Menu Luk

Bosted

Hvad er et bosted?

Et bosted er et sted, hvor voksne og unge, der har behov for ekstra hjælp og støtte i dagligdagen, kan bo. På et bosted er der fagligt uddannet personale, som hjælper de unge og voksne med de udfordringer, der opstår i hverdagen. 

Behovet for at bo på et bosted kan bl.a. skyldes:

 • Psykisk sygdom
 • Psykisk sårbarhed
 • Misbrugsproblemer
 • Sociale problemer
 • Nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Et bosted kaldes også for et botilbud, og de to termer dækker som regel over det samme tilbud. Bosteder for børn og unge under 18 år kaldes som regel opholdssteder. 

Læs mere om et opholdssted for børn og unge under 18 år i Den Miljøterapeutiske Organisation her

I Den Miljøterapeutiske Organisation har vi to forskellige typer af bosteder, som har fokus på  forskellige udfordringer. Læs mere om de to typer af opholdssteder herunder.

Bosted for unge

Den ene type bosted i Den Miljøterapeutiske Organisation er vores Ungekollegie. Dette bosted er til unge og voksne i alderen 16-28 år, som har psykiske lidelser og udfordringer. Beboerne her er ikke udadreagerende og fysisk voldsomme. Alle mennesker kan naturligvis blive vrede og reagere derefter, men på dette bosted kan vredesudbrud ikke være på et niveau, hvor det skaber en høj grad af utryghed for andre. 

Dette bosted er også et tilbud til udsatte unge, som er mere selvstændige og kun har brug for begrænset støtte og vejledning i hverdagen. 

Der kan være forskellige grunde til, at en ung kommer på et bosted, og beboernes baggrunde kan se meget forskellige ud. 

Det kan f.eks. være, at den unge:

 • har brug for at komme væk fra en konfliktfyldt hverdag i hjemmet. 
 • af forskellige årsager ikke kan bo alene. 
 • kommer direkte fra et anbringelsesophold og derfor har brug for at komme på et bosted som en del af processen til at leve et selvstændigt voksenliv. 

På bostedet vil en kontaktperson være tilknyttet stedet på daglig basis, så den unge kan få hjælp til de daglige udfordringer. Der vil dog ikke være støtte tilgængelig hele døgnet rundt ligesom på opholdssteder til børn og unge under 18 år. 

Den unge på et bosted klarer sig selv til en vis grad, hvilket vil sige, at den unge går i skole eller på arbejde og så vidt muligt kan klare sig selv i hverdagen. Der, hvor den unge stadig har brug for vejledning og støtte, vil en kontaktperson kunne gå ind og hjælpe. Denne støtte vil på sigt kunne hjælpe den unge til at tage et større ansvar med ønsket om at få et bedre liv.

Du kan læse mere om anbringelse på eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdssteder på Socialstyrelsens hjemmeside HER.

Bosted for udviklingshæmmede

Vores andet bosted er Grandbo, som er henvendt til voksne i alderen 18-35 år ved indskrivningstidspunktet. Målgruppen her er voksne med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse. Særligt for denne målgruppe er, at de har brug for fysisk og/eller verbal støtte, motivation og vejledning til at mestre eget liv. 

Hvor meget støtte, der er behov for, er forskelligt fra beboer til beboer, da handicap, funktionsevne og udviklingspotentiale kommer til udtryk på forskellig vis. Det samme gør sig gældende ift. beboernes beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som kan være meget forskelligartede og med forskelligt indhold og formål. 

Grandbos vigtigste formål er at yde den støtte og vejledning, som den enkelte beboer har behov for. Personalet hjælper beboerne med at udvikle strategier og metoder til at klare både sociale interaktioner og praktiske opgaver i hverdagen. På Grandbo er der fokus på beboerens ret til eget liv og livsførelse med størst mulig selvstændighed og selvhjulpenhed.

Et bedre liv i smukke omgivelser

Vi går meget op i, at de unge og voksne får en god oplevelse på vores bosteder. Vi ønsker, at vores bosteder kan være med til at give de unge og voksne et bedre liv – både imens de bor her og på længere sigt. 

Det skal være sjovt for dem at bo her, og der skal samtidig være plads til, at beboerne kan få den nødvendige fred og ro. Vi laver ofte aktiviteter sammen, men har den unge eller voksne behov for et frirum, tager vi hånd om dette. Vores bosteder for unge og voksne er udstyret med moderne faciliteter, hvor der er rig mulighed for eksempelvis at dyrke sport. Vi tager ofte på udflugter ud i naturen sammen, ligesom vi også dyrker f.eks. fodbold eller styrketræning. Ofte går vi en tur sammen – enten i stilhed eller samtale, alt efter hvad behovet er den givne dag. 

