Psykiater

 Den Miljøterapeutiske Organisation har en tilknyttet psykiater, som størstedelen af de anbragte unge er i forløb hos. Vores psykiater hedder Michael Maagensen, og han er speciallæge i psykiatri. Han har gennem mange år været overlæge i ungdomspsykiatri og specialist i psykoterapi og er godkendt af børne- og ungdomspsykiatrisk selskab. Det er psykiateren, som har ansvaret for den unges medikamentelle behandling. Psykiateren har sine konsultationer på vores matrikler og kommer hyppigt, idet han er på stederne ugentligt og derfor er meget tilgængelig. Ikke kun i forhold til at kunne have regelmæssige samtaler men også i situationer, hvor en ung vurderes at have et mere akut opstået og presserende behov. Dette er erfaringsmæssigt også en stor fordel i forhold til, hvis der opleves behov for at ændre i den unges medicin. Psykiateren samarbejder tæt med forældre, miljøterapeuter og ledelse omkring forløbene, for at få en forståelse af hverdagen, og hvordan den unge også opleves af andre omkring sig. Til konsultationerne har den unge en miljøterapeut med såvel som mulighed for, at forældre kan være inviteret. Det nære samarbejde mellem psykiater og parterne omkring den unge er med til at kvalificere forløbene og støtte den unge bedst muligt i at kunne få et realistisk billede af egen situation. Vi tilbyder også at udarbejde diagnosticering og lave udredelsesforløb efter en konkret vurdering og aftale.