Opholdsstedet DMO Egehøj

Fyrrebakken 6A, 4400 Kalundborg
Opholdsstedet DMO Egehøj
Fyrrebakken 6A, 4400 Kalundborg
Opholdsstedet DMO Egehøj
Fyrrebakken 6A, 4400 Kalundborg
Opholdsstedet DMO Egehøj
Fyrrebakken 6A, 4400 Kalundborg
Previous slide
Next slide

Opholdsstedet DMO Egehøj er godkendt til syv børn, unge samt voksne inden for følgende målgrupper, jf. lov om social service § 66, stk. 1., nr. 6, samt § 107.
Det er derudover et bosted med mulighed for efterværn.

DMO Egehøj er et socialpædagogisk opholdssted, beliggende i Kalundborg, med skøn udsigt over fjorden. Der er plads til syv unge og voksne i alderen 12-23 år. Beliggenheden giver gode muligheder for skolegang, uddannelse, fritidsaktiviteter, indkøb, offentlig transport mm. Stationen i byen har direkte linje til København, og de transportmæssige knudepunkter på den linje.

DMO Egehøj er et opholdssted, hvor den unge eller voksne kan finde fodfæste, ro og en sikker base, mens der arbejdes på at blive klar til at komme videre i livet. Med støtte fra nærværende og opmærksomme pædagoger, hjælpes den enkelte med at udvikle sig og bearbejde de udfordringer og problematikker, der præget deres hverdag.  

De unge og voksne på DMO Egehøj har brug for en tryg base, nærværende voksne og en sund rammesætning for hverdagen. De har selv medindflydelse på dagligdagen, som bruges på skole og uddannelse, men også med foreningsliv, sport og andre aktiviteter lokalt.

DMO Egehøj er et hus, som er ganske levende med plads til, at de unge kan have et ungdomsliv – også selvom de er anbragt. Der er fokus på at etablere er et sundt og alderssvarende socialt liv for den enkelte i huset. Ligeledes støttes den enkelte i at etablere, bibeholde eller udvikle et socialt netværk uden for DMO Egehøjs rammer.  

Skole og uddannelse

På DMO Egehøj vægtes skole og uddannelse højt i bestræbelsen på at støtte beboerne i at etablere en hverdag, som er meningsfuld og struktureret. Netop for denne målgruppe, er det vigtigt at pædagogerne arbejder tæt for at sikre opretholdelse af skolegang og uddannelse, som vurderes afgørende for deres selvstændighed og fremtidsmuligheder. Med mange svære baggrundsforløb, forud for anbringelsen på DMO Egehøj, har skole og uddannelse for mange været negativt påvirket, med fravær og begrænset fagligt udbytte af skolegangen. Derfor prioriteres det at støtte mest muligt op om skole, uddannelse eller anden dagsbeskæftigelse således, at der er de bedst mulige forudsætninger for at det lykkes.

Miljøterapeutisk behandlingstilgang

Den miljøterapeutiske tilgang danner ramme for behandlingsarbejdet på DMO Egehøj. Miljøterapeuterne arbejder mentaliseringsbaseret, og er nærværende og opsøgende i deres tilgang til de unge, så de unge støttes i at forstå og udvikle deres følelsesliv samt at forstå andres følelser og reaktioner. Som på alle DMOs afdelinger følger hverdagen På DMO Egehøj en fast struktur, som er med til at skabe forudsigelighed og tryghed for de unge. Desuden lægges der vægt på samspillet de unge imellem, og der arbejdes sammen om at få skabt et godt socialt ungdomsliv. For mange af de anbragte unge, er det et stort ønske at få det sociale til at fungere, men samtidig også en stor udfordring. Derfor er der tæt støtte fra miljøterapeuterne på dette område med ønsket om at hjælpe den enkelte til at få styrket sine sociale kompetencer. 

Støtte i dagligdagen

Der er forskellige faste pligter, som beboerne laver i hverdagene såsom rengøring, madlavning og tøjvask, da disse kompetencer er relevante i forhold til ikke alene trivslen i hverdagen, men også i et mere selvstændigt perspektiv fremadrettet. Der er også frivillige aktiviteter på DMO Egehøj, sammen med pædagogerne og de andre unge for at styrke fællesskabet i huset. Derudover er der årligt to behandlingsture samt en årlig sommerfest, hvor den anbragtes forældre og venner har mulighed for at deltage og få indblik i livet på DMO Egehøj.

Forældresamarbejde

På DMO Egehøj vægtes forældresamarbejdet højt. Det er vigtigt for den unge eller voksne, støttes i at få den bedst mulige kontakt og relation til forældre og den øvrige familien. Det er ligeledes afgørende, at forældresamarbejdet fungerer godt mellem DMO Egehøj og familien, da dette vurderes at forbedre mulighederne for, at den anbragte kan trives og udvikle sig i sin tid på DMO Egehøj. Læs mere om forældresamarbejdet her. 

Du kan kan se billeder fra opholdsstedet DMO Egehøj nedenfor.

Se også vores Ungefilm om, hvad det vil sige at være ung på et opholdssted.

Se her hvem der arbejder på opholdsstedet

Billeder fra DMO Egehøj