Vi gør en dyd ud af at møde de unge og voksne med åbne arme, respekt og åbenhed under deres ophold. Vi er både klar til at tale om problemer og på at have det sjovt med beboerne. Fælles for alle medarbejdere på vores bosteder er, at de har de rette sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer samt en ægte lyst til at arbejde med unge og voksne på et bosted. I tæt samarbejde tager vores personale sig tid til at sætte sig ind i og imødekomme  den enkelte beboers situation og behov.

Vi gør en dyd ud af at møde de unge og voksne med åbne arme under deres ophold. Vi møder dem med den respekt og åbenhed. Vi er både klar til at tale om problemer, ligesom vi er klar på at have det sjovt. Fælles for alle medarbejdere på vores bosteder er, at de har de rette sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer, samt en ægte lyst til at arbejde med unge og voksne på et bosted.

Hvordan er dagligdagen på et bosted?

For mange beboere på et bosted er det vigtigt, at der er en klar struktur i hverdagen – og det sørger vi for. Mange af beboerne har et dagbehandlingstilbud, hvor de tilbringer meget af dagen. Når de unge og voksne kommer hjem fra dette tilbud, sørger vores medarbejdere for at være der for dem, hvis de har behov for det. 

Vi støtter meget op om deres uddannelse og aktivitets- eller beskæftigelsestilbud. Undersøgelser viser nemlig en tydelig sammenhæng mellem at have et dagtilbud i form af uddannelse eller aktivitet, og hvordan man klarer sig i voksenlivet. Disse aktiviteter er med til at lære den unge, hvordan man begår sig i forskellige situationer.

Hvor længe bor man på et bosted?

Det er meget individuelt, hvor længe beboerne har behov for at bo på et bosted. For nogle er et midlertidigt ophold nok til, at de lærer at tage ansvar for egen hverdag og klare sig uden støtte. Andre har brug for et længere ophold, hvor støttebehovet kan tilpasses til den enkelte.

Uanset om opholdet er af kortere eller længere varighed, vil der på et bosted være fokus på at vejlede den unge til at kunne varetage sin egen hverdag.

Hvordan kommer man på et bosted?

For at komme på et bosted skal myndighederne og kommunen vurdere, om man er egnet til det eller ej. Der laves en vurdering for at se, hvorvidt borgeren kan have gavn af at komme på et bosted. Denne vurdering laves ud fra vedkommendes nuværende situation, baggrund, ønsker og behov. 

Beboerne på et bosted hører under det specialiserede socialområde, som bl.a. dækker over udsatte unge, voksne med handicap og psykiske lidelser.

Bosted og forældresamarbejde

Vi ønsker et tæt samarbejde og en god dialog med forældre og pårørende. Det sikrer vi bl.a. ved at: 

 • have en åben kultur, hvor der ofte er besøg af forældre og pårørende.
 • have jævnlig telefonisk kontakt med forældre og pårørende.
 • afholde flere årlige arrangementer, hvor de unge og voksne deltager med deres forældre og pårørende. 

Som udgangspunkt er forældre og pårørende altid meget velkommen til at besøge bostederne, hvis det er aftalt på forhånd. 

Vi er i vores tætte samarbejde med forældre og øvrige pårørende opmærksomme på den indskrevne borgers rettigheder, når vedkommende er fyldt 18 år. Det betyder, at vi ikke kan udlevere oplysninger om den unge/voksne uden vedkommendes samtykke. Det samme gør sig gældende ift. at sende invitationer til forældre og pårørende til forskellige arrangementer.

Som udgangspunkt er forældre og pårørende er altid meget velkommen til at besøge bostederne, hvis det er aftalt på forhånd. Vi er i vores samarbejde med forældre og øvrige pårørende opmærksomme på den indskrevne borgers rettigheder når denne er fyldt 18 år. Det betyder at vi ikke kan udlevere oplysninger om den unge/voksne uden deres samtykke. Det samme gør sig gældende ift. invitationer til forældre og pårørende, til forskellige arrangementer.

Søger du mere info om bosteder på Sjælland?

Vores bosteder på Sjælland hedder Ungekollegiet og Grandbo og ligger helt specifikt i Holbæk. 

Har du spørgsmål til et af vores bosteder, eller vil du vide mere? Så kan du ringe til os på 7023 2929 eller skrive til os på vores e-mail   kontoret@dmo.dk. Har du behov for en rundvisning på et af vores bosteder, kan vi naturligvis godt tilbyde dig dette.  

Kort over vores bosteder og opholdssteder på Sjælland