Døgnanbringelse

  • 66,1 nr. 5, §76 og §107

Et opholdssted i den Miljøterapeutiske Organisation er enten en behandlingsinstitution, eller et socialpædagogisk opholdssted. Der er forskel i ydelser og målgruppe for den anbragte unge, hvilket afspejler sig i normering og terapiform.

 

Behandlingsinstitution

Et opholdssted, som er en behandlingsinstitution, er karakteriseret ved at være specialiseret i at behandle unge med psykiske vanskeligheder som oftest diagnosticerede inden for det psykiatriske. Det er unge, som har helt særlige behov og brug for, at der kan tages de nødvendige hensyn, og at der er nærværende og støttende miljøterapeuter omkring dem på opholdsstedet. Hverdagen er rammesat ud fra en grundlæggende miljøterapeutisk tilgang, hvor en tydelig, forudsigelig og velkendt struktur for hverdagen skal give den nødvendige ro til at understøtte trivsel og udvikling for den unge. Miljøterapeuterne er relevant uddannede, og deres opgave er at få skabt en personlig relation til den unge, sikre at struktur og aftaler overholdes og være med til at hjælpe den unge i trivsel og udvikling. Dette gøres med stor inddragelse af den unge, som er inddraget i arbejdet med sine personlige udviklingsmål, så det er klart, hvad disse er, og hvorfor der er behov for at bo på opholdsstedet. Foruden ovenstående hverdagsbeskrivelse af opholdsstedet adskiller en behandlingsinstitution sig fra det socialpædagogiske opholdssted primært på to hovedområder.

1) tilgangen til den unge er mentaliseringsbaseret og

2) der er en psykiater tilknyttet. Den mentaliseringsbaserede tilgang er beskrevet her og baserer sig på, at miljøterapeuterne er uddannede indenfor mentalisering. Den Miljøterapeutiske Organisation har egen psykiater tilknyttet og forløb hos denne inkluderer også konsultationer med den unge, hvor forældrene kan være deltagende såvel som, at der er en miljøterapeut med. Dette er nærmere beskrevet under psykiater.

Det samlede billede af et opholdssted som behandlingsinstitution er, at målgruppen er inden for det psykiatriske område med øget støttebehov til følge, hvilket tilgodeses med større behandlingsmuligheder, højere normeringer, og miljøterapeuterne arbejder mentaliseringsbaseret.