Familiebehandling

For mange af de unge som er anbragt hos Den Miljøterapeutiske Organisation, har deres behandlingsmæssige udfordringer været med til at påvirke familielivet – især for de nærmeste. Ønsket fra familien om at få det til at lykkedes har ofte sat hverdagen og trivslen for alle under pres, hvor de svære udfordringer den unge døjer med har fyldt for meget i forhold til, at alle andre har måtte tilpasse sig til dem.Familien kan være meget påvirket og frustreret eller ikke ane sine levende råd i forhold til, hvordan det skal kunne fungere bedre sammen med den unge. Her er familiebehandling relevant og er tiltænkt at hjælpe til netop at støtte og vejlede familien omkring, hvordan livet sammen med den unge bedre kan fungere samt få øje for, hvilke dynamikker og mulige uhensigtsmæssigheder der fortsat kan påvirke familielivet negativt. Familiebehandling kan ligeledes være et vigtigt værktøj til at hjælpe familien med at forstå, hvorfor vi som professionelle gør og siger, som vi gør. Vi bliver en slags oversætter i en situation, hvor mange følelser naturligvis vil fylde en del, da det altid vil være en udfordrende situation at træffe det valg, at ens barn for en tid ikke skal bo hjemme i familien. Familiebehandlingen forestås af erfarne familiebehandlere, som kommer i hjemmet på en af organisationens adresser, eller hvor det er relevant.