Menu Luk

Bosted

Bosted for unge over 18 år

I Den Miljøterapeutiske Organisation har vi to meget forskellige bosteder. 

Det ene bosted er vores Ungekollegie til unge og voksne i alderen 16-28 år med psykiske lidelser og udfordringer, som ikke er udadreagerende og fysisk voldsomme. Alle kan blive vrede og reagere, men det kan ikke være på et niveau, hvor det skaber en høj grad af utryghed for andre. Det er også et tilbud til udsatte unge, som er mere selvstændige og kun har brug for begrænset støtte kan anbringes på kollegielignende bosted for unge.

Ungdomsboliger og lejligheder anvendes oftest som ”anbringelse på eget værelse”. Der er forskellige formål med, at en ung kan komme på et bosted – dels giver det den unge mulighed for at komme væk fra en eventuel konfliktfyldt hverdag i hjemmet, men det er også en del af processen til at leve et selvstændigt voksenliv, hvis den unge kommer bostedet direkte fra et andet anbringelsesophold.

Der vil være en kontaktperson tilknyttet stedet på en daglig basis, men der vil dog ikke være støtte hele døgnet rundt ligesom på opholdssteder til yngre unge og børn. Den unge klarer sig selv til en vis grad, hvilket vil sige, at den unge går i skole eller på arbejde og så vidt muligt kan klare sig selv i hverdagen. Der hvor den unge stadig har brug for hjælp og støtte er så der, hvor en kontaktperson vil kunne gå ind og hjælpe.

Du kan læse mere om anbringelse på eget værelse, kollegie eller kollegielignende opholdssteder på Socialstyrelsens hjemmeside her.

Vores andet bosted er Grandbo til voksne i alderen 18-35 år ved indskrivningstidspunktet. Målgruppen er her voksne med udviklingshæmning og udviklingsforstyrrelse. Særligt for denne målgruppe gælder, at borgerne på Grandbo har brug for fysisk og/eller verbal støtte, motivation og vejledning til at mestre eget liv. Dette i forskellig grad, da beboerens handicap, funktionsevne og udviklingspotentiale kommer til udtryk på forskellig vis. Dette kommer ligeledes til udtryk i beboerens beskæftigelses- og aktivitetstilbud, som kan være meget forskelligartede og med forskelligt indhold og formål. Grandbos vigtigste formål er, at yde beboerne den støtte og vejledning, som den enkelte beboer har behov for til at udvikle strategier og metoder for såvel social interaktion som praktiske opgaver i hverdagen, med fokus på beboerens ret til eget liv og livsførelse, med størst mulig selvstændighed og selvhjulpenhed.  

Smukke omgivelser

Vi går meget op i, at de unge og voksne får en god oplevelse af vores bosteder. Det skal både være sjovt, men der skal også være plads til, at man kan få fred og ro. Vi laver ofte aktiviteter sammen, men har den unge eller voksne behov for et frirum, tager vi hånd om dette. Vores bosteder for unge og voksne er udstyret med moderne faciliteter, hvor der er rig mulighed for eksempelvis at dyrke sport. Vi tager ofte på udflugter sammen ud i naturen, ligesom vi også dyrker sport som fodbold eller styrketræning – eller blot går en tur sammen.

Vi gør en dyd ud af at møde de unge og voksne med åbne arme under deres ophold. Vi møder dem med den respekt og åbenhed. Vi er både klar til at tale om problemer, ligesom vi er klar på at have det sjovt. Fælles for alle medarbejdere på vores bosteder er, at de har de rette sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer, samt en ægte lyst til at arbejde med unge og voksne på et bosted.

Hvordan er dagligdagen på et bosted?

Vi sørger for, at der er en klar struktur i beboernes hverdag. Mange af beboerne har et dagbehandlingstilbud, hvor de tilbringer meget af dagen. Når de unge og voksne kommer hjem fra dette tilbud, sørger vores medarbejdere for at være der for dem, hvis de har behov for det. Vi støtter meget op om deres uddannelse og aktivitets- eller beskæftigelsestilbud. Undersøgelser viser nemlig en tydelig sammenhæng mellem at have et dagtilbud i form af uddannelse eller aktivitet, og så hvordan man klarer sig i voksenlivet.

Bosted - forældresamarbejde

Vi ønsker en tæt dialog med forældre og pårørende i form af en åben kultur, hvor der ofte er besøg af forældre og pårørende. Vi har jævnligt telefonisk kontakt med forældre og pårørende – og afholder flere årlige arrangementer, hvor de unge og voksne deltager med deres forældre og pårørende. 

Som udgangspunkt er forældre og pårørende er altid meget velkommen til at besøge bostederne, hvis det er aftalt på forhånd. Vi er i vores samarbejde med forældre og øvrige pårørende opmærksomme på den indskrevne borgers rettigheder når denne er fyldt 18 år. Det betyder at vi ikke kan udlevere oplysninger om den unge/voksne uden deres samtykke. Det samme gør sig gældende ift. invitationer til forældre og pårørende, til forskellige arrangementer.

Søger du mere info om bosteder på Sjælland?

Vores bosteder på Sjælland hedder Ungekollegiet og Grandbo og ligger helt specifikt i Holbæk. 

Har du spørgsmål til et af vores bosteder, eller vil du vide mere? Så kan du ringe til os på 7023 2929 eller skrive til os på vores e-mail   kontoret@dmo.dk. Har du behov for en rundvisning på et af vores bosteder, kan vi naturligvis godt tilbyde dig dette.  

Kort over vores bosteder og opholdssteder på Sjælland