Skoleskema

Fast skoleskema som omdrejningspunkt

På Hjembækskolen er vi meget opmærksomme på, at det er vigtigt for de unge at have en tydelig og genkendelig struktur i hverdagen, som skolen jo udgør en stor del af. Her spiller det faste skema en stor rolle.

Skolen har fortrinsvis elever indskrevet på klassetrinene i overbygningen, og nedenfor ses skolens grundskema for disse klassetrin.  De ”røde” fag er de naturfaglige og omfatter biologi og geografi. De ”grønne” fag er de humanistiske og omfatter historie og kristendomskundskab. Skolens understøttende undervisning ses under de ”blå” fag.

Under punktet hverdagen beskrives, hvordan skoledagen forløber ud fra grundskemaet både i forhold til undervisningen i klassen som i undervisningen på tværs af klasserne.

Se skema for 2017/2018