DMO Ungekollegiet - bosted til unge og voksne

Hasselvænget 49-73, 4300 Holbæk
DMO Ungekollegiet - bosted til unge og voksne
Hasselvænget 49-73, 4300 Holbæk
DMO Ungekollegiet - bosted til unge og voksne
Hasselvænget 49-73, 4300 Holbæk
DMO Ungekollegiet - bosted til unge og voksne
Hasselvænget 49-73, 4300 Holbæk
DMO Ungekollegiet - bosted til unge og voksne
Hasselvænget 49-73, 4300 Holbæk
Previous slide
Next slide

DMO Ungekollegiet – vores bosted til unge og voksne med behov for støtte

I Den Miljøterapeutiske Organisation har vi gennem årene fulgt vores unge ind i det tidlige voksenliv, når de er flyttet fra opholdssteder til egen bolig. Det har for mange været et stort spring til en hverdag, hvor der i praksis er kommet et stort ansvar for egen selvstændighed – både i forhold til at kunne opretholde en dagligdag, passe en dagsbeskæftigelse og tillige selv have ansvar og overskud til at etablere og fastholde et socialt liv.

Det er tre store områder, som vi desværre ofte har set unge og voksne i vores målgruppe have svært ved at magte, når de flytter helt for sig selv. Isolation, afbrudt beskæftigelse eller uddannelse, samt tilbagefald i forhold til behandlingsproblematikker har store menneskelige konsekvenser for de sårbare unge og voksne.

Det kan præge deres udvikling negativt og forlænge den tid, der er behov for støtte og behandling. Vores målgruppe af unge og voksne er, ligesom mange andre, ivrige efter at komme ud og leve livet, som de selv ønsker, men de har nogle andre forudsætninger, som gør, at der er behov for støtte til at blive helt klar.

Derfor blev bostedet DMO Ungekollegiet etableret. Det er tiltænkt unge og voksne, som udvikler sig og vokser fra vores egne opholdssteder, eller som skal flytte hjemmefra, men endnu ikke er helt parate til at stå på egne ben.

De fysiske rammer på DMO Ungekollegiet

DMO Ungekollegiet er et bosted med 28 pladser, beliggende i Holbæk, hvor de unge og voksne som udgangspunkt bor i individuelle lejligheder, som de deler med en bofælle. Lejlighederne er indrettet med eget værelse og fællesområder som stue, køkken, entré og bad. Der er mulighed for at indrette eget værelse, mens organisationen indretter fællesarealerne. Indretningen med henholdsvis eget værelse og fællesmiljøer, er en del af det behandlingsmæssige koncept, som er gennemgående i alle organisationens afdelinger. DMO Ungekollegiet rummer unge og voksne med varierende støttebehov, hvorfor det også er muligt at bo alene i egen lejlighed. DMO Ungekollegiet favner unge og voksne i alderen 16-28 år og efter SEL § 66 stk. 1. nr. 5 og 6, § 76 og § 107. Der er desuden mulighed for at blive tilknyttet som § 85 for tidligere beboere, der er flyttet i egen bolig, hvor der er støtte i eget hjem med mulighed for at benytte fælleslejligheden samt deltage i større sociale arrangementer.

Bostedet DMO Ungekollegiet ligger på Hasselvænget i Holbæk i et nybygget, mindre lejlighedskompleks med lejligheder i såvel stueplan som på første sal. Hasselvænget er centralt beliggende, hvorfor der er gode muligheder for uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv samt transport ud af byen.

I den store fælleslejlighed kan beboerne mødes på tværs dagen igennem. Dette er ligeledes samlingsstedet for dagens måltider. Det er også i fælleslejligheden, at der forgår aktiviteter af forskellig art – herunder søndagsbrunch, husmøder og sociale aktiviteter. I fælleslejligheden har miljøterapeuterne og afdelingsleder kontor, og det er også her nattevagten overnatter. Der er derudover en miljøterapeut, der bor fast i en særskilt lejlighed. Formålet er have en tryghedsperson, som kan være med til at socialisere de unge og voksne på kollegiet og i det hele taget skabe en kultur med tryghed, fællesskab og udvikling.

Rygning er kun tilladt på altanen eller i haven, og der må ikke holdes husdyr på Ungekollegiet.

Læs mindre Læs mere

DMO Ungekollegiet – et bosted til psykisk udsatte unge og voksne

DMO Ungekollegiet varetager den sidste del af de unges selvstændiggørelse, inden de er klar til at flytte i egen bolig. Der er derfor en optagethed i at støtte den videre udvikling i forhold til botræning, øget selvstændighed og fastholdelse i beskæftigelse og uddannelse. Erfaringen med vores målgruppe er, at de unge og voksne gennem længere tid har behov for støtte med et miljøterapeutisk grundlag i forhold til struktur, støtte og tilgang.

