Overvåget samvær

Hvad er overvåget samvær?

I Den Miljøterapeutiske Organisation prioriteres familiesamarbejdet højt. Vi ved, hvor udfordrende det kan være for en anbragt ung at få familielivet til at fungere, og det er derfor vigtigt, at den unge får den rette støtte til at holde kontakten med sin familie. Af hensyn til den unges sikkerhed er det sommetider nødvendigt, at kontakten bliver en del af et overvåget samvær. Det betyder, at samværet foregår i et fastlagt tidsrum med en miljøterapeut til stede gennem hele samværet. Miljøterapeutens tilstedeværelse fungerer som en sikkerhed for, at samværet forløber på en hensigtsmæssig måde for den unge. 

Hvad er reglerne for overvåget samvær?

Overvåget samvær er skabt for at give den unge muligheden for at bevare eller genoprette en relation med sin familie selv i udfordrende familieforhold. Fastsættelsen af samværet arrangeres af den anbringende institution, hvis det besluttes, at der er brug for ekstra sikkerhed for den unge.

Der kan være flere forskellige grunde til, at den unge har brug for overvåget samvær med sin familie. Det kan eksempelvis være ud fra en vurdering om risiko for psykisk eller fysisk overlast, eller hvis den unge har det meget svært i familierelationen. Fælles er, at beslutningen træffes ud fra de definerede, juridiske rammer og regler for overvåget samvær (Serviceloven § 71).

Hvordan foregår overvåget samvær?

Miljøterapeuternes hovedopgave er at støtte den unge i at få så god en samværsoplevelse som muligt, så familierelationen bliver tryg. Selvom hovedfokus er på den unge, er det også vigtigt at være opmærksom på den involverende part (familien) – både for familiemedlemmernes skyld, men særligt fordi det også har stor indvirkning på den unges tryghed.

Det er meget forskelligt, hvilken rolle miljøterapeuten har under overvåget samvær. Miljøterapeuten kan enten være observerende og ikke interagerende eller deltage mere aktivt. Det er dog en del af den professionelle indsats, at målsætningen er mindst mulig indblanding. Derfor er samværet heller ikke ment som et forum, hvor den unges situation eller andre forhold diskuteres. Det er samværet mellem den unge og familien, som skal understøttes og være i fokus.

Overvåget samvær i Den Miljøterapeutiske Organisation?

Overvåget samvær er en ydelse, som kan tilkøbes i forbindelse med det allerede eksisterende samarbejde såvel som en særskilt ydelse, hvor Den Miljøterapeutiske Organisation alene varetager netop det overvågede samvær.