Menu Luk

Ulstruphus

Opholdsstedet Ulstruphus

Eskilstrupvej 18, Ulstrup, 4560 Vig

Opholdsstedet Ulstruphus er godkendt til 10 børn og unge med svære psykiske vanskeligheder og sygdom i alderen 12-23 år jf. lov om social service § 66, stk. 1., nr. 6, med mulighed for efterværn, samt § 107.

Ulstruphus er placeret på den tidligere Ulstrup Efterskole lidt uden for Vig, hvor det ved siden af liggende hus er nyistandsat med opdeling i 3 afdelinger. 2 afdelinger med 4 pladser i hver, samt en mindre afdeling med 2 pladser. I bygningerne ved siden af ligger den interne skole Ulstrupskolen. Der er heste, kaniner, alpakaer, høns, geder, marsvin og smådyr på matriklen hos Ulstruphus og Ulstrupskolen, som børnene og de unge kan tilgå. Børn og unge på Ulstruphus har mulighed for at få egen kanin på stedet efter individuel aftale og vurdering. 

Ulstruphus er beliggende i et fredeligt miljø lidt uden for Vig, med naturskønne omgivelser. Station, butikker og dagligvareforretninger ligger i Vig, som er 5-6 km fra Ulstruphus.

Der er plads til 10 børn og unge med svære psykiske vanskeligheder og sygdom eller andre komplekse udfordringer i alderen 12-23 år på Ulstruphus. Sammensætningen af de unge i huset forsøges at tilrettelægges, så ungegruppen fungerer socialt og der er en god ro og atmosfære i huset. Rummelighed og plads til forskellighed er kendetegnende for Ulstruphus, hvor de unge finder hinanden socialt, uanset hvem og hvordan man er.

Ulstruphus er et behandlingssted, som lægger vægt på at der skabes en fællesskabsfølelse de unge imellem. Dette er miljøterapeuterne med til at etablere og støtte de unge i, så hver enkelt har sin plads i det sociale ungeliv i huset. Dette gælder også i weekender, hvor miljøterapeuterne, sammen med børnene og de unge, er med til at planlægge forskellige aktiviteter og ture, for at styrke fællesskabet og sammenholdet i huset. Miljøterpeuterne er aktivt med til at støtte op og tager medansvar for at ungegruppen fungerer socialt. I tilfælde af konflikter, hjælper og støtter miljøterapeuterne ligeledes med til at få dem løst.

Behandling og tilgang

Opholdsstedet har en meget struktureret hverdag, hvor dagsrytmen er ensartet, tydelig og forudsigelig som en del af den miljøterapeutiske behandlingstilgang. Der er tæt voksenstøtte, og hjælp til de daglige pligter, samt støtte i form af en række forskellige behandlingsmæssige ydelser udover miljøterapi som eksempelvis NADA, sansemotorisk behandling, livshistorie, tilknyttet psykiater og meget andet.

Derudover arbejdes der mentaliseringsbaseret i behandlingsarbejdet med de unge. Mentalisering betyder at der arbejdes med at udvikle den unges forståelse for eget følelsesliv og reaktionsmønster, såvel som forståelsen af andres. Dette sættes i sammenhæng med hvordan man gensidigt påvirker hinanden, for at styrke de sociale kompetencer hos barnet og den unge. I arbejdet med mentalisering benyttes der ofte forskellige modeller, sammen med den unge, som derved tilegner sig helt konkrete og praktiske værktøjer at bruge i sit liv. 

Skole og uddannelse

For alle de unge på Ulstruphus er målsætningen den samme: der skal være en dagsbeskæftigelse, uanset hvordan den så måtte være. Det er i udgangspunktet det mest givende og udviklende at have en hverdag, der er indholdsfuld og meningsfuld. De fleste unge går i skole, eller er tilknyttet anden uddannelse, eksempelvis STU-forløb.

Derfor prioriteres det højt at støtte den unge i at fastholde sin dagsbeskæftigelse. Miljøterapeuterne har en stor opmærksomhed på at støtte op om dette, hvad enten det er ved at hjælpe med at komme i seng til tiden, komme op om morgenen, få morgenmad, danne overblik over dagen, eller hvordan den enkelte unges behov end må være.

Der er mange af de unge, som er tilknyttet Den Miljøterapeutiske Organisations egne skoler: Hjembækskolen og Ulstrupskolen. Samarbejdet er tæt, og den behandlingsmæssige tilgang på skolerne, er ensartet med Ulstruphus.

Det samlede udtryk for Ulstruphus er et mindre behandlingssted, hvor der er varme, nærvær, ro og et fællesskab at finde for de unge, i en struktureret dagligdag. Det er et godt sted at finde et ungeliv og få støtte til at udvikle sig socialt. Der er et familiært skær over stemningen i huset og hverdagen med de unge og miljøterapeuterne.

Læs mere om at være ung på opholdssted her.

Find opholdsstedet Ulstruphus