PAV-forløb

PAV er en forkortelse for ’Prøv Andre Veje’. Dette er et forbehandlingsprogram udviklet af Socialstyrelsen til formål at hjælpe anbragte unge, der har eller er i risiko for at udvikle en misbrugsproblematik. Dette forbehandlingsprogram skal fungere som en forebyggende indsats, hvilket er meget relevant i forhold til målgruppen. Unge med psykiske lidelser, som tillige ofte er medicinerede, kan være meget følsomme overfor rusmidler som følge af deres sindslidelser. Selvmedicinering og kraftige og sundhedsskadelige reaktioner på rusmidler er nogle af de risikofaktorer, som er i spil. Misbrugsproblematikker er dog ikke alene et spørgsmål om rusmidler men kan også være i forhold til ludomani, seksualitet og andre områder. PAV-forløbet tilbyder en uddannelse som forbehandler, som ledelsen og miljøterapeuterne har gennemført. Disse har en opmærksomhed på, hvilke unge der vurderes at have størst risiko for at kunne udvikle et misbrug og griber forebyggende ind med samtaleforløb. Det skal understreges, at det ikke er misbrugsbehandling men et forebyggende initiativ. Du kan læse mere om PAV-forløbet hos Socialstyrelsen