Menu Luk

Den Miljøterapeutiske Organisations bestyrelse og direktion

Den Miljøterapeutiske Organisation har en ledelsesstruktur der er opbygget med direktion bestående af en forstander, en viceforstander og en chef for udvikling og kvalitet.

Herunder er der to stabsfunktioner for administration, samt byg og vedligehold og derudover 11 afdelinger, med hver deres afdelingsleder. Skole- og dagbehandlingstilbuddene har hver 2 afdelingsledere.

Se Den Miljøterapeutiske Organisation og koncernforbundne selskabers organisationsdiagram nederst på siden.

Den Miljøterapeutiske Organisation har en kompetent og aktiv bestyrelse, der via sparring og rådgivning bidrager til at nå organisationens mål. Bestyrelsen består af 3 medlemmer og mødes 4-5 gange om året og efter organisationens, til enhver tid, aktuelle behov.

Bestyrelsen

Ann Christina Rindom Sørensen

(Bestyrelsesformand)

Ann Christina er uddannet Cand.jur. og er til daglig direktør og indehaver af et mindre softwarefirma med speciale i udvikling af software til social- og sundhedsområdet.

Hendes viden og erfaring er indenfor jura, IT og organisatoriske forhold. Ann Christina har tidligere givet rådgivning til organisationer inden for de specialiserede socialområder om juridiske problemstillinger.

Ann Christina har flere års erfaring med bestyrelsesarbejde fra flere andre sociale tilbud. I hendes fritid bruger hun bl.a. tid som mentor igennem Lær for Livet.

Peter Gloggengiehser Knudsen

(Bestyrelsesmedlem)

Peter er uddannet Cand.merc. SMC (Strategic Market Creation) og er til daglig selvstændig, hvor han udvikler organisationer og skaber vækst hos virksomheder.

Hans viden og erfaring inkluderer hands-on ledelse af internationalt salgsteam med +30mil i vækst. Stort fokus på at kombinere uddannelse (værktøjer) med en praktisk tilgang. Det er bevist ved at have arbejdshandskerne på i flere startups, samt resultater i SMV-segmentet.

Peters tilgang til bestyrelsesarbejde er med fokus på den fremadrettede sunde udvikling, herunder strategi, ledelse, samt sparring på konkrete løsninger. Der er mange parametre der skal fungere sammen for at skabe en sund platform for virksomhedens videre forløb.

Henriette Gottlieb

(Bestyrelsesmedlem)

Henriette er uddannet sygeplejerske og har et diplom i ledelse. 

Til daglig arbejder hun som sundhedsfaglig leder, i Den Miljøterapeutiske Organisation. Hun har bl.a. ansvaret for psykiaterkonsultationer og den sundhedsfaglige vinkel i organisationen, samt kvalitetssikringen på alle afdelinger.

Hendes viden og erfaring er indenfor det sundhedsfaglige område, samt metodetilgangen ift. mentalisering og miljøterapi. Henriette har været i organisationen i 11 år, hvor hun bl.a. har været med til at opbygge de faglige metoder og tilgange.

Henriettes tilgang til bestyrelsesarbejdet er i relation til det praksisnære arbejde, hvor hun med sin erfaring, faglighed og indsigt kan støtte virksomheden med sparring.

Direktionen

Direktionen består af to medlemmer, hvor det overordnede fokus er at udvikle nye sociale tilbud og sikre en høj kvalitet i organisationens eksisterende tilbud. Direktionen har i relation til kerneopgaven og driften besluttet, at opdele de overordnede fokusområder.

Det fordeler sig således:

  • Forstander har et fokus på at udvikle nye sociale tilbud.
  • Viceforstander har et fokus på at sikre en høj kvalitet i organisationens eksisterende tilbud.
  • Direktionen vil i det daglige have en fælles sparring om de forskellige fokus- og ansvarsområder.

Jesper Christensen

(Forstander)

Jesper er uddannet folkeskolelærer og har en mastergrad i Etik og Værdier i Organisationer MEVO. Han er grundlægger af Den Miljøterapeutiske Organisation og har været med i udviklingen og ledelsen af organisationen helt fra start hvor der var en håndfuld medarbejdere til nu, hvor der er ca. 200 medarbejdere.

Jesper er social iværksætter igennem de seneste 15 år, med stort fokus på at udvikle tilbud af høj kvalitet både for mennesker som tilbuddene er sat i verden for at støtte, såvel som for de medarbejderne der arbejder i dem.

Privat har Jesper 3 piger der er, eller er på vej ind i teenageårene.

Jannie Christensen

(Viceforstander)

Jannie er uddannet pædagog og har et diplom i ledelse. Hun har arbejdet i organisationen siden 2013, hvor de første 7 år var som afdelingsleder, på flere forskellige afdelinger. Jannie har mange års erfaring inden for det specialiserede socialområde, som både pædagog og leder.

Jannie står bl.a. for visitationen af vores unge og er med til at sikre at behandlingsarbejdet med de unge hele tiden er i fokus. Hun varetager også den daglige sparring med afdelingslederne omkring arbejdet med de unge og miljøterapeuternes trivsel.

Privat bor Jannie med sin kæreste og de har til sammen fire børn.

Direktionens fokus- og ansvarsområder juli 2022
Direktionens fokus- og ansvarsområder juli 2022 mobile