§ 54 støtteperson

Den Miljøterapeutiske Organisation tilbyder støtte til forældre til anbragte iht. Lov om Social Service § 54.

Vi har de seneste 15 år arbejdet med udsatte børn, unge, voksne og familier, hvorfor vi ved, hvor vigtigt forældresamarbejdet er i forbindelse med en anbringelse.

Vi har et korps af § 54-støttepersoner, som er uddannet med faglig relevant baggrund. Støttepersonerne har ligeledes indsigt i arbejdet med anbragte børn og erfaring med forældresamarbejde. De modtager vejledning og sparring i forhold til de konkrete opgaver. Vi har derudover kontakt med Forældrelandsforeningen til anbragte børn og unge som, med deres aktiviteter, støtter ind i forløbene hos os.

En § 54-støtteperson fra DMO kan følgende:

  • Tale med forældrene om årsagerne til anbringelsen, herunder deres følelser og holdninger
  • Tilbyde forældrene nye perspektiver på deres livssituation – og sammen med dem være undersøgende på støtte- og aktivitetsmuligheder
  • Hjælpe forældrene i deres dialog med kommunen om anbringelsen. Både ved at gennemgå lovgrundlag og papirer og ved at drøfte deres handlemuligheder i anbringelsen
  • Støtte dem i, hvordan de kan være forældre for deres barn og deltage konstruktivt i barnets liv på barnets præmisser og støtte dem i at få givtigt samvær med deres børn
  • Tale med dem om de problemer, der ledte op til anbringelsen – herunder hvilke behandlingstilbud, der eksisterer

En tillidsfuld og neutral relation

Forudsætningen for at kunne gøre en forskel for forældrene er, at de opnår en tillidsfuld relation til støttepersonen. DMO’s støttepersoner tager udgangspunkt i en anerkendende, ressourcesøgende og understøttende tilgang.

Vores erfaring er, at det kan have betydning for forældrene at kunne tale fortroligt med en person, der er neutral.

Fleksible støttepersoner

Støttepersonerne er fleksible i tid og sted. De kan mødes med forældrene i deres hjem, i DMO’s lokaler – eller andre steder efter behov. For nogen vil telefonsamtaler være det rette. Det finder vi en løsning på i samarbejde med forældrene.

Indledende møde

Vores erfaring er, at et indledende møde med sagsbehandler og forældre giver de bedste forudsætninger for samarbejdet.  

Her drøftes forældrenes konkrete behov for støtte, og der aftales antal timer. På det indledende møde informeres forældrene også om støttepersonens rolle – herunder at støttepersonen ingen indflydelse har på beslutningerne vedrørende barnet, den unge eller voksne og at støttepersonen ikke kontakter hverken kommunen, advokat eller anbringelsesstedet uden forældrenes tilladelse.

Hvis du vil vide mere så kontakt vores chef for døgnbehandling Jannie Christensen på mail ja@dmo.dk eller på tlf. 61 31 05 40.

Flere af ydelserne:

Akut anbringelse

Behandlingen

Døgnanbringelse

Familiebehandling og familieterapi

Mentalisering

Miljøterapi

NADA-Akupunktur

Psykiater

Sanseintegration

Støttet og overvåget samvær

Ydelses ark