Menu Luk

Opholdsstedet Tornbrinken

Opholdssted i smukke omgivelser

Tornbrinken 2, 4450 Jyderup

Opholdsstedet Tornbrinken er godkendt til 8 Børn og unge med svære psykiske vanskeligheder og sygdom i alderen 12-23 år jf. lov om social service § 66, stk. 1., nr. 6, med mulighed for efterværn, samt § 107.

Tornbrinken er beliggende i landsbyen Hjembæk, omkranset af mark og skov, mellem Jyderup og Svinninge. Det er et behandlingssted med plads til 8 unge, som er anbragt med henblik på at modtage behandling for deres diagnostiske udfordringer eller andre behandlingsproblematikker.

Hverdagen på Tornbrinken er præget af at der er et godt samspil de unge imellem, og der arbejdes sammen om at får skabt et godt socialt ungdomsliv. For mange af de anbragte unge, er netop dette udfordrende, men noget de gerne vil, hvorfor der er tæt støtte fra miljøterapeuterne, for at støtte og hjælpe den enkelte til at få styrket de sociale kompetencer. Ungdomslivet og fællesskabet de unge imellem er karakteristisk for Tornbrinken, hvor miljøterapeuterne bestræber sig på at understøtte og fastholde et positivt og aktivt socialt liv i ungegruppen.

Opholdsstedet laver også en række forskellige aktiviteter, så mulighederne for at lave noget forskelligt, blive aktiveret og komme med i fællesskabet, styrkes. Det er ret forskelligt hvad der laves, fra fitness til gåture, bål i haven, ture til stranden, trampolin og kortspil i stuen.

Behandling - miljøterapi

Dagligdagen på Tornbrinken er opbygget omkring den miljøterapeutiske behandlingstilgang, hvor miljøterapeuterne er nærværende, støttende og opsøgende, og den daglige struktur og rytme i huset er klar og velkendt for alle. Derudover arbejdes der mentaliseringsbaseret, hvilket betyder at der arbejdes ud fra at den unge, skal lære at forstå og udvikle sit eget følelsesliv, samt få styrket sin egen evne til at forstå andres følelsesliv, reaktioner og den påvirkning der i den sammenhæng er af hinanden. Mentaliseringen involverer muligheden for at bruge en række forskellige modeller og arbejdsredskaber, sammen med den unge, så konkrete metoder læres til brug for den unge i praksis. Mentalisering understøtter derfor i høj grad evnen til at etablere sunde og vedvarende sociale relationer.

Der tilbydes også forskellige behandlingsmæssige ydelser, herunder psykiater, NADA, sansemotorisk behandling, mentaliseringsbaserede øvelser og meget andet. 

Spiseforstyrrelser: et ekspertiseområde

Opholdsstedet Tornbrinken har over tid fået et stort erfaringsgrundlag og ekspertise i forhold til at tage sig af og behandle unge med behandlingsproblematikker inden for området spiseforstyrrelser. Det er et diagnostisk område, som kræver indsigt ikke alene i det psykiatriske omkring problematikken, men også i forhold til tæt samarbejde med eksempelvis spiseambulatorier, forældre, forvaltning og psykiater. Den fælles ensretning og struktur for hvordan behandlingen tilrettelægges, så det fungerer ikke alene på Tornbrinken, men også i hjemmet, forudsætter et tæt samarbejde parterne igennem, hvilet opholdsstedet i høj grad bliver faciliterende for og medvirkende til.

Skole og uddannelse

At bo og være ung på Tornbrinken medfører at have en hverdag med skole, uddannelse eller anden dagsbeskæftigelse. Det er meget vigtigt at der sker noget meningsfyldt, udviklende og stimulerende dagligt, hvorfor beskæftigelse er en obligatorisk del af at bo på Tornbrinken. Alle har et potentiale og muligheder for uddannelse og beskæftigelse, hvilket prioriteres at støtte op om, hvad enten det er ved at hjælpe med at komme i seng, komme op, få morgenmad, danne overblik over dagen, hjælpe med at koordinere transport, eller hvad end den enkelte unges behov må være.

Der er mange af de unge, som er tilknyttet Den Miljøterapeutiske Organisations egne skoler: Hjembækskolen og Farmen. Samarbejdet er tæt, og den behandlingsmæssige tilgang på skolerne, er ensartet med Tornbrinkens. 

Førstesalen af Tornbrinkens bygning, huser hele Den Miljøterapeutiske Organisations administrative afdeling, hvor også den tilknyttede psykiater afholder sine konsultationer.

Læs mere og se vores film om at være ung på opholdssted her.

Vi tilbyder også mulighed for indskrivninger af unge i akutte situationer. Læs mere om akutte anbringelser her.

Find opholdsstedet Tornbrinken