Behandlingen

Integrerede rammer og koncentreret undervisning

Tilbuddet om dagsbehandling består af både undervisning og egentlig behandling. Behandlingsarbejdet er en integreret del af skoledagen, hvad enten sammenhængene er faglige eller eksempelvis ikke-faglige samtaler, spisning, aktiviteter og pauser. Dette skyldes, at konceptet om miljøterapeutisk behandlingsarbejde netop omhandler helheden, hvilket vil sige relationerne og strukturen i det daglige, mens man laver noget sammen! Strukturen, tydeligheden og forudsigeligheden i hverdagen, og ikke mindst relationen mellem lærer og elev, danner en samlet ramme for behandlingen.

Ro og plads til faglig og personlig udvikling
Det er ikke kun skoleskemaet, der sætter rammer og tider om aktiviteterne. Den positive indvirkning skyldes i lige så høj grad, at tiderne og rammerne overholdes af tydelige voksne. Dette skaber forudsigelighed, ro og tryghed for den unge, så han eller hun kan koncentrere sig om sine behandlingsproblematikker og faglige udvikling i samspil med den nære voksne, han eller hun er tilknyttet.

Baggrunden for miljøterapien
Der er en større sammenhæng i miljøterapien i forhold til det teoretiske grundlag og behandlingsmæssige metoder, herunder spejling, jeg-støttende samtaler og fortælling og nedskrivning af livshistorier. Det er vigtigt, at den unge behandles på en ensartet måde af sine kontaktpersoner – og på samme måde dag efter dag.