Menu Luk

Døgnanbringelse

Der findes flere forskellige former for anbringelse af børn og unge, og det er den unges behov, der afgør, hvilken type anbringelse der bedst hjælper den unge videre i livet. I forbindelse med en døgnanbringelse fraflytter den unge sit hjem for i en periode at bo på det givne anbringelsessted.  

En døgnanbringelse finder sted, når det vurderes, at den unge har behov for øget støtte i hverdagen. Der kan både være tale om en frivillig anbringelse, hvor den unge og indehaveren af forældremyndigheden er enige om anbringelsen, eller det kan være en tvangsanbringelse, hvor den unges hjemkommune beslutter, at den unge skal anbringes uden for hjemmet. 

Hvornår er døgnanbringelse nødvendig?

En anbringelse udenfor hjemmet kan ske af flere årsager. Det kan være psykisk sygdom hos den unge, konflikter i hjemmet, utilstrækkelig omsorg derhjemme, overgreb, misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre sociale-, adfærds- eller tilpasningsproblemer.  

Det er en indgribende afgørelse for både den unge og forældrene, når en anbringelse udenfor hjemmet sker uden samtykke. Derfor kan anbringelsen kun finde sted, hvis der er tydelig risiko for, at den unges udvikling eller helbred lider alvorlig skade på grund af omsorgssvigt af forskellig art. Der skal tilmed være begrundelse for, hvorfor problemerne ikke kan løses med den unge i hjemmet.  

Læs mere om døgnanbringelse her

Døgnanbringelse i Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisations forskellige typer af opholdssteder og botilbud er samlet set godkendt til fire forskellige anbringelsestyper, som tillige har mulighed for fleksible pladser. Lovgivningsmæssigt er mulighederne indenfor: 

§66 stk. 1., nr. 6, §76, §85, §107