behov og hensyn der måtte være.    

Skole og uddannelse

På Egehøj vægtes skole og uddannelse højt, da det er vigtigt at beboerne støttes i at have en hverdag, som er meningfuld og struktureret. Netop for denne målgruppe, er det vigtigt at pædagogerne er tæt omkring dem, da skolegang og uddannelse er så vigtigt for deres selvstændighed og fremtidsmuligheder. Med mange svære baggrundsforløb, forud for anbringelsen på Egehøj, har skole og uddannelse for mange været negativt påvirket, med fravær og begrænset fagligt udbytte af skolegangen. Derfor prioriteres det at støtte mest muligt op om skole, uddannelse eller anden dagsbeskæftigelse, så der er de bedst mulige forudsætninger for at det lykkedes.

Støtte i dagligdagen

Der er forskellige faste pligter, som beboerne laver i hverdagene, så som rengøring, madlavning, tøjvask, da disse kompetencer er relevante i forhold til ikke alene trivslen i hverdagen, men også i et mere selvstændigt fremadrettet perspektiv. Der er også frivillige aktiviteter på Egehøj, sammen med pædagogerne og de andre unge, for at styrke fællesskabet i huset. Derudover er der årligt to behandlingsture, samt den årlige sommerfest.

Familiesamarbejde

På Egehøj vægtes familiesamarbejdet højt. Det er vigtigt for den unge, nu og fremover, at have den bedst mulige kontakt og relation til familien. Derudover også afgørende vigtigt at familiesamarbejdet fungerer godt mellem Egehøj og familien, da det gør mulighederne bedre for at den unge kan trives og udvikle sig under hele sin tid på Egehøj.

Du kan kan se billeder fra opholdsstedet Egehøj nedenfor.

se også vores Ungefilm om hvad det vil sige at være ung på et opholdssted.

Find opholdsstedet Ulstruphus