PAV-forløb

Hvad er et PAV-forløb?

PAV er en forkortelse for ’Prøv Andre Veje’. Det er et forbehandlingsprogram udviklet af Socialstyrelsen med det formål at hjælpe anbragte unge, der er i risiko for at udvikle et misbrug. PAV-forløbet skal øge trivslen hos anbragte unge og styrke deres evne til at fungere socialt og uddannelsesmæssigt.

Hvem har gavn af et PAV-forløb?

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation fungerer PAV-forløbet som en forebyggende indsats, hvilket er meget relevant i forhold til unge med psykiske lidelser. Disse unge er ofte medicinerede og kan derfor være ekstra følsomme overfor rusmidler som følge af deres sindslidelser. Det betyder samtidig, at deres reaktion på rusmidler kan være særligt kraftig og sundhedsskadelig. Dertil er der stor risiko for selvmedicinering blandt de unge, som på sigt kan resultere i et stofmisbrug.

Misbrugsproblematikker er dog ikke alene et spørgsmål om rusmidler; det kan også være i forhold til ludomani, seksualitet og andre områder. PAV-forløbet kan derfor være til gavn for alle unge, som vurderes at have risiko for at kunne udvikle et misbrug.

Hvordan foregår et PAV-forløb?

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation har både ledere og miljøterapeuter gennemført uddannelsen som PAV-forbehandler. Herigennem bliver medarbejderne kvalificerede til at kunne:

  • Vurdere hvilke unge, der har størst risiko for at kunne udvikle et misbrug
  • Sikre en fælles tilgang til at støtte de udsatte unge
  • Gribe forebyggende ind med målrettede samtaleforløb
  • Hjælpe de unge til at reflektere over deres forhold til rusmidler
  • Sikre, at planerne for behandling udarbejdes og igangsættes, imens de unges motivation er til stede
  • Bygge bro til relevante behandlingstilbud, hvis dette bliver nødvendigt

Gennem samtaleforløb med Den Miljøterapeutiske Organisations uddannede behandlere får de unge den støtte, de har brug for til at reflektere over deres eget forhold til rusmidler, og på den måde minimeres risikoen for at udvikle et misbrug.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om misbrugsbehandling, men derimod et forebyggende initiativ, der skal afhjælpe unge med risiko for at udvikle et misbrug. Er der allerede tale om et misbrug, bliver den unge henvist til andet behandlingstilbud.

PAV-forløbet kan være en del af behandlingen på vores opholds- og bosteder (LINK).

Du kan læse mere om PAV-forløb hos Socialstyrelsen.