Forældresamarbejde

Vores samarbejde motiverer de unge

Hjembækskolen prioriterer samarbejdet med forældrene meget højt. Det er vigtigt, at både skolen og forældrene sammen støtter op omkring den unges skolegang for at skabe de bedste muligheder for den unges faglige og personlige udvikling. Det er en fornøjelse at se, hvordan det smitter positivt af på den unges motivation for at gå i skole.
Hjembækskolen har indarbejdet faste strukturer for at sikre, at forældrene til stadighed holdes orienteret om den unges skolegang. En af måderne er via nyhedsbreve, hvor vi informerer om planlagte aktiviteter.

Møder på skolen for forældrene
En gang årligt udsendes elevplaner, og forældrene inviteres desuden til to årlige skole- og statusmøder. Forud for disse møder udarbejdes en skoleudtalelse.
Hvis skolen eller forældrene har brug for andre møder, aftales dette fra gang til gang.

I det daglige er kontaktpersonerne i tæt dialog med det team af lærere, der er omkring den unge i klassen.
Omfanget af forældresamarbejde aftales individuelt. Eksempelvis kan der aftales fast ugentlig kontakt og om det skal foregå via telefon eller mail.
Forældre er i øvrigt altid velkomne til at tage kontakt til skolen.

Gorm Larsen, afdelingsleder
gorm@hjembaekskolen.dkgl@dmo.dk
Telefon: 6166 7637

Jane Winther, afdelingsleder
jw@antu.dkjw@dmo.dk
Telefon: 2575 3868

Forældrene inddrages naturligvis, hvis der skal træffes større beslutninger eller ændringer omkring den unges skolegang.