DMO Grandbo – Bosted for udviklingshæmmede

Roskildevej 236, 4300 Holbæk

Bostedets målgruppe

DMO Grandbo er et bosted for udviklingshæmmede og/eller mennesker med udviklingsforstyrrelser.

Bostedet er et § 107, hvilket betyder, at det er et midlertidigt botræningsophold. Beboerne er mellem 18–35 år på indflytningstidspunktet, og har fået tilkendt førtidspension eller er på kontanthjælp.

Beboerne på DMO Grandbo har brug for fysisk og/eller verbal støtte, motivation og vejledning til at mestre eget liv. Dette i forskellig grad, da deres handicap, funktionsevne og udviklingspotentiale kommer til udtryk på forskellig vis. Dette kommer ligeledes til udtryk i deres beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som kan være meget forskelligartede og med forskelligt indhold og formål. Bostedets vigtigste formål er at yde beboerne den støtte og vejledning, som den enkelte har behov for, til at udvikle strategier og metoder for såvel social interaktion som praktiske opgaver i hverdagen; dette med fokus på beboerens ret til eget liv og livsførelse, med størst mulig selvstændighed og mestring af eget liv. Da der ikke er døgndækning, forventes beboeren at have kompetencer til en vis grad af selvstændighed.

Der er plads til ni beboere på bostedet iht. Lov om Social Service § 107.

Velkommen til Grandbo

Bostedets beliggenhed

Bostedet DMO Grandbo ligger i udkanten af Holbæk by, ved siden af kirken og gadekæret i Ll. Grandløse. Bostedet har en stor skøn have, charmerende gårdsplads og beliggenhed ud til åbne marker. Der er 1500 meter til Holbæks Socialt Arbejdsmarkeds Center og Center For Specialundervisning og indkøbsmuligheder. Cykelafstand til byens centrum er ca. 3 km. Der er busstoppested 5 minutters gang fra DMO Grandbo og 2 min i bil til motorvej mod Kbh.

DMO Grandbo er beliggende på en renoveret landejendom på 1012 kvm. De 650 kvadratmeter beboelse er fordelt på 9 værelser fra 16-35kvm og 362 kvm på øvrige arealer, såsom køkken/alrum,  fælles tv-stuer, entré, kontor, bryggers/vaskerum og 4 badeværelser. På bostedet er der desuden stor garage med plads til cykler, aktivitetshus der også bruges til fester og fælles hygge, værksted, terrasser til værelserne, gårdanlæg samt stor græsplæne med bålsted, petanquebane mm.

Bostedets faglige målsætninger

Vores pædagogiske opgave er at støtte og vejlede de unge mennesker i deres valg, og rådgive dem i forhold til hvilke konsekvenser det vil få. Støtte i hverdagen tilpasses på DMO Grandbo den enkelte beboers ressourcer, forudsætninger, kompetencer, færdigheder og behov.

Vi vægter sociale aktiviteter og relationer højt på bostedet. Beboerne byder ofte deres nærmeste pårørende eller venner velkomne. Der skal være plads til gode stunder med pårørende og venner, såsom festlige sammenkomster, traditioner, aktiviteter, ture eller hjemlig hygge. Et indholdsrigt liv skaber tilfredsstillende livskvalitet og danner grobund for motiveret læring på alle niveauer. At bibeholde den gode stemning på bostedet er derfor højt prioriteret og gør udførelsen af praktiske daglige gøremål lettere for beboerne. Det skal være trygt og hyggeligt at bo på DMO Grandbo med plads til udfoldelse og medbestemmelse for alle beboerne. Vi vægter ”den hjemlige følelse” højt, og det er essentielt for os, at DMO Grandbo opleves som et hjem, ikke en institution.
Vi tilbyder spændende oplevelser, i en kultur der har særligt fokus på beboernes sociale sammenspil og generelle udviklingsmuligheder. DMO Grandbo’s fundament bygger på et menneskesyn, hvor alle mennesker har krav på – og retten til at bestemme over eget liv.

Uddannelse og beskæftigelse er en vigtig del af udviklingen af kompetencer, og muligheden for på sigt at bo et sted med mindre støtte i hverdagen. Desuden tror vi på, at beskæftigelse er med til at danne en del af beboerens selvbillede. Vi prioriterer derfor samarbejde med deres uddannelses- eller beskæftigelsessteder højt og i tilfælde af, at beboeren ikke har et tilbud, understøtter vi processen i at finde et egnet sted.

Beboerne bo-træner ud fra individuelle handle- og udviklingsplaner. Beboerne kan have en fast, skemalagt, ugentlig rengørings- og/eller maddag. 

Læs mindre Læs mere

Samarbejdsrelationer

Vi deltager i møder med beskæftigelsestilbud, arbejdspladser, skoler og øvrige samarbejdspartnere. Det pædagogiske personale afholder efter behov og ønske fra beboeren, møde med arbejdspartnere og borgeren, for at sikre bedst muligt samarbejde til gavn for deres trivsel og udvikling. Vi har tæt kontakt til forældre og pårørende i form af en åben kultur, hvor der ofte er besøg af pårørende. Vi har jævnligt telefonisk kontakt og afholder flere årlige arrangementer, hvor beboerne og deres pårørende deltager. Udover dette inviteres forældre til informationsaftener på DMO Grandbo.

Vi er i vores samarbejde med forældre og øvrige pårørende opmærksomme på beboerens rettigheder. Det betyder, at vi ikke oplyser om noget konkret med mindre beboeren ønsker eller giver accept heraf. Vi deltager aktivt i fællesarrangementer udenfor bostedet som for eksempel i “Brefo” og “Holbæk handicap idræt”, som er foreninger for udviklingshæmmede. Vi sikrer, at borgerne kan komme til og fra arrangementer og introducerer nye borgere i tilbuddet. Hvis beboeren ønsker det, benytter vi CSU’s specialundervisning på aftenskole, hvor vi ligeledes følger og introducerer nye beboere.

Vi samarbejder med praktiserende læger, tandlæger, hospitaler og lign. om de særlige hensyn til beboerne, der kan være behov for ved konsultationer, behandlinger mv. Vi følger også beboeren til disse instanser ved behov for dette. Desuden samarbejder vi med en seksualvejleder, som kommer ved behov. Beboerne tilbydes derudover følgeskab af det pædagogiske personale, vejledning og transport til diverse andre aktiviteter såsom sport, festivaler, fritidsinteresser og andre sociale arrangementer udenfor bostedet. Den konkrete indsats vurderes ud fra beboerens individuelle behov og ønsker.

Læs mindre Læs mere

Andre aktiviteter i Multihuset

Multihuset i Smedelundsgade i Holbæk, som er vores fælleshus, er tilknyttet bostedet i forskellige funktioner. Det er beliggende og er tiltænkt også at spille en rolle i udbuddet af aktiviteterne på DMO Grandbo.

Multihuset danner den fysiske ramme om større sociale arrangementer. Det kan i det daglige være spilleaftener, bordtennisturneringer, gaming og e-sport, krea-aftener og meget andet.

Multihuset er samtidig stedet hvor der kan fejres fødselsdage og afholdes andre større fælles arrangementer. Idéen er, at der fra organisationens side også planlægges forskellige aktiviteter, herunder café, foredrag, musik, teater mv. Multihuset skal fungere som en base, der understøtter de aktivitetsmuligheder der er for alle på DMO Grandbo, og er et sted hvor unge og medarbejdere kan mødes i et socialt og trygt regi.

Grandbo forældresamarbejde

Botræning på Grandbo

Billeder fra DMO Grandbo