DMO Ungekollegiet er et bosted for unge med stor spændvidde i støttebehovet. Afdelingen rummer både unge og voksne, der har en høj grad af selvstændighed og dem, der har behov for en mere massiv indsats med miljøterapeuter tilgængelige hele døgnet. Fælles for alle er, at den enkelte støttes ud fra et holistisk perspektiv, hvor der er fokus på alle aspekter af den unge eller voksnes liv – og ikke kun de problematikker de kommer med.

Bostedet er døgndækket af miljøterapeuter, og kan imødekomme et varierende støttebehov fra 1:1 og ned til 15 timer ugentligt.

Målgruppe

I forhold til målgruppen kan vores bosted favne bredt, da DMO Ungekollegiet er godkendt til § 66, § 76, § 85 og § 107. Målgruppen er unge fra 16 til 28 år. Netop alsidighed og variation blandt beboerne er en af styrkerne ved Ungekollegiet. Alle har behov for støtte, men målsætningen er også, at de unge og voksne indbyrdes kommer til at fungere som hinandens sociale netværk, og i nogen udstrækning vil kunne være hinandens rollemodeller i forhold til eksempelvis uddannelse og beskæftigelse. Med forskellighed kommer også større muligheder for at finde andre unge og voksne, som deler interesser eller er et godt socialt match. 

Det er ikke obligatorisk for de unge og voksne at være meget socialt aktive, og hver lejlighed kommer til at danne rammen for et individuelt tilrettelagt forløb for den enkelte beboer. Det er derfor muligt at have et stort støttebehov, og på det personlige plan være mere tilbagetrukket med behov for at blive opsøgt og fulgt helt tæt gennem dagen af miljøterapeuterne på stedet. Der er på den måde ikke en gensidig social forpligtelse for beboerne, og det er derfor ikke en nødvendig kompetence at besidde. Det er dog ambitionen, at man som ung eller voksen støttes i at blive en del af det sammenhold, som miljøterapeuterne og rammerne faciliterer på bostedet.

Et eksempel kan være, at der er en ung eller voksen med et stort støttebehov, som er vokset fra sit opholdssted grundet eksempelvis et længere forløb på stedet, behovet for flere jævnaldrende eller af andre årsager har brug for et skift. Behandlings- og støttebehovet kan derfor være det samme, såvel som behandlingstilgangen, mens rammerne og udfordringerne er anderledes.

Målgruppen er unge og voksne med psykiske udfordringer, der ikke er udadreagerende og fysisk voldsomme, som et fast kendetegn ved tanke- og reaktionsmønster. Tilbuddet omfatter ikke unge/voksne med hash/stofmisbrug, hvorfor eventuel behandling er påkrævet inden indflytning på DMO Ungekollegiet.

Koncept og særkende ved bostedet

DMO Ungekollegiet er et bosted med gode sociale muligheder. Ofte ses der sociale vanskeligheder for målgruppen, på baggrund af personlige udfordringer, hvilket påvirker den overordnede trivsel og dermed også beskæftigelse, uddannelse og fritidsaktiviteter. Det er derfor af høj prioritet at styrke de personlige kompetencer, og få alle beboere inddraget i bostedets fællesskab – i den grad de selv ønsker og formår. Det er ønskeligt at støtte beboerne i at være en del af gruppen, hvilket betyder, at der arbejdes aktivt med at inddrage alle.

DMO Ungekollegiet er et bosted med mange muligheder for at få skabt et hjem, der passer til den enkelte og de behov, der måtte være. Det er individuelt tilrettelagte forløb, hvor fleksibiliteten er stor og den unge i høj grad har medindflydelse på støtte, mål og tiltag. Dette først og fremmest i bestræbelsen på at gøre den unge eller voksne til aktør i eget liv.

Mentor

For mange kan det være et stort skridt at skulle gå fra opholdsstedernes trygge rammer til en mere selvstændig tilværelse. Derfor har DMO Ungekollegiet en miljøterapeut tilknyttet, som bor i en af bostedets stuelejligheder og som har funktion som mentor. Mentoren har en tryghedsskabende funktion, idet der altid vil være en beboerne altid kan henvende sig til ved akut behov. Mentoren har i den forbindelse rådighedsvagten i nattetimerne de fleste dage i ugen – de resterende to nætter, vil der være en miljøterapeut, der sover i fælleslejligheden.

Mentoren har en bred kontaktflade i samarbejdet omkring støtte og behandling af de unge og voksne, der bor på DMO Ungekollegiet. Denne er ligeledes kulturbærer af organisationens ånd og fællesskab, idet mentoren har flere års erfaring fra både bo- og opholdssteder i organisationen.

