Menu Luk

Akut anbringelse

Hvad er akut anbringelse?

Akut anbringelse er en anbringelse af et barn eller en ung, der ikke kan bo hjemme hos sine forældre. Det er en midlertidig ordning, som giver forældre mulighed for at anbringe deres barn i en anden familie eller institution. Akut anbringelse kan f.eks. skyldes, at der er fare for, at barnet eller den unge kommer til skade, eller at forældrene ikke er i stand til at tage sig af barnet eller den unge.

Akut anbringelse af børn og unge

I Den Miljøterapeutiske Organisation er vi altid i stand til at tage imod børn og unge med ganske få timers varsel. Vi har stor erfaring med akut anbringelse af børn og unge, som pludselig står overfor at skulle flytte til noget nyt og fremmed. Det er en svær situation, og det er derfor vigtigt hurtigst muligt at skabe sikkerhed, tryghed og ro omkring den unge. Selvom det er en akut anbringelse og dermed ofte i en afgrænset periode, er vi meget opmærksomme på, at samarbejdet og kommunikationen mellem de involverede parter er tæt og velfungerende.

Akut anbringelse hos Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisation består af flere opholdssteder i forskellige størrelser – alle med flotte rammer. Derfor har vi udvidede muligheder for at finde det bedste match for anbringelsen i forhold til størrelse og ungesammensætning – også selvom der er tale om en akut anbringelse. Det er vigtigt i forhold til at give de bedste forudsætninger for barnet eller den unge i et forløb, der tager udspring i en rigtig svær situation.

De forskellige opholdssteder giver forskellige muligheder, men fælles for dem alle er, at det foregår i naturskønne og rolige omgivelser. Vi har mange interne faciliteter i form af vores egne skoler, træningscenter, sportshal, kreative lokaler, musiklokale, sanseintegration, dyrehold og meget mere. Det er faciliteter og tilbud, som kan benyttes i forbindelse med akutte anbringelser, da vi tror på, at det er vigtigt, at der bliver skabt en meningsfuld hverdag – også under forløb, som er kortere end normalt.

Hvornår anvendes akut anbringelse?

Der kan være mange grunde til, at en akut anbringelse bliver nødvendig. Det kan f.eks. være, at et barn ikke trives i hjemmet eller i skolen, eller at der er problemer med misbrug eller vold.

Det kan være, at den unge er i en krisesituation, hvor der er fare for, at vedkommende skader sig selv eller andre. Det kan også være, at den unge er i en situation, hvor vedkommende ikke kan tage vare på sig selv, og der er behov for, at andre tager over.

Akut anbringelse er en kortvarig anbringelse, som skal afhjælpe en kritisk situation. Formålet er at sikre den unges sikkerhed og velbefindende og samtidig give forældrene eller den unge tid til at arbejde med de problemer, der er opstået.

Hvordan foregår akut anbringelse?

En akut anbringelse kan ske på to måder.

  1. Forældrene eller den unge henvender sig selv til kommunen eller til politiet.
  2. Kommunen eller politiet træffer beslutningen på eget initiativ.

Hvem kan blive anbragt akut?

Akut anbringelse kan kun ske for børn og unge under 18 år.

Hvad sker der efter en akut anbringelse?

Når den akutte anbringelse er overstået, vil vi sammen med den unge og dennes familie planlægge den videre behandling. Vi vil bl.a. kigge på, om en forlængelse af anbringelsen er fordelagtig.

Den Miljøterapeutiske Organisation tilbyder et udvidet behandlingstilbud, hvor vi tager os af den unge, indtil vi i samarbejde med den anbringende kommune kan få den unge godt på plads i en stabil og tryg hverdag, der er fagligt afstemt med den enkelte unges behov. Da vi både har behandlingsinstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, kan vi tage imod børn og unge med forskellige behov – både dem, som har brug for en socialpædagogisk tilgang og dem, som har brug for at være i et miljø, der kan tilgodese psykiatriske udfordringer. Fælles for begge er, at det foregår i en miljøterapeutisk behandlingsramme.

Vil du vide mere om akut anbringelse?

Vil du gerne høre mere om akut anbringelse i en af vores afdelinger, og hvad vi kan tilbyde? Så kontakt os allerede i dag: 

 Vi kan altid tage imod akut anbringelse med kort varsel, og vi står altid klar til at hjælpe jer.