Menu Luk

Opholdsstedet Vesterhuset

Opholdsstedet med mindre og trygt behandlingsmiljø

Tornbrinken 2, 4450 Jyderup

Opholdsstedet Vesterhuset er godkendt til 10 Børn og unge med svære psykiske vanskeligheder og sygdom i alderen 12-23 år jf. lov om social service § 66, stk. 1., nr. 6, med mulighed for efterværn, samt § 107.

Vesterhuset er et lille behandlingssted, i form af et ombygget parcelhus, med plads til tre unge, eller et enkeltmandsprojekt. Vesterhuset er beliggende i landsbyen Hjembæk, lige ved siden af et af den andre behandlingssteder: Tornbrinken.

Målgruppen er unge som af behandlingsmæssige, eller diagnostiske årsager, har behov for at være i et mindre behandlingsmiljø, med ro og tæt støtte fra miljøterapeuterne. På baggrund af tyngden af behandlingsproblematikkerne, er der fokus på et meget tæt familie- og forvaltningssamarbejde.

Enkeltmandsprojekt er en mulighed

Vesterhuset er godkendt til at kunne rumme et enkeltmandsprojekt. I Vesterhuset kan pladserne derfor anvendes fleksibelt med enten et enkeltmandsprojekt, der råder over alle tre værelser, eller 3 pladser på almindelige vilkår og indenfor målgruppen.

Opholdssted med miljøretapeutisk tilgang

Hverdagen i Vesterhuset afspejler det behov der er for et lille, trygt og roligt miljø, for den unge, med voksne tæt omkring sig. Derfor er der via den miljøterapeutiske tilgang, en tydelig og forudsigelig ramme for hverdagen, så de unge ved hvad der skal ske, hvornår og hvorfor. Der arbejdes på at etablere en tæt relation mellem de unge og miljøterapeuterne, som foruden den strukturerede tilgang også inddrager mentalisering i behandlingsarbejdet. Mentalisering betyder at der arbejdes ud fra at den unge, skal lære at forstå og udvikle sit eget følelsesliv, samt få styrket sin egen evne til at forstå andres følelsesliv, reaktioner og den påvirkning der i den sammenhæng er af hinanden. Mentaliseringen involverer muligheden for at bruge en række forskellige modeller og arbejdsredskaber, sammen med den unge, så konkrete metoder læres til brug for den unge i praksis. I Vesterhuset er mentalisering ofte meget relevant, da de unge bor tæt sammen, og ligeledes ofte anbringes her, på baggrund af blandt andet mentaliseringsmæssige udfordringer. Disse kommer til udtryk ved, at det er udfordrende at være sammen med andre socialt.

Støttebehovet for de unge i Vesterhuset er højt, hvilket giver gode muligheder for også at hjælpe den enkelte unge med at blive en del af det sociale fællesskab i huset. Sociale problematikker er som nævnt, oftest en del af behandlingsbilledet, og miljøterapeuterne arbejder aktivt sammen med de unge om at skabe ungeliv og fællesskab. Det medfører også at der tages en række konkrete individuelle hensyn, eksempelvis i forhold til uro, lydniveau, siddepladser, hvilken mad der laves, hvordan man taler sammen mm.  

Der laves en række forskellige aktiviteter sammen med de unge, både hver for sig og fælles. Dette for at aktivere og udvikle de unge, så der sker noget i hverdage og weekend. Det er vigtigt at de unge hjælpes til at få succesoplevelser på forskellige måder, og får prøvet nye, forskellige og også udfordrende aktiviteter.  

Skole og uddannelse

Det er vigtigt at der er en dagsbeskæftigelse for de unge i Vesterhuset. Det er forskelligt fra ung til ung, hvad de er tilknyttet, men fælles er det, at det er en form for special-tilbud, eftersom målgruppen ikke formår at være en del af det ordinære uddannelsessystem. Miljøterapeuterne støtter op om at hjælpe og motivere den unge til at passe sit dagstilbud, hvilket igen kan komme meget forskelligt til udtryk. Fra at støtte op om at komme op, få morgenmad, børste tænder o.l. til at have hjælp med lektier eller hjælpe med transporten. 

De unge i Vesterhuset er som oftest indskrevet på Den Miljøterapeutiske Organisations egne dagtilbud (skoler): Hjembækskolen og Farmen. Samarbejdet er tæt, og den behandlingsmæssige tilgang på skolerne, er ensartet med Vesterhusets. 

Vesterhuset er et meget lille opholdssted, som er særligt velegnet til unge, som har behov for et meget lille miljø, med meget tæt voksenstøtte. Der er muligheder for at tage individuelle hensyn til hver ung i Vesterhuset, så de kan trives sammen, eller for sig selv ved enkeltmandsprojekter. Vesterhuset har ofte været første skridt for unge, som i takt med at de udvikler sig, har behov for mindre støtte i hverdagen og har brug for at komme videre til et lidt større sted, hvor støtten er mindre, og mulighederne for et ungdomsliv med en større ungegruppe, er bedre.

Find opholdsstedet Vesterhuset