Bestyrelse og direktion

Den Miljøterapeutiske Organisations bestyrelse og direktion

Den Miljøterapeutiske Organisation består af tre grene; DMO Døgnbehandling, DMO Undervisning & beskæftigelse og DMO Drift & udvikling. 

DMO Døgnbehandling består af DMO’s opholds- og bosteder og indeholder 10 forskellige afdelinger med hver deres afdelingsleder. DMO Undervisning & beskæftigelse består af DMO’s tre skoler, som hver har to afdelingsledere. Herudover består DMO Drift & udvikling af en administration, en HR afdeling og en ejendomsafdeling, der tager sig af vedligehold af vores bygninger. Hver af disse har også en afdelingsleder.

Direktionen består af en administrerende direktør, en chef for døgnbehandling samt en chef for dagbehandling. DMO Drift & udvikling refererer direkte til den administrerende direktør.

Se Den Miljøterapeutiske Organisations organisationsdiagram herunder.

Den Miljøterapeutiske Organisation har en kompetent og aktiv bestyrelse, der via sparring og rådgivning bidrager til at nå organisationens mål. Bestyrelsen består af fem medlemmer og mødes 5-6 gange om året og efter organisationens, til enhver tid, aktuelle behov. Læs mere om DMO’s bestyrelse og direktion herunder.

Se organisationsdiagram

Bestyrelsen

Ann Christina Rindom Sørensen

Bestyrelsesformand

Ann Christina er uddannet Cand.jur. og er til daglig direktør og indehaver af et mindre softwarefirma med speciale i udvikling af software til social- og sundhedsområdet.

Hendes viden og erfaring er indenfor jura, IT og organisatoriske forhold. Ann Christina har tidligere givet rådgivning til organisationer inden for de specialiserede socialområder om juridiske problemstillinger.

Ann Christina har flere års erfaring med bestyrelsesarbejde fra flere andre sociale tilbud. I hendes fritid bruger hun bl.a. tid som mentor igennem Lær for Livet.

Læs mindre Læs mere

Peter Gloggengiehser Knudsen

Bestyrelsesmedlem

Peter er uddannet Cand.merc. SMC (Strategic Market Creation) og er til daglig selvstændig, hvor han udvikler organisationer og skaber vækst hos virksomheder.

Hans viden og erfaring inkluderer hands-on ledelse af internationalt salgsteam med +30mil i vækst. Stort fokus på at kombinere uddannelse (værktøjer) med en praktisk tilgang. Det er bevist ved at have arbejdshandskerne på i flere startups, samt resultater i SMV-segmentet.

Peters tilgang til bestyrelsesarbejde er med fokus på den fremadrettede sunde udvikling, herunder strategi, ledelse, samt sparring på konkrete løsninger. Der er mange parametre der skal fungere sammen for at skabe en sund platform for virksomhedens videre forløb.

Læs mindre Læs mere

Henriette Gottlieb

Bestyrelsesmedlem

Henriette er uddannet sygeplejerske og har en diplomuddannelse i ledelse. Til daglig arbejder hun som sundhedsfaglig leder i Den Miljøterapeutiske Organisation.

Hun har bl.a. ansvaret for psykiaterkonsultationer og den sundhedsfaglige vinkel i organisationen, samt kvalitetssikringen på alle afdelinger.

Hendes viden og erfaring er indenfor det sundhedsfaglige område, samt metodetilgangen ift. mentalisering og miljøterapi. Henriette har været i organisationen i 11 år, hvor hun bl.a. har været med til at opbygge de faglige metoder og tilgange.

Henriettes tilgang til bestyrelsesarbejdet er i relation til det praksisnære arbejde, hvor hun med sin erfaring, faglighed og indsigt kan støtte virksomheden med sparring.

Læs mindre Læs mere

Kirsten Benediktson

Bestyrelsesmedlem

Kirsten har en basisuddannelse som sygeplejerske fra 1977 suppleret med flere efter- og videreuddannelser, blandt andet Projektledelse og Diplom i ledelse og administration.

Kirsten har et langt arbejdsliv bag sig og har arbejdet inden for flere specialer i sundhedsvæsenet. Hun besidder derfor en bred sygeplejefaglig viden. De seneste 25 år er arbejdet lagt inden for psykiatri, børn og unge.

Kirsten var en del af det fællesskab, der i 2008 etablerede Den Miljøterapeutiske Organisation, og har derfor været tæt på drift og udvikling de første 15 år af organisationens levetid med særligt fokus på de anbragte unges trivsel og udvikling, samarbejde med de unges familier og sagsbehandler, samt uddannelse af medarbejderne.

Læs mindre Læs mere

Kristina Arlet

Bestyrelsesmedlem

Kristina er uddannet pædagog og har været tilknyttet Den Miljøterapeutiske Organisation med flere forskellige roller. Først som miljøterapeut og siden afdelingsleder for DMO HR.

Som afdelingsleder i HR afdelingen har Kristina et bredt arbejdsfelt hvor hun med fokus på rekruttering, employer branding og medarbejderudvikling varetager HR-opgaver på alle niveauer.

Læs mindre Læs mere

Direktionen

Jesper Christensen

Adm. direktør

Jesper er uddannet folkeskolelærer og har en mastergrad i Etik og Værdier i Organisationer MEVO. Han er grundlægger af Den Miljøterapeutiske Organisation og har været med i udviklingen og ledelsen af organisationen helt fra start hvor der var en håndfuld medarbejdere til nu, hvor der er ca. 300 medarbejdere.

Jesper er social iværksætter igennem de seneste 15 år, med stort fokus på at udvikle tilbud af høj kvalitet både for mennesker som tilbuddene er sat i verden for at støtte, såvel som for de medarbejderne der arbejder i dem.

Privat har Jesper tre piger der er eller er på vej ind i teenageårene.

 

Læs mindre Læs mere

Jannie Christensen

Direktør

Jannie er uddannet pædagog og har en diplomuddannelse i ledelse. Hun har arbejdet i organisationen siden 2013, hvor de første syv år var som afdelingsleder, på flere forskellige afdelinger. Jannie har mange års erfaring inden for det specialiserede socialområde, som både pædagog og leder.

Jannie står bl.a. for visitationen af vores unge og er med til at sikre at behandlingsarbejdet med de unge hele tiden er i fokus. Hun varetager også den daglige sparring med afdelingslederne omkring arbejdet med de unge og miljøterapeuternes trivsel.

Privat bor Jannie med sin kæreste og de har til sammen fire børn.

Læs mindre Læs mere

Maria Friis

Direktør

Cand. merc. i Forandringsledelse – U.S. Bachelor i Erhvervsøkonomi. Maria startede i 2020 som afdelingsleder på et af bostederne, hvor hun havde ansvaret for en større gruppe miljøterapeuter og beboere gennem to år. Hun blev i 2022 chef for dagbehandling og har nu ansvaret for al dagbehandling i organisationen.

Dette indbefatter blandt andet faglig sparring med skolernes afdelingsledere samt sikring af kvalitet og kontinuitet i de forskellige tilbud.

Maria har erfaring i den politiske arena og har blandt andet været byrådsmedlem i Holbæk Kommune i en periode på fire år i Udvalget for Børn og projektudvalget for Vækst. Privat har Maria fire børn.

Læs mindre Læs mere

Nyheder fra LinkedIn