Opholdsstedet DMO Vesterhuset

Tornbrinken 2, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Vesterhuset
Tornbrinken 2, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Vesterhuset
Tornbrinken 2, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Vesterhuset
Tornbrinken 2, 4450 Jyderup
Opholdsstedet DMO Vesterhuset
Tornbrinken 2, 4450 Jyderup
Previous slide
Next slide

Opholdsstedet med mindre og trygt behandlingsmiljø

Opholdsstedet DMO Vesterhuset er godkendt til 10 børn, unge eller voksne med svære psykiske vanskeligheder og sygdom i alderen 12-23 år jf. lov om social service § 66, stk. 1., nr. 6, med mulighed for efterværn, samt § 107.

DMO Vesterhuset er et lille behandlingssted, i form af et ombygget parcelhus, med plads til tre børne, unge og voksne eller et enkeltmandsprojekt og en afdeling i nabohuset, hvor den nyrenoverede førstesal råder over fem pladser. DMO Vesterhuset er beliggende i landsbyen Hjembæk, lige ved siden af et af den andre behandlingssteder: DMO Tornbrinken.

Målgruppen er børn, unge og voksne som af behandlingsmæssige, eller diagnostiske årsager, har behov for at være i et mindre behandlingsmiljø med ro og tæt støtte fra miljøterapeuterne. Med øje for tyngden af behandlingsproblematikkerne, er der fokus på et tæt familie- og forvaltningssamarbejde.

DMO Vesterhuset fungerer for mange børn og unge som det første skridt, inden de, i takt med at de udvikler sig, får behov for mindre støtte i hverdagen på et større sted, hvor mulighederne for et ungdomsliv med en større ungegruppe er bedre.

Opholdssted med miljøretapeutisk tilgang

Hverdagen i DMO Vesterhuset afspejler behovet for et lille, trygt og roligt miljø for den anbragte med tæt støtte omkring sig. Der er, med udgangspunkt i den miljøterapeutiske tilgang, en tydelig og forudsigelig ramme for hverdagen således, at det er tydeligt, hvad der skal ske, hvornår og hvorfor. Der arbejdes på at etablere en tæt relation mellem barnet, den unge eller voksne og miljøterapeuterne, som foruden den strukturerede tilgang også inddrager mentalisering i behandlingsarbejdet.

Mentalisering handler blandt andet om at lære at forstå og udvikle sit eget følelsesliv, samt få styrket sin egen evne til at forstå andres følelsesliv, reaktioner og hvordan disse indbyrdes påvirker hinanden. Mentaliseringen involverer muligheden for at bruge en række forskellige modeller og arbejdsredskaber, sammen med miljøterapeuterne således, at konkrete metoder trænes i praksis. I DMO Vesterhuset er mentalisering ofte særligt relevant, da de anbragte bor tæt sammen, og ligeledes ofte anbringes her, på baggrund af blandt andet mentaliseringsmæssige udfordringer. Disse kommer til udtryk ved, at det kan være udfordrende at være sammen med andre socialt.

Støtteniveauet i DMO Vesterhuset er højt, hvilket giver gode muligheder for også at hjælpe den enkelte med at blive en del af det sociale fællesskab i huset. Sociale problematikker er, som nævnt, oftest en del af behandlingsbilledet, og miljøterapeuterne arbejder derfor aktivt sammen med den enkelte for at skabe et ungeliv med sociale fællesskaber. Det medfører samtidig, at der tages en række konkrete individuelle hensyn – eksempelvis i forhold til uro, lydniveau, siddepladser, hvilken mad der laves, og hvordan man taler sammen.

Der faciliteres derudover forskellige aktiviteter i løbet af ugen og i weekenden – både hver for sig og fælles. Der er blandt andet fast to indkøbsture om ugen til henholdsvis Svinninge og Jyderup, hvor er er mulighed for at mødes på en uformel tur understøttet af miljøterapeuter. Hvor strukturen ofte er fast i hverdagen, vægtes det i weekenden højt, at den enkelte selv kan komme med ønsker til aktiviteter og ture.

Det prioriteres højt, at de anbragte børn, unge og voksne støttes i kontinuerligt at afprøve nye ting og få en masse succesoplevelser.

Læs mindre Læs mere

Skole og uddannelse

Det er vigtigt, at man som anbragt i DMO Vesterhuset har en dagsbeskæftigelse. Det er forskelligt, hvilke tilbud der er relevante for den enkelte, men fælles er det ofte, at det er en form for specialtilbud, eftersom målgruppen ofte ikke formår at være en del af det ordinære uddannelsessystem. Miljøterapeuterne støtter op om at hjælpe og motivere barnet, den unge eller voksne med at passe sit dagstilbud med de individuelle aftaler, der kan være. Det kan være støtte til at komme op om morgenen, få morgenmad, børste tænder og lignende til at få hjælp med lektier eller togtræning til samvær. 

De anbragte i Vesterhuset er ofte indskrevet på en af Den Miljøterapeutiske Organisations egne dagbehandlingstilbud. Samarbejdet er tæt, og den behandlingsmæssige tilgang på skolerne er tilsvarende behandlingen i Vesterhuset.

Enkeltmandsprojekt er en mulighed

DMO Vesterhuset er godkendt til at kunne rumme et enkeltmandsprojekt. I DMO Vesterhuset kan pladserne derfor anvendes fleksibelt med enten et enkeltmandsprojekt eller pladser på almindelige vilkår og inden for målgruppen.

Se her, hvem der arbejder på opholdsstedet

Billeder fra DMO Vesterhuset