Psykiater

Psykiater hos Den Miljøterapeutiske Organisation?

Den Miljøterapeutiske Organisation har en psykiater tilknyttet, som størstedelen af de anbragte børn, unge og voksne er i forløb hos. Et forløb hos organisationens interne psykiater er en del af ydelserne på vores opholds- og bosteder med undtagelse af bostedet Grandbo, hvor det er et tilkøb. Det betyder, at alle ydelser er samlet ét sted, hvilket letter processen for både den anbragte og forældre.

Vores psykiater hedder Ida Jøhnk Kristensen. Hun er speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri og medlem af Lægeforeningen samt Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab.

Hvad gør en psykiater?

En psykiater behandler psykisk sygdom gennem både medicin og samtaleterapi. Det er derudover psykiateren, som har ansvaret for den medikamentelle behandling. Psykiateren har sine konsultationer på vores egne matrikler, hvor hun ugentligt befinder sig. Hun er derfor meget tilgængelig og nærværende – både i de regelmæssige samtaler og i situationer, hvor det vurderes, at et barn, ung eller voksen har et akut eller presserende behov. Af erfaring ved vi, at psykiaterens tilstedeværelse også er en fordel, hvis der opleves behov for at ændre i den anbragtes medicin.

Psykiateren arbejder tæt sammen med forældre, miljøterapeuter og ledelse omkring forløbene. Det giver psykiateren et indgående kendskab til den unges hverdag, og hvordan den unge opleves af andre. Til konsultationerne har den unge en miljøterapeut med, og der er også mulighed for, at forældrene kan deltage. Det nære samarbejde mellem psykiater og de andre involverede parter omkring den unge er med til at kvalificere forløbene, og samarbejdet støtter den unge i bedst muligt at kunne få at realistisk billede af sin egen situation.

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation tilbyder vi derudover diagnosticering og udredningsforløb efter en konkret vurdering og aftale.

Læs mindre Læs mere

Henvisning til psykiater?

Anbringelsen hos Den Miljøterapeutiske Organisation fungerer i sig selv som en henvisning til psykiater, eftersom den unge har et erkendt behandlingsbehov. Er den unge i forvejen tilknyttet en psykiater, er det muligt at skifte til vores psykiater for at få al behandling samlet ét sted.

Flere af ydelserne:

Akut anbringelse

Behandlingen

Døgnanbringelse

Familiebehandling og familieterapi

Mentalisering

Miljøterapi

NADA-Akupunktur

Sanseintegration

Støttet og overvåget samvær

Ydelses ark

§ 54-støtteperson