Et bosted med fællesspisning og aktiviteter

På DMO Ungekollegiet er der to fælleslejligheder, hvor miljøterapeuterne møder ind. I fælleslejlighederne er der kontor, og lejligheden fungerer som socialt omdrejningspunkt for alle på DMO Ungekollegiet. Der vil, i fælleslejlighederne, være mulighed for at deltage i fællesspisning, eller være sammen med miljøterapeuter samt andre unge og voksne. Det er derudover muligt at søge støtte og hjælp til store som små ting.

Fællesspisning er et koncept, hvor de unge kan købe sig et aftensmåltid til en rimelig pris og derved sikre sig et dagligt, sundt måltid. Miljøterapeuterne står for madlavningen, hvor unge eller voksne ligeledes kan deltage som en del af den enkeltes madlavningsprojekt, eller blot fordi man har lyst. Det er derudover muligt at ønske bestemte retter til måltiderne og der laves fast en ny madplan for den kommende uge om søndagen. De unge eller voksne kan derved orientere sig om ugens maddage på forhånd.

Det er muligt at blive indskrevet med fuld forplejning.

Aktiviteterne i fælleslejligheden er tiltænkt at danne ramme om ungdomsliv og fællesskab. Lejligheden er beliggende i stueplan, hvor der er fælles køkken-alrum, et akutværelse samt to kontorer og et fælles badeværelse. Der derudover en større kælder med blandt andet tv-stue, hvor der er muligheder for aktiviteter, som tilgodeser alle unge og voksne. Det kan være filmaften, bordtennis, bordfodbold eller fungere som hyggestue til kortspil og stille samtale. Der er plads og rum for alle, uanset socialt behov. Rummelighed er et kendetegn for lejligheden, hvilket miljøterapeuterne og mentoren er medansvarlige for at sikre. I tilfælde af konflikt eller mobning i ungegruppen, handles der straks på dette. 

Fælleslejligheden faciliterer et socialt omdrejningspunkt, hvor de unge og voksne kan komme og være, om det er til en hurtig kop kaffe på vej hjem fra uddannelse, til spisning eller en længere samtale med miljøterapeuterne.

Læs mindre Læs mere

Alsidige muligheder og fleksibilitet på bostedet

Eftersom målgruppen af unge på bostedet DMO Ungekollegiet er den samme, som på vores opholdssteder, set i forhold til potentielt behandlings- og støttebehov, har vi vurderet, at det er vigtigt at kunne tage helt individuelle hensyn. Det er ikke alle i målgruppen, som kan bo sammen med andre, da deres behandlingsproblematikker og diagnosebillede kan gøre, at de ikke formår det. Det er muligt at have eget værelse i lejligheden, uden at der bor nogen på det andet. Støttebehovet i forhold til hvor omfattende det er, kan variere, fra 1:1, til et mindre støttebehov. Der skal dog være et støtte- og/eller behandlingsbehov, som minimum er på 15 timer/uge.

Andre aktiviteter i Multihuset

Multihuset i Smedelundsgade, i Holbæk, er tilknyttet bostedet i forskellige funktioner. Det er beliggende indenfor gå-afstand og er tiltænkt at spille en væsentlig rolle i udbuddet af aktiviteter.

Multihuset danner den fysiske ramme for større sociale arrangementer. Der er derudover mulighed for spilleaftener, bordtennisturneringer, gaming og e-sport, krea-aftener og meget andet. Multihuset fungerer som en base, der understøtter de aktivitetsmuligheder, der er for alle på DMO Ungekollegiet, og er også et sted hvor unge, voksne og medarbejdere kan mødes i et socialt og trygt regi.

Multihuset bruges derudover til aktiviteter for organisationens medarbejdere  herunder café, foredrag, musik, teater mv.

Læs mere om at være ung på bosted her.

Sammenfattende

  • DMO Ungekollegiet er et bosted for psykisk udsatte unge mellem 16 og 28 år. Beliggende centralt i Holbæk på Hasselvænget
  • DMO Ungekollegiet er godkendt til § 66, § 76, § 85 og § 107
  • DMO Ungekollegiet er døgndækket af miljøterapeuter, og kan imødekomme unge med varierende støttebehov fra 1:1 til minimum 15 timer/uge
  • DMO Ungekollegiet består af en række lejligheder, tiltænkt at have to beboere i hver, men med mulighed for at bo alene. Målsætningen er dog at blive klar til at dele lejlighed med en anden
  • Behandlingsformen er miljøterapeutisk med en mentaliseringsbaseret tilgang
  • Der tilbydes bo-træning (ADL)
  • Der bor en mentor i en lejlighed på DMO Ungekollegiet, som er til rådighed i nattetimerne ved akut behov
  • To fælleslejligheder hvor miljøterapeuterne er tilgængelige og har deres personalerum. Steder hvor der, blandt en række aktiviteter, tilbydes fællesspisning og socialt samvær
  • Multihuset – et fælleshus med et bredt udbud af aktiviteter, der fungerer som samlingssted for større arrangementer 

Billeder fra DMO Ungekollegiet