Visitation

En døgnanbringelse og start i en ny skole medfører hver for sig store forandringer i den unges hverdag.

Det afhænger naturligvis af den enkelte sag, hvilken baggrund eller livssituation, der gør det mest hensigtsmæssigt at pege på en anbringelse. Men udgangspunktet vil ofte være forbundet med manglende trivsel, manglende livsglæde, udfordringer i samværet med andre, at den unge isolerer sig og der ses næsten altid et ustabilt skoleforløb. Situationen er som oftest forbundet med psykiske vanskeligheder og sygdom.

Hjælp til at starte på en frisk
Formålet med opholdet er, at det skal føre til en meningsfuld og udviklende hverdag i et behandlingsmiljø, der lægger vægt på faste rammer og strukturer. Den unge støttes i at udvikle sit funktionsniveau og sin selvstændighed, så det bliver nemmere at håndtere de grundlæggende vanskeligheder og etablere en ny dagligdag. Med i alt dette hører en fast målsætning om, at den unge skal indgå i et stabilt skoleforløb på Hjembækskolen.

Visitationen – passer en anbringelse alle parter?
I forbindelse med visitationen arrangeres der et møde med sagsbehandler, familieplejekonsulent og den unges forældre og tilbuddet præsenteres. Den unge ser efterfølgende sit opholdssted og Hjembækskolen, og der er gode muligheder for at stille spørgsmål. Der drøftes gensidige forventninger og hvilke krav, der stilles til samarbejdet. Alt sammen ud fra den unges særlige situation.

Vi aftaler skolestarten i detaljer
Den unge får en pjece med hjem om opholdsstedets og skolens dagligdag. Det aftales individuelt, hvordan indflytning og skolestart skal foregå.

Der er flere ting, der skal afklares:

  • Hvornår flytter den unge ind?
  • Er der nogen helt særlige hensyn, der skal tages?
  • Hvordan ser dagligdagen ud?
  • Hvordan er rammer og struktur på opholdsstedet?

Indskrivning på skolen skal afklares:

  • Hvordan har tidligere skoleforløb været?
  • Er der særlige hensyn, skolen i forvejen kan tage højde for?
  • Kan den unge gennemføre en hel skoledag?
  • Skal den unge fritages for nogle fag?
  • Kan der fastsættes en overordnet målsætning for året, eksempelvis i forhold til afgangsprøver?
  • Er der nogle helt særlige hensyn, der skal tages?