Dagbehandlingstilbud

Dagbehandlingstilbud
Previous slide
Next slide

Hvad er et dagbehandlingstilbud?

Et dagbehandlingstilbud er henvendt børn og unge, som har særlige behov og udfordringer, der gør, at de ikke kan gå i folkeskole eller specialskole. Dagbehandlingstilbuddet følger bestemmelserne i Folkeskoleloven i forhold til, hvor mange timer hver elev skal være i skole, og hvilke fag de skal undervises i. Forskellen er, at der ved et dagbehandlingstilbud tages særlige hensyn til den enkelte elevs behov, hvilket hjælper til, at eleven kan klare sig bedre i skolen.

Dagbehandlingstilbud i Den Miljøterapeutiske Organisation

Dagbehandlingstilbud i Den Miljøterapeutiske Organisation er skoler, hvor undervisningen og behandlingen er en del af hverdagen. Det betyder, at:

  • Undervisningen danner rammen for skoledagen med ambitionen om, at eleverne skal have fagligt udbytte. 
  • Behandlingen ligger i tilgangen, struktureringen og andre konkrete behandlingsmetoder, som tilbydes.

Der er mulighed for at tage afsluttende prøver i 9. og 10. klasse såvel som efterfølgende at kunne tage et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU). For børn og unge, som har brug for et dagbehandlingstilbud som vores, er et behandlingsbehov forstået som et behov for en specialiseret tilgang og mulighed for at tage hensyn til den enkeltes behov.

Se herunder video om vores ene dagbehandlingstilbud; DMO Hjembækskolen.

Hvem kan få gavn af et dagbehandlingstilbud?

Der findes flere forskellige grunde til, at et barn eller en ung har behov for et behandlingstilbud. Det kan for eksempel være børn og unge med psykosociale, psykiatriske og/eller neuropsykologiske vanskeligheder. Der er ofte tale om udsatte børn og unge, som har særlige behov og dermed brug for ekstra hensyn. 

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation er vi specialiserede i at hjælpe unge med at finde skoleglæden igen. Vi hjælper unge tilbage i skole og arbejder mod, at de kan blive styrket personligt og fagligt, så de kan få taget afgangsprøver i 9. eller 10. klasse. 

Vi ønsker at gøre dette i tæt samarbejde med forældre og eventuelle opholdssteder for at sikre, at barnet eller den unge får en behandling, der kan bruges i den fulde hverdag.

Behandlingstilbud med fokus på miljøterapi og mentalisering

Behandlingen på vores behandlingstilbud er baseret på miljøterapi og mentalisering. Det betyder blandt andet, at vi arbejder struktureret, relationelt, anerkendende og med forståelse for den enkeltes behandlingsproblematikker. 

Der er vægt på de tætte relationer lærerne og elever imellem, og ved at sætte flere lærere i mindre klasser sikrer vi en normering, som gør det muligt for lærerne at være tæt på eleverne. Målsætningen er, at eleverne skal trives og udvikle sig personligt såvel som fagligt.

Hvordan foregår undervisningen på et dagbehandlingstilbud?

Alle børn og unge, der kommer på et behandlingstilbud, er forskellige. De kommer fra forskellige baggrunde, og der kan være flere grunde til, at de er kommet på et behandlingstilbud – og det skal undervisningen tage højde for. 

I praksis kan det f.eks. betyde, at dagen kan starte med en samtale om, hvordan hver elev har det, og ud fra det kan der laves individuelle aftaler om, hvordan resten af dagen skal foregå. På den måde sikrer vi at tage hensyn til den enkeltes elev behov i bestræbelsen på at få en vellykket skolegang samtidig med, at eleven lærer at tage mere og mere ansvar for egen læring.

Sideløbende med det faglige arbejde har vi også fokus på at tilbyde eleverne mulighed for at være aktive. Vi tror på, at der er en sammenhæng mellem fysisk velvære og mental trivsel, hvorfor muligheden for sport og træning også fungerer som en del af skoledagen – naturligvis med hensyn til den enkelte elevs behov og ønsker. Det er vigtigt for os, at eleverne lærer at blive glade for skolen igen og bliver parat til at komme videre i et selvstændigt liv.

Vi har ambitioner for vores elevers faglighed, og vi mener, at alle elever har krav på en så god undervisning som muligt. Vi tror ligeledes på, at der hos alle elever er et potentiale, som ofte er uudforsket fordi de ikke er blevet mødt af uddannelsessystemet på den enkeltes præmisser. Det sørger vi for ikke er tilfældet på vores behandlingstilbud. 

Vi har valgt kun at have uddannede lærere i klasserne for at sikre et højt fagligt niveau.

Læs mindre Læs mere

Sociale fællesskaber på et behandlingstilbud

Udover det faglige og behandlingsmæssige fokus, mener vi også, det er vigtigt at hjælpe eleverne til at blive en del af det sociale liv på skolen. Mange af eleverne finder det vanskeligt at indgå i sociale fællesskaber, og eftersom det er vigtigt at finde venner og fællesskab for at kunne trives og udvikle sig, skal vi tage aktiv del i at lære dem det.  

Som en del af dette har vi stort fokus på at danne en god relation lærer og elev imellem. Når der skabes en tryg og troværdig relation, lærer eleven at åbne sig og kunne indgå i andre sociale fællesskaber – både på behandlingstilbuddet og andre steder.

Tre dagbehandlingstilbud

I Den Miljøterapeutiske Organisation tilbydes tre forskellige behandlingstilbud:

  • DMO Hjembækskolen
  • DMO Ulstrupskolen
  • DMO Jyderup Private Heldagsskole

Fælles for skolerne er, at eleverne føres til afgangsprøver på FP9 eller FP10 niveau – enten med fuld fagrække eller i de fag, den enkelte elev er klar til. 

DMO Hjembækskolen

DMO Hjembækskolen er et dagbehandlingstilbud beliggende i Jyderup. Skolen ligger i naturskønne omgivelser og har nye, flotte faciliteter. Der er plads til 40 elever på skolen og undervises i små klasser af uddannede skolelærere. På skolen arbejdes der ud fra en miljøterapeutisk tilgang med fokus på mentalisering.

DMO Ulstrupskolen

DMO Ulstrupskolen er et dagbehandlingstilbud beliggende ca. 5 km uden for Vig. Skolen er placeret i et fantastisk landskab, som giver gode muligheder for aktiviteter og læring. Der undervises i små grupper og med høj voksennormering af uddannede skolelærere. DMO Ulstrupskolen har ligeledes miljøterapi og mentalisering i fokus og plads til 35 elever.

DMO Jyderup Private Heldagsskole

DMO Jyderup Private Heldagsskole ligger centralt i Jyderup og er en friluftsskole med fokus på udeaktiviteter, der afvikles i nærområdets fantastiske natur nær skove og søer i Vestsjælland. Skolen har 50 elevpladser.

DMO festival 2022