Menu Luk

Ungekollegiet - et bosted for unge og voksne mellem 16 og 28 år

Bo-træning i lejlighed, mentorordning, støtte og behandling i en miljøterapeutisk ramme.
Nyistandsatte lejligheder danner rammen om Ungekollegiet hvor mulighederne for at finde fællesskab og ungdomsliv, er med til at skabe trivsel.

Miljøterapi - opholdssteder, bosteder og dagbehandlingsskoler arbejder miljøterapeutisk

Det betyder bl.a. andet at hverdagen er struktureret, der er tæt støtte af lærere og miljøterapeuter. Der arbejdes med jeg-støtte og guidning i de fysiske rammer, som er flotte og velholdte.

Mentalisering - tilgangen og behandlingsarbejdet er mentaliseringsbaseret

Der arbejdes målrettet mod at forbedre mentaliseringsevnen hos børnene og de unge. Mentalisering betyder at have en forståelse for eget følelsesliv og reaktioner, såvel som at have en forståelse for andres – især den gensidige påvirkning vi har på hinanden. På den måde styrkes ikke kun de personlige, men også de sociale kompetencer. 

Ungdomsliv og fælles aktiviteter

Det er vigtigt at vores børn, unge og voksne har mulighed for at få et socialt liv, de kan trives i. Vi arbejder forebyggende og opsøgende mod ensomhed og isolation, og forsøger at understøtte at alle børn, unge og voksne. Vi tilbyder mange forskellige aktiviteter, på tværs af opholdssteder, bosteder og skoler, for at invitere og give mulighed for at alle kan være med på deres egen måde. 

Vores organisation

Vores beslutning om at skabe en organisation for miljøterapeutisk arbejde, udspringer af vores fælles menneskesyn, værdier og syn på, hvordan man kan skabe en god tilværelse og udvikling for unge, der har psykiske vanskeligheder at arbejde med.

På trods af, at det er en større organisation, er hver enhed kendetegnet ved at leve op til vores ønske om anerkendelse, nærhed, trivsel og udvikling for de unge og alle andre omkring os. Det er dét, og ikke organisationens størrelse, vi gerne vil måles på.

Sammen med vores gode medarbejdere ønsker vi at drive en organisation, der har overskud og ressourcer til at arbejde med vores tilbud og metoder. Vi ønsker at skabe de bedste rammer omkring unge, såvel som medarbejdere. Vi bestræber os på, at alle deltager i relevante faglige, og fagligt udviklende, sammenhænge.

Jesper Christensen 

Forstander

Vores værdigrundlag

Vi ønsker at skabe trygge og omsorgsfulde rammer om de unges tilværelse og på den måde fremme den enkeltes udvikling. Uanset hvad de unge kæmper med, får de hos os rig mulighed for at udfolde sig i anerkendende omgivelser.

Miljøterapi

Vi ønsker at skabe trygge og omsorgsfulde rammer om de unges tilværelse og på den måde fremme den enkeltes udvikling. Uanset hvad de unge kæmper med, får de hos os rig mulighed for at udfolde sig i anerkendende omgivelser.

Mentalisering

Vi ønsker at skabe trygge og omsorgsfulde rammer om de unges tilværelse og på den måde fremme den enkeltes udvikling. Uanset hvad de unge kæmper med, får de hos os rig mulighed for at udfolde sig i anerkendende omgivelser.

Vi er en del af

Vi en del af Børnebasen, der samler alle tilbud til udsatte børn, unge og familier på én platform. 

Som en videns platform til kommunerne bygger Børnebasen bro mellem den frivillige, kommunale og private sektor med målet om at gøre det lettere for fagfolk at matche barnet eller den unge med det rette tilbud.

Hos Den Miljøterapeutiske Organisation er vores mål også, at det skal være så nemt som muligt for børn, unge og familier at få den rette hjælp, fordi vi ønsker, at alle børn og unge får en glad og tryg opvækst!
Derfor er det vigtigt for os at deltage i fællesskaber som Børnebasen, der deler samme vision som os.

Læs vores brochure

Vi støtter

Hvorfor støtter vi Julemærkehjemmene?

Julemærkehjemmene hjælper danske børn og unge som ikke trives. Mobning, ensomhed og lavt selvværd er det, størsteparten af børnene har oplevet i barndommen, når de kommer på Julemærkehjem. Det får de hjælp til at ændre på. 

Vi ønsker at tage socialt ansvar – derfor støtter vi Julemærkehjemmenes indsats.