Menu Luk

Døgnanbringelse

Hvad er døgnanbringelse?

Der findes flere forskellige former for anbringelse af børn og unge, og det er den unges behov, der afgør, hvilken type anbringelse der bedst hjælper den unge videre i livet. I forbindelse med en døgnanbringelse fraflytter den unge sit hjem for i en periode at bo på det givne anbringelsessted.

En døgnanbringelse finder sted, når det vurderes, at den unge har behov for øget støtte i hverdagen. Der findes to forskellige typer af anbringelser:

  1. En frivillig anbringelse, hvor den unge og indehaveren af forældremyndigheden er enige om anbringelsen.
  2. En tvangsanbringelse, hvor den unges hjemkommune beslutter, at den unge skal anbringes uden for hjemmet.

Hvordan foregår en døgnanbringelse?

Døgnanbringelse foregår på en døgninstitution, hvor der er personale, der kan hjælpe børnene og de unge med deres problemer. De fleste døgninstitutioner har plads til omkring 10-15 børn og unge. Børnene og de unge bor på døgninstitutionen, og de fleste af dem går også i skole eller på arbejde.

Døgnanbringelse i Den Miljøterapeutiske Organisation

Den Miljøterapeutiske Organisations forskellige typer af opholdssteder og bosteder er samlet set godkendt til fire forskellige anbringelsestyper, som tillige har mulighed for fleksible pladser. Lovgivningsmæssigt er mulighederne indenfor:

  • 66 stk. 1., nr. 6, §76, §85, §107

Hvornår er døgnanbringelse nødvendig?

 

Døgnanbringelse er ofte nødvendig for børn og unge, der ikke kan bo hjemme på grund af problemer med familie, skole eller venner. Det kan bl.a. skyldes psykisk sygdom hos den unge, konflikter i hjemmet, utilstrækkelig omsorg derhjemme, overgreb, misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre sociale-, adfærds- eller tilpasningsproblemer.

Det er en indgribende afgørelse for et barn, en ung og forældrene, når en anbringelse udenfor hjemmet sker uden samtykke. Derfor kan anbringelsen kun finde sted, hvis der er tydelig risiko for, at den unges udvikling eller helbred lider alvorlig skade på grund af omsorgssvigt af forskellig art. Der skal tilmed være begrundelse for, hvorfor problemerne ikke kan løses med den unge i hjemmet.

Døgnanbringelse er normalt en midlertidig løsning, indtil problemerne er løst, eller til den unge kan flytte et andet sted hen.

Læs mere om døgnanbringelse her

Hvilke problemer kan døgnanbringelse løse?

Døgnanbringelse er en type af pleje, der er beregnet til at hjælpe mennesker med særlige behov. Det er en fleksibel type af pleje, der kan tilpasses den enkeltes behov. Døgnanbringelse giver den enkelte mulighed for at få den nødvendige pleje og støtte døgnet rundt.

Hvad skal man være opmærksom på ifm. døgnanbringelse?

Døgnanbringelse er en indsats, der har til formål at hjælpe den unge og dennes familie, men det kræver, at det bliver gjort på den rigtige måde, hvis situationen skal være vellykket. Det er derfor vigtigt, at man er opmærksom på, at døgnanbringelsen kan være meget stressende – både for den unge og forældrene. Hos Den Miljøterapeutiske Organisation er vi meget opmærksomme på at have et tæt samarbejde med forældrene, når det er muligt, så anbringelsen sker med tryghed fra alle parter.