Tilbudsportalen

Alle Organisationens opholdssteder og botilbud er underlagt loven om socialtilsyn – som følge heraf er de under tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden. Alle afdelinger er re-godkendt primo 2015

Alle opholdssteder er godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5, og botilbuddet er godkendt som midlertidigt botilbud til voksne i henhold til § 107.

På baggrund af en faglig vurdering har Socialtilsyn Hovedstaden besluttet, at organisationen kan arbejde med ”fleksible pladser”. Det skal forstås på den måde, at alle afdelinger har ret til at indskrive unge i henhold til § 107 og § 66, stk. 1, nr. 5.

tilbudsportalen.dk kan du læse mere om organisationens faglige profil og se den seneste tilsynsrapport.