Diagnoser

Diagnoser
Previous slide
Next slide

Få indblik i diagnoserne

Hos Den Miljøterapeutiske organisation, kan vi imødekomme mange forskellige behov. Disse behov kan variere alt efter hvilken diagnose, der er stillet hos barnet, den unge eller voksne. Disse behov kræver særlige forhold og stiller krav til den institution og behandling, som den enkelte modtager. Hos Den Miljøterapeutiske organisation, arbejder vi forskelligt med alle diagnoser. En tilgang, som skinner igennem i meget af det, vi gør i Den Miljøterapeutiske organisation er miljøterapi. Miljøterapi tager højde for de psykologiske, sociale og kulturelle indvirkninger miljøet har.

Diagnoser er den lægefaglige betegnelse for, hvordan tanker, følelser, adfærd og reaktioner hænger sammen. Diagnoserne kategoriseres ud fra det officielle system ICD-11 og har til formål at beskrive behandlingsproblematikker hos den enkelte. I Den Miljøterapeutiske Organisation er diagnoser et professionelt udgangspunkt for, hvordan det terapeutiske behandlingsarbejde kan tilrettelægges. Det er imidlertid ikke definitionen af den enkelte, der er et særligt fokus på. Det er derfor vigtigt at understrege, at diagnosen er en sygdomsbetegnelse, som oftest er psykisk. Barnet, den unge eller voksne er ikke sine diagnostiske udfordringer, men et unikt menneske, der, udover sine vanskeligheder, rummer evner, ressourcer og meget andet. Nogle af de diagnosetyper, der er mest typiske for målgruppen af børn, unge og voksne i Den Miljøterapeutiske Organisation er beskrevet nærmere her på siden.

Autismespektrum- forstyrrelser

Omsorgssvigt

Personlighedsforstyrrelser

Skizofreni

Udviklingshæmning