Sanseintegration

Sanseintegration er behandling med udgangspunkt i sammenhængen mellem det kropslige, det sanselige sanselige og følelseslivet. Der arbejdes med sanserne på mange måder, hvor elementer som lyd og musik, temperatur, åndedrætsøvelser, massage, balance og andre elementer spiller ind. Sanseintegration har til formål at hjælpe den unge med at finde ro og behag samt styrke kontakten til krop og følelser. Ligeledes tilegner den unge sig redskaber i form af teknikker og metoder, der kan bruges i det daglige til at finde ro og følelsesmæssig balance. Årsagen til at der arbejdes med sanseintegration er, at mange unge oplever udfordringer i forhold til at have en god kontakt og fornemmelse af egen krop såvel som deres følelsesliv. Der er unge, som eksempelvis har en dårlig fornemmelse for temperatur eller ikke oplever at kunne mærke det i kroppen, når man er glad eller spændt. Der er mange individuelle årsager til at kunne profitere af et forløb med sanseintegration - fysiologisk, psykisk eller begge dele. Erfaringsmæssigt er de unge glade for forløbene og finder, at selve sanseintegrationsoplevelsen er behagelig men også, at det har en tydelig positiv effekt på, hvordan de har det i hverdagen samt, hvordan det der er lært kan bruges.