Hverdagen

Fast rammer, som de unge kender

Miljøet i Vesterhuset er rammet ind af en fast struktur, som de unge kender. Vi har således faste tider for måltider, skole, aktiviteter og ugentlige opgaver.
Hver ung har mindst en halv time om dagen, hvor de er alene med en voksen. Her laver de en daglig opgave – det kan enten være tøjvask, rengøring, madlavning eller den såkaldte ugesnak, hvor den elektroniske dagbog bliver gennemgået.
Generelt er de unge omgivet af professionelle voksne, der arbejder anerkendende og nærværende.

Ny start på skolegangen
Mange unge har dårlige erfaringer fra tidligere skoleforløb. Da skoleforløbet og uddannelsen har stor indflydelse på, hvordan man senere klarer sig i livet som voksen, sørger miljøterapeuterne for at støtte massivt op om de unges fremmøde i Hjembækskolen.
Desuden er der et tæt samarbejde mellem Vesterhuset og skolen.

Sund mad giver energi – også til skolen
Vi lægger vægt på, at de unge er sunde – derfor tilbyder vi dem en kost efter Fødevareministeriets anbefalinger.

Vi tilbyder følgende faste gruppeaktiviteter:

  • Psykoedukation

  • Sanseintegrationsgrupper

  • Løbegrupper

  • Styrketræning

  • Diverse sportsaktiviteter

  • Træning i træningsrum

Vi etablerer også gruppeaktiviteter efter behov – for eksempel pigegrupper og diverse selvhjælpsgrupper. Der udarbejdes livshistorier med de unge.