Behandlingen

Beliggenhed, og professionel og positiv behandling af mennesker med psykiske vanskeligheder

Vores målgruppe på vores lokationer, er normaltbegavede med psykiske vanskeligheder samt børn, unge og voksne, der risikerer at udvikle en psykisk sygdom. Vores behandling henvender sig til børn, unge og voksne, der har brug for at blive støttet af professionelle voksne, der er tydelige i deres kontakt. Vi arbejder i et positivt og anerkendende miljø.

Som grundelementer i den daglige behandling af anbragte børn, unge og voksne tilbyder vi relationsarbejde og miljøterapeutiske rammer. Det forudsættes derfor, at barnet, den unge eller voksne har en vis evne til at knytte sig til andre, og dermed kan indgå i relationen – med os voksne og naturligvis gerne med andre på opholds- og behandlingsstederne.

Alderen på vores opholdssteder er mellem 12-23 år, hvor langt de fleste af de unge er mellem 14-18 år.

Det er meget almindeligt (og ønskeligt), at den anbragte bor på sit opholdssted eller bosted gennem en længere periode, da det miljøterapeutiske behandlingsarbejde kræver en vis tid for at sikre, at den unge bliver ved med at udvikle sig positivt. Vores bosteder er for unge og voksne i alderen 16-28 år.

Vi støtter udviklingen af jeg’et
I miljøterapien arbejder vi med en såkaldt jeg-støttende pædagogik og i et spejlende samspil med barnet og den unge eller den voksne, således at denne kan lære sig selv bedre at kende og etablere eller forbedre evnen til mentalisering og refleksion. Dette medvirker på sigt til en større selvindsigt.

Det er helt centralt for os, at der er en fast ramme og struktur på opholdsstederne, da dette bidrager til en tryg, genkendelig hverdag uden forstyrrende overraskelser.

Tætte relationer til kontaktpersoner
Hver ung har to kontaktpersoner, med hvem de har en fast ugentlig samtale. Her gennemgås den elektroniske dagbog – hvad er der sket i løbet af ugen, er der læring at hente, og hvilke tanker har barnet, den unge eller voksne om de enkelte episoder – positive som negative?

Beliggenhed og vi støtter de unge i:

  • Deres personlige udvikling
  • At blive mere modne og kunne reflektere
  • At kunne indgå i sunde relationer med andre
  • At indgå i sociale interaktioner
  • At blive så selvstændige som muligt og få indflydelse på sit eget liv
  • At skabe sig et, for dem, meningsfyldt liv

Der udarbejdes planer for udviklingen for den enkelte i et samarbejde mellem den unge, kontaktpersonen og afdelingslederen. Der bliver også lavet personlige udviklingsmål, ud fra det overordnede mål, at barnet, den unge eller voksne bliver i stand til at klare et selvstændigt hverdagsliv. Udviklingsplanen bliver hele tiden holdt op imod den kommunale handleplan.

Læs mindre Læs mere

Egen tilknyttet psykiater

Vi har tilknyttet speciallæge i psykiatri, speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri Ida Jøhnk Kristensen, som varetager den psykiatriske vurdering – herunder den medikamentelle behandling. Ida Jøhnk Kristensen samarbejder derudover med ledelsen vedrørende den psykiatriske del.

Miljøterapeuterne på vores lokationer har ansvaret for opbevaring og administration af den ordinerede medicin samt udlevering. På Ungekollegiet, hvor der er voksne, støttes der i at tage ansvar for egen medicin samt indtagelse. Dette er kun efter aftale med miljøterapeuterne og eventuelle samarbejdspartnere. Miljøterapeuterne har desuden erfaring i at observere virkning og bivirkninger.

Alle miljøterapeuter gennemgår et diplomgivende kursus i NADA, der er øreakupunktur til misbrugsbehandling og recovery. NADA tilbydes dels som egentlig behandling, men også ved akut uro kan vi tilbyde NADA.

Læs mindre Læs mere

Flere af ydelserne:

Akut anbringelse

Døgnanbringelse

Familiebehandling og familieterapi

Mentalisering

Miljøterapi

NADA-Akupunktur

Psykiater

Sanseintegration

Støttet og overvåget samvær

Ydelses ark

§ 54-støtteperson