Hverdagen

Faste rammer og strukturer giver de unge ro

På Tornbrinken er miljøet kendetegnet ved en fast struktur, som de unge kender og er trygge ved. Der er faste tider for, hvornår vi spiser, hvornår der er skolegang og for andre aktiviteter og ugentlige opgaver, som for eksempel den faste tid hver dag sammen med en voksen.
Hver ung har nemlig, som minimum, en halv time alene med en voksen hver dag, hvor der i fællesskab vaskes tøj, gøres rent, laves mad – den ugentlige snak om den digitale dagbog kan også finde sted i løbet af denne halve time.

Det vigtige skoleforløb
En del unge har dårlige erfaringer fra tidligere skolegang, og da undersøgelser viser, at der er en kraftig sammenhæng mellem uddannelse, og hvordan man klarer sig som voksen, er det vigtigt at prioritere og støtte op om skolegangen.
De unge har et dagbehandlingstilbud, der tager individuelle hensyn, og miljøterapeuterne støtter massivt op omkring, at de unge møder op og følger skolegangen. Der er også et tæt samarbejde mellem Tornbrinken og skolen.
De unge er omgivet af professionelle voksne, der arbejder anerkendende og nærværende.

Sund mad til et sundere liv
Der lægges vægt på, at de unge er sunde og raske, og derfor tilbyder vi dem en kost, der svarer til Fødevareministeriets anbefalinger.

Der tilbydes følgende faste gruppeaktiviteter:

  • Psykoedukation

  • Sanseintegrationsgrupper

  • Løbegrupper

  • Styrketræning

  • Diverse sportsaktiviteter

  • Træning i eget træningsrum

Der etableres også aktiviteter i grupper – for eksempel pigegrupper og diverse selvhjælpsgrupper. Desuden udarbejdes der livshistorier med de unge.