Skoleskema

Fast skoleskema som omdrejningspunkt

På Hjembækskolen er vi meget opmærksomme på, at det er vigtigt for de unge at have en tydelig og genkendelig struktur i hverdagen, som skolen jo udgør en stor del af. Her spiller det faste skema en stor rolle.

Skolen har fortrinsvis elever indskrevet på klassetrinene i overbygningen, og nedenfor ses skolens grundskema for disse klassetrin.  De ”røde” fag er naturfaglige fag og omfatter biologi og geografi. De ”grønne” fag er humanistiske fag og omfatter historie og kristendomskundskab. Skolens understøttende undervisning ses under de ”blå” fag.

Under punktet 'Hverdagen' beskrives, hvordan skoledagen forløber ud fra grundskemaet - både i forhold til undervisningen i klassen og undervisningen på tværs af klasserne.

Se skema for 2017/2018