Menu Luk

Stokkebjerghusene

Opholdsstedet Stokkebjerghusene

Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup

Opholdsstedet Stokkebjerghusene er godkendt til 7 børn og unge med svære psykiske vanskeligheder og sygdom i alderen 12-23 år jf. lov om social service § 66, stk. 1., nr. 6, med mulighed for efterværn, samt § 107.

Stokkebjerghusene er to parcelhuse, som er ombygget og istandsat; Syd og Nord. Der er hhv. plads til tre og fire børn, unge eller voksne i husene. Stokkebjerghusene er beliggende i ret naturskønne omgivelser, med en dejlig udsigt, og har den fordel at de deler matrikel med det De er behandlingssteder for unge med psykiske vanskeligheder, eller et diagnosebillede, som medfører at der er behov for et mindre behandlingsmiljø, med tæt voksenstøtte. ene af organisationens dagbehandlingstilbud: Hjembækskolen.

Målgruppen er primært børn og unge, som på baggrund af tyngden i behandlingsproblematikkerne, har behov for at være i et mindre behandlingsmiljø, med tæt støtte fra miljøterapeuterne. Det behandlingsmæssige omfang, betyder at der er en stor opmærksomhed på at have et meget tæt samarbejde med familie og forvaltning.

Opholdssted med Familiebehandling

Som en del af behandlingstilbuddet på Stokkebjerghusene, er der familiebehandling. Dette er etableret, for at understøtte det samlede behandlingsbillede, både hjemme og i opholdssted, og erfaringsmæssigt er det en stor hjælp i hjemmet, at få støtte til at skabe så god en kontakt og tid sammen, når den unge er hjemme. Familiebehandling er nærmere beskrevet under ydelser.

Behandling og tilgang

Stokkebjerghusene er små behandlingssteder, som lægger vægt på at kunne give de unge en hverdag med ro, meget tæt støtte fra miljøterapeuterne og skolegang. Det er vigtigt at de unge lærer at være sammen i husene, så der opstår et ungefællesskab og en gensidig forståelse for hinanden, da netop sociale vanskeligheder typisk er en del af de problematikker, som ses for unge der har behov for at bo på Stokkebjerghusene.

Hverdagen på Opholdsstedet Stokkebjerghusene er etableret ud fra den miljøterapeutiske behandlingstilgang, som udøves her. Det betyder at miljøterapeuterne yder en tæt voksenstøtte, og arbejder aktivt for at få etableret en nær relation til de unge, som en del af at skabe den nødvendige tillid og tryghed. Derudover er dagligdagen tydeligt struktureret og forudsigelig med sin egen faste rytme. Foruden den miljøterapeutiske behandlingsramme, arbejdes der med en mentaliseringsbaseret tilgang.

For de unge i Stokkebjerghusene, er der i vid udstrækning personlige, såvel som sociale udfordringer, der udspringer af vanskeligheder med at mentalisere. Mentalisering betyder at den unge skal lære at forstå eget følelsesliv og reaktionsmønster, såvel som være i stand til at sætte sig ind i tilsvarende for andre. I takt med at dette styrkes, opleves større selvforståelse, såvel som styrkede sociale kompetencer.    

Der laves en række forskellige aktiviteter med de unge, fælles og hver for sig, herunder leg og sport i skolens sportshal, fitness, trampolin, gåture, kort- og brætspil, tegning og meget andet. Derudover er der tæt voksenstøtte, og hjælp til de daglige pligter, samt støtte i form af en række forskellige behandlingsmæssige ydelser, eksempelvis psykiater, NADA, sansemotorisk behandling, livshistorie og meget andet.  

Skole og Uddannelse

Når man bor på Stokkebjerghusene, er det en del af hverdagen at man har et dagtilbud. For langt størstedelen er det indledningsvis at gå i grundskole, men der er mange forskellige muligheder, og der er eksempelvis hyppigt nogen, som starter på STU.

Miljøterapeuterne støtter op om at hjælpe og motivere den unge til at passe sit dagstilbud, hvilket igen kan komme meget forskelligt til udtryk. Fra at støtte op om at komme op, få morgenmad, børste tænder o.l. til at have hjælp med lektier eller hjælpe med transporten. 

De unge i Stokkebjerghusene er som oftest indskrevet på Den Miljøterapeutiske Organisations egne dagstilbud (skoler): Hjembækskolen og Farmen. Samarbejdet er tæt, og den behandlingsmæssige tilgang på skolerne, er ensartet med Stokkebjerghusenes. 

Stokkebjerghusene er kendetegnet ved at der er ro og fred, med hensyntagen til at der netop skal være en høj grad af stimulireduktion i forhold til lyd og uro. Der er meget tæt voksenstøtte, og en nærhed og et fællesskab mellem de unge og miljøterapeuterne, som giver mange grin og samtaler hen over dagen. Der er derudover store værelser og en sportshal, boldbane og Hjembækskolens fitnesscenter indenfor 100 meter fra opholdsstedet.

Læs mere om opholdssteder og se vores fim hvor 2 unge fortæller om at bo på opholdssted her.

Find opholdsstedet Stokkebjerghusene