Menu Luk

Grandbo – vores bosted for udviklingshæmmede

Bostedets målgruppe

Adresse: Roskildevej 236, 4300 Holbæk

Bostedet Grandbo er et botilbud for udviklingshæmmede og/eller udviklingsforstyrrelser.

Bostedet er et § 107, hvilket betyder, at det er et midlertidigt botræningsophold. Beboerne er mellem 18–35 på indflytningstidspunktet. De har fået tilkendt førtidspension eller er på kontanthjælp.

Beboerne på Grandbo har brug for fysisk og/eller verbal støtte, motivation og vejledning til at mestre eget liv. Dette i forskellig grad, da deres handicap, funktionsevne og udviklingspotentiale kommer til udtryk på forskellig vis. Dette kommer ligeledes til udtryk i deres beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som kan være meget forskelligartede og med forskelligt indhold og formål. Bostedet vigtigste formål er at yde beboerne den støtte og vejledning, som den enkelte har behov for til, at udvikle strategier og metoder for såvel social interaktion som praktiske opgaver i hverdagen, med fokus på beboerens ret til eget liv og livsførelse, med størst mulig selvstændighed og mestring af eget liv. Da der ikke er personalemæssig døgndækning, forventes beboeren at have kompetencer til en vis grad af selvstændighed.

Der er plads til 9 beboere på bostedet iht. Lov om Social Service § 107.

Bostedets faglige målsætninger

Vores pædagogiske opgave er derfor at støtte og vejlede de unge mennesker i deres valg og rådgive dem i forhold til hvilken indflydelse, det vil få. Støtte i hverdagen tilpasses på Grandbo den enkelte beboers ressourcer, forudsætninger, kompetencer, færdigheder og behov.

Vi vægter sociale aktiviteter og relationer højt på bostedet. Beboerne byder ofte deres nærmeste pårørende eller venner velkomne. Der skal være plads til fornøjelse med pårørende og venner, såsom festlige sammenkomster, traditioner, aktiviteter/ture eller hjemlige hyggestunder. Et indholdsrigt liv skaber tilfredsstillende livskvalitet og danner grobund for motiveret læring på alle niveauer. At bibeholde den gode stemning på bostedet er derfor højt prioriteret og gør udførelsen af praktiske daglige gøremål lettere for beboerne. Det skal være et trygt og hyggeligt sted at bo på Grandbo med plads til udfoldelse og medbestemmelse for alle beboerne. Vi vægter ”den hjemlige følelse” højt på bostedet. Vi vil gerne opleves, mere som hjem end en institution.

Uddannelse og beskæftigelse er en vigtig del af udviklingen af kompetencer og muligheden for på sigt at bo et sted med mindre støtte i hverdagen. Desuden tror vi på, at beskæftigelse er med til at danne en del af beboerens selvbillede. Vi prioriterer derfor samarbejde med deres uddannelses- eller beskæftigelsessteder højt og i tilfælde af, at beboeren ikke har et tilbud, understøtter vi processen i at finde et egnet sted.

Beboerne bo-træner ud fra individuelle handle- og udviklingsplaner. Beboerne kan have en fast, skemalagt, ugentlig rengøring og/eller maddag. Vi tilbyder spændende oplevelser, i en kultur der har særligt fokus på beboernes sociale sammenspil og generelle udviklingsmuligheder. Grandbos fundament bygger på et menneskesyn, hvor alle mennesker har krav på – og retten til at bestemme over eget liv.

Samarbejdsrelationer

Vi deltager i møder med beskæftigelsestilbud, arbejdspladser, skoler og øvrige samarbejdspartnere. Personalet afholder efter behov og ønske fra beboeren, møde med arbejdspartnere og borgeren, for at sikre størst muligt samarbejde til gavn for deres trivsel og udvikling. Vi har tæt kontakt til forældre og pårørende i form af en åben kultur, hvor der ofte er besøg af pårørende. Vi har jævnligt telefonisk kontakt og afholder flere årlige arrangementer, hvor borgerne og deres pårørende deltager. Udover dette inviteres forældre til informationsaftener på Grandbo.

Vi er i vores samarbejde med forældre og øvrige pårørende opmærksomme på beboerens rettigheder. Det betyder, at vi ikke oplyser om noget konkret uden beboeren ønsker eller giver accept heraf. Vi deltager aktivt i fællesarrangementer udenfor bostedet som for eksempel i “Brefo” og “Holbæk handicap idræt”, som er foreninger for udviklingshæmmede. Vi sikrer, at borgerne kan komme til og fra arrangementer og introducerer nye borgere i tilbuddet. Hvis beboeren ønsker det, benytter vi CSU’s specialundervisning på aftenskole, hvor vi ligeledes følger og introducerer nye beboere.

Vi samarbejder med praktiserende læger, tandlæger, hospitaler og lign. om de særlige hensyn der kan være behov for, til beboere ved konsultationer, behandlinger mv. Vi følger også beboeren til disse instanser ved behov for dette. Desuden samarbejder vi med en seksualvejleder, som kommer ved behov. Beboerne tilbydes derudover følgeskab af personale, vejledning og transport til diverse andre aktiviteter såsom sport, festivaler, fritidsinteresser og andre sociale arrangementer udenfor bostedet. Den konkrete indsats vurderes ud fra beboerens individuelle behov og ønsker.

Bostedets beliggenhed

Bostedet Grandbo ligger i udkanten af Holbæk by. Der er ca. en kilometer til byskiltet. Ejendommen ligger ved siden af kirken og gadekæret i Ll. Grandløse. Her er en skøn stor have, dejlig charmerende gårdsplads og beliggenhed ud til åbne marker. Der er 1500 meter til Holbæks Socialt Arbejdsmarkeds Center og Center For Specialundervisning og indkøbsmuligheder. Cykelafstanden til byens centrum er ca. 3 km. Busstop sted ligger 5 minutters gang herfra og 2 min i bil til motorvej mod Kbh.

Renoveret landejendom på 1012 kvm. De 650 kvadratmeter beboelse er fordelt på 9 værelser fra 16-35kvm og 362 kvm på øvrige arealer, såsom køkken/alrum, fælles tv-stuer. Entre, kontor, bryggers/vaskerum og 4 badeværelser. På bostedet er der desuden stor garage med plads til cykler, aktivitetshus der også bruges til fester og fælles hygge, værksted, terrasser til værelserne, gårdanlæg samt stor græsplæne med bålsted, petanquebane mm.

Andre aktiviteter i Multihuset

Multihuset i Smedelundsgade, som er vores fælleshus, er tilknyttet bostedet i forskellige funktioner. Det er beliggende i Holbæk og er tiltænkt også, at spille en rolle i udbuddet af aktiviteterne på Grandbo.

Multihuset vil danne den fysiske ramme om større sociale arrangementer. Det kan i det daglige være spilleaftener, bordtennisturneringer, gaming og e-sport, krea-aftener og meget andet.

Multihuset er samtidig stedet hvor der kan fejres fødselsdage og afholdes andre større fælles arrangementer. Idéen er, at der fra organisationens side også planlægges forskellige aktiviteter, herunder café, foredrag, musik, teater mv. Multihuset skal fungere som en base, der understøtter de aktivitetsmuligheder der er for alle på Grandbo, og er også et sted hvor unge og medarbejdere kan mødes i et socialt og trygt regi.

Læs mere om Grandbo HER. 

Find bostedet Grandbo