Opholdsstedet DMO Tornbrinken

Tornbrinken 2, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Tornbrinken
Tornbrinken 2, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Tornbrinken
Tornbrinken 2, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Tornbrinken
Tornbrinken 2, 4450 Jyderup
Previous slide
Next slide

Opholdssted i smukke omgivelser

Opholdsstedet DMO Tornbrinken er godkendt til børn, unge og voksne med svære psykiske vanskeligheder og sygdom i alderen 12-23 år jf. lov om social service § 66, stk. 1., nr. 6, med mulighed for efterværn, samt § 107.

DMO Tornbrinken er beliggende i landsbyen, Hjembæk, mellem Jyderup og Svinninge, og er omkranset af mark og skov. Det er et behandlingssted med plads til otte børn, unge eller voksne, som er anbragt med henblik på at modtage behandling for deres diagnostiske udfordringer eller andre behandlingsproblematikker.

Hverdagen på DMO Tornbrinken er præget af et godt samspil de unge imellem, og der arbejdes sammen om at få skabt et godt socialt ungdomsliv. For mange af de anbragte unge, er netop dette udfordrende, men noget de gerne vil, hvorfor der er tæt støtte fra miljøterapeuterne. Dette i bestræbelsen på at støtte og hjælpe den enkelte til at få styrket sine sociale kompetencer. Ungdomslivet og fællesskabet de unge imellem er karakteristisk for DMO Tornbrinken, hvor miljøterapeuterne bestræber sig på at understøtte og fastholde et positivt og aktivt socialt liv i ungegruppen.

Opholdsstedet faciliterer ligeledes en række forskellige aktiviteter, hvorfra barnet, den unge eller voksne støttes i at blive en del af fællesskabet. Det kan være alt fra fitness til gåture, bål i haven, ture til stranden, trampolin til kortspil i stuen.

Behandling - miljøterapi

Dagligdagen på DMO Tornbrinken er opbygget omkring den miljøterapeutiske behandlingstilgang, hvor miljøterapeuterne er nærværende, støttende og opsøgende, og den daglige struktur og rytme i huset er tydelig og velkendt for alle. Derudover arbejdes der mentaliseringsbaseret, hvilket handler om, at barnet, den unge eller voksne støttes i at forstå og udvikle sit eget følelsesliv, samt får styrket sin egen evne til at forstå andres følelsesliv og reaktioner. Mentalisering understøtter derfor i høj grad evnen til at etablere sunde og vedvarende sociale relationer. I forbindelse med mentalisering får den enkelte muligheden for at tilegne sig en række forskellige metoder og arbejdsredskaber til brug i praksis. 

Der tilbydes derudover forskellige behandlingsmæssige ydelser – herunder psykiater, NADA, sansemotorisk behandling, mentaliseringsbaserede øvelser og meget andet.

Spiseforstyrrelser: Et ekspertiseområde

DMO Tornbrinken har over tid tilegnet sig et stort erfaringsgrundlag og ekspertise i forhold til at tage sig af og behandle mennesker med spiseforstyrrelser. Det er et diagnostisk område, som kræver en indgående indsigt i det psykiatriske omkring problematikken samt et tæt samarbejde med eksempelvis spiseambulatorier, forældre, forvaltning og psykiater. Den fælles ensretning og struktur for, hvordan behandlingen tilrettelægges således, at behandlingen bliver gennemgående både på Tornbrinken og i hjemmet, forudsætter et tæt samarbejde parterne imellem, hvilket opholdsstedet i høj grad faciliterer.

Skole og uddannelse

Det vurderes vigtigt, at der sker noget meningsfyldt, udviklende og stimulerende dagligt i den enkeltes liv, hvorfor beskæftigelse i form af skole, uddannelse eller job, er en del af at bo på DMO Tornbrinken. Alle har et potentiale og muligheder for uddannelse og beskæftigelse, hvilket er en prioriteret at støtte op om –  hvad enten det er støtte til at komme i seng, komme op morgen, få morgenmad, danne overblik over dagen, hjælpe med at koordinere transport, eller hvad end den enkeltes behov måtte være.

Der er mange af de anbragte, som er tilknyttet Den Miljøterapeutiske Organisations egne dagbehandlingstilbud. Samarbejdet er tæt, og den behandlingsmæssige tilgang på skolerne er tilsvarende DMO Tornbrinkens. 

Førstesalen af DMO Tornbrinkens bygning er for nyligt blevet istandsat og er nu en del af nabohusets opholdssted, Vesterhuset.

Læs mere og se vores film om at bo på opholdssted her.

Vi tilbyder også mulighed for indskrivninger af børn, unge og voksne i akutte situationer. Læs mere om akutte anbringelser her.

Se her, hvem der arbejder på opholdsstedet

Billeder fra DMO Tornbrinken