Bosted

Vores bosted er for unge over 18 år

Udsatte unge over 18, som er mere selvstændige og kun har brug for begrænset støtte kan anbringes på et kollegielignende opholdssted. Ungdomsboliger og lejligheder anvendes oftest som ”eget værelse”. Der er forskellige formål med, at en ung kan komme på et kollegie – dels giver det den unge mulighed for at komme væk fra en eventuel konfliktfyldt hverdag i hjemmet, men det er også en del af processen til at leve et selvstændigt voksenliv, hvis den unge kommer direkte fra et andet anbringelsesophold. Der vil være en kontaktperson tilknyttet stedet på en daglig basis, men der vil dog ikke være støtte hele døgnet rundt ligesom på opholdssteder til yngre unge og børn. Den unge klarer sig selv til en vis grad, hvilket vil sige, at den unge går i skole eller på arbejde og så vidt muligt kan klare sig selv i hverdagen. Der hvor den unge stadig har brug for hjælp og støtte er så der, hvor en kontaktperson vil kunne gå ind og hjælpe.

Du kan læse mere om ungdomsboliger her