Diagnoser

Hos Den Miljøterapeutiske organisation, kan vi imødekomme mange forskellige behov. Disse behov kan variere alt efter hvilken diagnose der er stillet hos den unge. Disse behov kræver særlige forhold og sætter krav til den institution og behandling, som den unge modtager. Hos Den Miljøterapeutiske organisation, arbejder vi forskelligt med alle diagnoser. En god tilgang, som skinner igennem i meget af det vi gør hos Den Miljøterapeutiske organisation, er Miljøterapi. Miljøterapi tager højde for de psykologiske, sociale og kulturelle indvirkninger miljøet har.

Du kan læse mere om de diagnoser der typisk er stillet, hos de unge vi arbejder sammen med i Den Miljøterapeutiske organisation.