Opholdsstedet DMO Stokkebjerghusene

Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Stokkebjerghusene
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Stokkebjerghusene
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Stokkebjerghusene
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Stokkebjerghusene
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Stokkebjerghusene
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Stokkebjerghusene
Lille Stokkebjergvej 9, 4450 Jyderup
Previous slide
Next slide

Opholdsstedet DMO Stokkebjerghusene er godkendt til syv børn, unge eller voksne med svære psykiske vanskeligheder og sygdom i alderen 10-18 år jf. lov om social service § 66, stk. 1., nr. 6, med mulighed for efterværn, samt § 107.

DMO Stokkebjerghusene er to parcelhuse, som er ombygget og istandsat: Nord og Syd. Der er plads til henholdsvis tre og fire børn, unge eller voksne i husene med psykiske vanskeligheder eller et diagnosebillede, der medfører, at der er behov for et mindre behandlingsmiljø med tæt voksenstøtte. DMO Stokkebjerghusene er beliggende i naturskønne omgivelser med en dejlig udsigt, og har den fordel, at de deler matrikel med det ene af organisationens dagbehandlingstilbud: DMO Hjembækskolen.

Målgruppen er primært børn, unge eller voksne, som på baggrund af tyngden i behandlingsproblematikkerne, har behov for at være i et mindre behandlingsmiljø med tæt støtte fra miljøterapeuterne. Det behandlingsmæssige omfang betyder, at der er en stor opmærksomhed på at have et tæt samarbejde med familie og forvaltning.

Behandling og tilgang

DMO Stokkebjerghusene er små behandlingssteder, som lægger vægt på at kunne tilbyde en hverdag med ro, tæt støtte fra miljøterapeuterne og en stabil skolegang. De anbragte børn, unge og voksne støttes i at være sammen i husene, så der kan opstå et fællesskab med en gensidig forståelse for hinanden. Dette er særligt et fokus, da netop sociale vanskeligheder typisk er en del af de problematikkerne for dem, der bor i DMO Stokkebjerghusene.

Hverdagen i DMO Stokkebjerghusene er etableret ud fra den miljøterapeutiske behandlingstilgang. Det betyder, at miljøterapeuterne yder en tæt voksenstøtte, og arbejder aktivt for at få etableret en nær relation til den enkelte, som en del af at skabe den nødvendige tillid og tryghed. Derudover er dagligdagen tydeligt struktureret og forudsigelig med sin egen faste rytme. Foruden den miljøterapeutiske behandlingsramme, arbejdes der ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang.

For de anbragte i DMO Stokkebjerghusene, er der i vid udstrækning personlige, såvel som sociale udfordringer, der udspringer af vanskeligheder med at mentalisere. Mentalisering handler om forstå sit eget følelsesliv og reaktionsmønster, såvel som være i stand til at sætte sig ind i tilsvarende hos  andre. I takt med at dette styrkes, opleves større selvforståelse, såvel som styrkede sociale kompetencer.

I bestræbelsen på at styrke de sociale kompetencer igangsættes der jævnligt en række aktiviteter i husene – fælles og hver for sig. Herunder er der leg og sport i skolens sportshal, fitness, trampolin, gåture, kort- og brætspil, tegning og meget andet. I forbindelse med sociale samspil, vil der være mulighed for tæt støtte og guidning fra miljøterapeuterne, som sikrer gode oplevelser for den anbragte.

Der er derudover tæt voksenstøtte, og hjælp til de daglige pligter, samt en række forskellige behandlingsmæssige ydelser – eksempelvis psykiater, NADA, sansemotorisk behandling, livshistorie og meget andet.

Læs mindre Læs mere

Skole og Uddannelse

En del af hverdagen på DMO Stokkebjerghusene, er at man er tilknyttet et dagtilbud, som en del af hverdagen. For langt størstedelen er det indledningsvis at gå i grundskole, men der er mange forskellige muligheder i forbindelse med skole og beskæftigelse alt efter, hvad den enkelte har behov for. Flere af de unge og voksne er eksempelvis tilknyttet en STU.

Miljøterapeuterne støtter op om at hjælpe og motivere barnet, den unge eller voksne med at passe sit dagstilbud, hvilket igen kan komme meget forskelligt til udtryk. Fra støtte til at komme op om morgenen, få morgenmad, børste tænder og lignende til at få hjælp med lektier eller togtræning. 

Som barn eller unge i Stokkebjerghusene er man som oftest indskrevet på en af Den Miljøterapeutiske Organisations  dagbehandlingstilbud. Samarbejdet er tæt, og den behandlingsmæssige tilgang på skolerne er tilsvarende behandlingen på Stokkebjerghusene. 

Stokkebjerghusene er kendetegnet ved at der er fred og ro med hensyntagen til, at der netop skal være en høj grad af stimulireduktion i forhold til lyd og uro. Der er tæt voksenstøtte, og en nærhed og et fællesskab mellem de unge og miljøterapeuterne, som giver mange grin og samtaler hen over dagen. Der er derudover store værelser og en sportshal, boldbane og mulighed for træning i Hjembækskolens fitnesscenter, der ligger 100 meter fra opholdsstedet.

Læs mere om opholdssteder og se vores fim, hvor to unge fortæller om at bo på opholdssted her.

Læs mindre Læs mere

Opholdssted med familiebehandling

Som en del af behandlingstilbuddet i DMO Stokkebjerghusene, er der familiebehandling. Dette er etableret for at understøtte det samlede behandlingsbillede – både hjemme og på opholdsstedet. Erfaringsmæssigt er det en stor hjælp i hjemmet at få støtte til at skabe så god en kontakt og tid sammen, når den anbragte er hjemme.

Læs mere om familiebehandlingen her.

Se her hvem, der arbejder på opholdsstedet

Billeder fra DMO Stokkebjerghusene