Overvåget samvær

Uanset hvor udfordrende familielivet kan være for en anbragt ung, er det en prioritet i Den Miljøterapeutiske Organisation at støtte den unge i at holde kontakten til familien. Familiesamarbejdet prioriteres højt, hvilket også kan betyde at støtte den unge i at være en del af overvåget samvær. En sådan foranstaltning betyder, at samværet med et familiemedlem sker med en miljøterapeut til stede som sikkerhed for, at samværet forløber på en god og hensigtsmæssig måde. Overvåget samvær arrangeres af anbringende forvaltning i situationer, hvor det besluttes, at der er brug for den ekstra sikkerhed for den unge ud fra en vurdering om risiko for psykisk eller fysisk overlast. Overvåget samvær forsøges at arrangeres så hensynsfuldt som muligt i forhold til, at samværssituationer på den måde let kan være mere udfordrende for de involverede parter. Skønt det er miljøterapeutens hovedopgave at støtte den unge i at få så god en samværsoplevelse som muligt, er det også vigtigt at være opmærksom på den anden involverede part – hvilket også er til fordel for den unge. Derfor er det også meget forskelligt, hvilken rolle miljøterapeuten har, fra situation til situation. Fra observerende og ikke interagerende til værende mere aktivt deltagende. Det er dog en del af den professionelle indsats at have en målsætning om mindst mulig nødvendig indblanding - det er samværet mellem den unge og familie, som skal understøttes.

Overvåget samvær er en ydelse, som kan tilkøbes i forbindelse med det allerede eksisterende samarbejde såvel som en særskilt ydelse, hvor Den Miljøterapeutiske Organisation alene varetager netop det overvågede samvær.