Bosted

Bosted for unge over 18 år

Udsatte unge over 18 år, som er mere selvstændige og kun har brug for begrænset støtte kan anbringes på kollegielignende bosteder for unge.

På vores bosted er målgruppen unge med psykiske lidelser og udfordringer, som ikke er udadreagerende og fysisk voldsomme. Alle kan blive vrede og reagere, men det kan ikke være på et niveau, hvor det skaber en høj grad af utryghed for andre.

Ungdomsboliger og lejligheder anvendes oftest som ”eget værelse”. Der er forskellige formål med, at en ung kan komme på et bosted – dels giver det den unge mulighed for at komme væk fra en eventuel konfliktfyldt hverdag i hjemmet, men det er også en del af processen til at leve et selvstændigt voksenliv, hvis den unge kommer bostedet direkte fra et andet anbringelsesophold.

Der vil være en kontaktperson tilknyttet stedet på en daglig basis, men der vil dog ikke være støtte hele døgnet rundt ligesom på opholdssteder til yngre unge og børn. Den unge klarer sig selv til en vis grad, hvilket vil sige, at den unge går i skole eller på arbejde og så vidt muligt kan klare sig selv i hverdagen. Der hvor den unge stadig har brug for hjælp og støtte er så der, hvor en kontaktperson vil kunne gå ind og hjælpe.

Du kan læse mere om ungdomsboliger på Socialstyrelsens hjemmeside her.

Smukke omgivelser

Vi går meget op i, at de unge får en god oplevelse af vores bosted. Det skal både være sjovt, men der skal også være plads til, at man kan få fred og ro. Vi laver ofte aktiviteter sammen, men har den unge behov for et frirum, tager vi hånd om dette. Vores bosted for unge er udstyret med moderne faciliteter, hvor der er rig mulighed for eksempelvis at dyrke sport. Vi tager ofte på udflugter sammen ud i naturen, ligesom vi også dyrker sport som fodbold eller styrketræning.

Vi gør en dyd ud af at møde de unge med åbne arme under deres ophold. Vi møder dem med den respekt og åbenhed, som vi synes, de fortjener. Vi er både klar til at tale om problemer, ligesom vi er klar på at have det sjovt. Fælles for alle medarbejdere på vores bosted er, at de har de rette sundhedsfaglige og pædagogiske kompetencer, samt en ægte lyst til at arbejde med unge på et bosted.

Hvordan er dagligdagen på et bosted?

Vi sørger for, at der er en klar struktur i beboernes hverdag. Mange af beboerne har et dagbehandlingstilbud, hvor de tilbringer meget af dagen. Når de unge kommer hjem fra dette tilbud, sørger vores medarbejdere for at være der for dem, hvis de har behov for det. Vi støtter meget op om uddannelsen. Undersøgelser viser nemlig en tydelig sammenhæng mellem uddannelse, og så hvordan man klarer sig i voksenlivet.

Bosted - forældresamarbejde

Vi ønsker en tæt og åben dialog med forældre. Forældre og pårørende er altid meget velkommen til at besøge opholdsstederne, hvis det er aftalt på forhånd. Vi rapporterer i øvrigt til forældre minimum en gang ugentligt, så man som forældre har en klar viden omkring, hvordan det går barnet. Det gælder såvel både i skolen men også på bostedet.

Alle forældre inviteres løbende til forskellige sociale arrangementer. Mange af vores bosted for unge har både sommerfester og julefester.

Søger du mere info om bosteder på Sjælland?

Vores bosted på Sjælland hedder Ungekollegiet og ligger helt specifkt i Holbæk. Det er for unge mellem 16 og 25 år, der fortsat har brug for et stort støttebehov, men som er vokset fra sit opholdssted. På bostedet er der tilknyttet miljøterapeuter som får en mentorfunktion for den unge. 

Har du spørgsmål til et af vores bosteder, eller vil du vide mere? Så kan du ringe til os på 7023 2929 eller på vores e-mail dmo@dmo.dk. Hvis du ønsker en rundvisning på et af vores bosted, kan vi med glæde tilbyde det. Har du behov for en rundvisning på et bosted, kan vi naturligvis godt tilbyde dig dette.  

Kort over vores socialpædagogiske bosteder og opholdssteder på Sjælland