Værdigrundlag og menneskesyn

ANERKENDELSE

For at være den man er og for det, man kan og bidrager med. Ved at sætte sig i den andens sted og søge at forstå den andens intentioner

Anerkendelse betyder for os, at vi er sammen åbent og nysgerrigt. Alle er forskellige og har behov for at blive mødt og set, som den man er. At vi ikke er ens, betyder også at vi ikke har samme forventninger til, hvad vi kan og vil, hver især. Vi vil gerne lytte, lære hinanden at kende og forstå den anden. Vi har alle vores styrker og svagheder – sådan er det at være til.

For os er det vigtigt, at det ikke kun er alt det svære, der viser, hvem man er, men at vi tager udgangspunkt i det positive potentiale, og de kompetencer der er til stede. Anerkendelse er, at blive set som den man er, ikke det man gør, med en forståelse for, at alle gør deres bedste – også hvis der er noget, som ikke lykkes. Vi tror på, at når man bliver mødt åbent og nysgerrigt, bliver det også lettere at være sig selv og lettere at turde være det sammen med andre.

Læs mindre Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG OG MENNESKESYN

NÆRVÆR

I den udviklende relation mødes alle åbent, nysgerrigt og respektfuldt af nærværende, troværdige og omsorgsfulde personer

Vi anser nærvær for at være helt centralt i vores forhold til hinanden. Nærvær betyder at være til stede med sin opmærksomhed i nuet. Vi tilstræber at møde det andet menneske i ydmyghed og anerkendelse af dennes værdi, status, vigtighed og berettigelse – og i denne forbindelse ser vi nærværet som essentielt. Nærvær bidrager til at styrke relationer over tid – og medvirker til at skabe den tillid og tryghed, der bidrager til forudsætningen for, at udvikling kan finde sted.

Læs mindre Læs mere

TRIVSEL

Der skal være god sundhed og velvære i såvel det fysiske som psykiske miljø, der omgiver et menneske

Trivsel handler om hvordan man har det, om fysisk og psykisk velvære. Det er for os en overordnet målsætning at højne trivslen. Jo bedre man trives, des bedre er forudsætningerne for læring og udvikling. I vores forståelse er det individuel, hvad der bibringer det enkelte menneske trivsel, men vi anskuer fysiologiske, tilknytningsmæssige, selvværdsmæssige og realiseringsmæssige behov som værende fundamentale for alle mennesker.

I vores arbejde med trivsel har vi derfor overordnet fokus på tre aspekter; det personlige, det sociale og det beskæftigelses- og uddannelsesmæssige. Den personlige trivsel er en kompleks og individuel størrelse. Vi arbejder her med at fremme fysisk sundhed – som søvn, kost, motion – og ligeledes psykisk velvære herunder oplevelsen af egen værdi og mestringsfølelse. Vi lægger vægt på, at indsatsen foregår i en æstetisk velovervejet og gennemgående ramme, da vi tror på, at det er med til at understøtte trivslen at leve i fysiske miljøer, som fremstår pæne, rene og ryddelige, med en hjemlig og varm atmosfære.

I arbejdet med den sociale trivsel er vores fokusområder at arbejde med gruppetilhørsforhold og venskaber, behovet for at høre til og have en ven. Derudover afdækkes hvilke styrker og udfordringer der er forbundet med at være sammen med andre. I forhold til skole/beskæftigelse er det vores opfattelse, at en meningsfuld hverdag, hvor man som menneske enten lærer, bidrager eller begge dele, er væsentlig for trivslen nu og på sigt. Vi søger at finde, anerkende, understøtte og optimere elevens personlige og faglige ressourcer med henblik på, at den unge kan opleve glæde ved at udvikle sig, Målsætningen er på sigt, at kunne begå sig så selvhjulpent som muligt i samfundet.

Læs mindre Læs mere

UDVIKLING

Alle udvikler sig forskelligt, har forskellige mål og ønsker for sig selv. At flytte sig positivt fra et sted til det næste, sker på baggrund af kompetenceudvikling via støtte og miljøterapeutisk behandling. Udvikling er en personlig/individuel proces målrettet øget selvstændighed, livsmod og muligheder for fremtiden

Nyheder fra LinkedIn