Menu Luk

Diagnoser

Hos Den Miljøterapeutiske organisation, kan vi imødekomme mange forskellige behov. Disse behov kan variere alt efter hvilken diagnose der er stillet hos den unge. Disse behov kræver særlige forhold og sætter krav til den institution og behandling, som den unge modtager. Hos Den Miljøterapeutiske organisation, arbejder vi forskelligt med alle diagnoser. En god tilgang, som skinner igennem i meget af det vi gør hos Den Miljøterapeutiske organisation, er Miljøterapi. Miljøterapi tager højde for de psykologiske, sociale og kulturelle indvirkninger miljøet har.

Diagnoser er den lægefaglige betegnelse for, hvordan tanker, følelser, adfærd og reaktioner hænger sammen for den unge. Diagnoserne kategoriseres ud fra det officielle system ICD-10 og har til formål at beskrive de behandlingsproblematikker, som den unge har. I Den Miljøterapeutiske Organisation er diagnoser et professionelt udgangspunkt for, hvordan det terapeutiske behandlingsarbejde kan tilrettelægges. Det er imidlertid ikke definitionen af den unge – det er vigtigt at understrege, at diagnosen er en sygdomsbetegnelse, som oftest er psykisk. Den unge er ikke sine diagnostiske udfordringer men et ungt og unikt menneske med vanskeligheder. Nogle af de diagnosetyper, der er mest typiske for målgruppen af unge i Den Miljøterapeutiske Organisation er beskrevet nærmere her på siden.

Du kan læse mere om de diagnoser der typisk er stillet, hos de unge vi arbejder sammen med i Den Miljøterapeutiske organisation.