Menu Luk

§ 54-støtteperson

Den Miljøterapeutiske Organisation tilbyder støtte til forældre til anbragte børn iht. Lov om Social Service § 54.

Vi har de seneste 15 år arbejdet med udsatte børn, unge og familier og ved hvor vigtigt forældresamarbejdet er, når barnet/den unge må hjælpes uden for hjemmet.

Vi har et korps af § 54-støttepersoner, som er uddannet med faglig relevant baggrund. Støttepersonerne har ligeledes indsigt i arbejdet med anbragte børn og erfaring med forældresamarbejde. De modtager vejledning og sparring i forhold til de konkrete opgaver. Vi har derudover kontakt  med Forældrelandsforeningen til anbragte børn og unge, som med deres aktiviteter kan støtte ind i forløbene hos os.

En § 54-støtteperson fra DMO kan følgende:

  • tale med forældrene om årsagerne til anbringelsen, herunder deres følelser og holdninger.
  • tilbyde forældrene nye perspektiver på deres livssituation – og sammen med dem være undersøgende på støtte- og aktivitetsmuligheder.
  • hjælpe forældrene i deres dialog med kommunen om anbringelsen. Både ved at gennemgå lovgrundlag og papirer og ved at drøfte deres handlemuligheder i anbringelsen.
  • støtte dem i, hvordan de kan være forældre for deres barn og deltage konstruktivt i barnets liv på barnets præmisser og støtte dem i at få nogle givtige samvær med deres børn.
  • tale med dem om de problemer, der ledte op til anbringelsen. Herunder hvilke behandlingstilbud, der eksisterer.

En tillidsfuld og neutral relation

Forudsætningen for at gøre en forskel for forældrene er, at de opnår en tillidsfuld relation til støttepersonen. DMO’s støttepersoner tager udgangspunkt i en anerkendende, ressourcesøgende og understøttende tilgang.

Vores erfaring er, at det kan have betydning for forældrene at kunne tale fortroligt med en person, der er neutral.

Fleksible støttepersoner

Støttepersonerne er fleksible i tid og sted. De kan mødes med forældrene i deres hjem, i DMO’s lokaler – eller andre steder efter behov. For nogen vil telefonsamtaler være det rette. Det finder vi en løsning på i samarbejde med forældrene.

Indledende møde

Vores erfaring er at et indledende møde med sagsbehandler og forældre giver de bedste forudsætninger for samarbejdet.  

Her drøftes forældrenes konkrete behov for støtte, og der aftales antal timer. På det indledende møde informeres forældrene også om støttepersonens rolle. Herunder at støttepersonen ingen indflydelse har på beslutningerne vedrørende barnet, og at støttepersonen ikke kontakter hverken kommunen, advokat eller anbringelsesstedet uden forældrenes tilladelse.

Hvis du vil vide mere så kontakt vores viceforstander på mail ja@dmo.dk eller på tlf. 61 31 05 40.