Pilagergaard

Pilagergaarden er en stor gård beliggende i Tuse, nær Holbæk, med mulighed for offentlig transport få meter fra. Området er stort, og indbyder til ude liv. Rundt om selve gården ligger ”Tuse Natursti” på 4 kilometer, som følger Tuse å, som indbyder til samtale ture. Vi har små heste og katte, som vores unge og andre fra nærmiljøet har stor glæde af. Her er mange muligheder for udendørsaktiviteter, herunder bålhygge, hvor der året rundt laves mad, èn fast dag ugentligt, bålet indbyder til længere og dybere samtaler i et fællesskab unge og pædagoger imellem.

Hverdagen er bygget op sådan, at alle står op og passer skole eller anden aktivering. Når den unge kommer hjem, ved hver ung, hvad dagen bringer. Strukturen er individuel, og laves i fællesskab med den unge og dens kontaktvoksen, for at skabe størst succes, sammensat efter behov og overskud, denne revideres over tid. Rammen er sat ud fra almen ADL såsom økonomi, hygiejne, indkøb mv. med rum og plads til at udvikle sociale kompetencer, samt indgå i sociale og familiemæssige relationer. De unge støttes i at indgå i fællesskaber og venskaber, hvor de føler sig set, hørt, værdsat og anerkendt. Alle unge har dagligt 15 min. 1:1 tid med en personale, hvor der er plads til at fortælle, hvordan dagen har været og herudover arbejde med egne udviklingsmål. Endvidere er der en ugentlig pædagogisk samtale, hvor der arbejdes med f.eks. strategier til at kunne håndtere forskellige former for kommunikation, såsom, hvordan man ytrer sig i sociale sammenhænge, lytter og udviser empati. Flere arbejder med at skulle håndter angst, personlige grænser og følelser. Her arbejdes der ud fra forskellige tilgange, såsom KAT-Kasse, Coolkids og jeg-støttende-samtaler. Fælles for vores metoder er, at der her er fokus på at fodre Hippocampus, den unges belønningssystem, som vokser ved anerkendelse, bekræftelse og succes, som frigør de positive energier. Oftest overtager Amygdala, som er er det sted i hjernen, hvor de unge oftest fodres, ved forøget pres, stress, angst, vrede relateret situationer.

Aktivitet: Hverdagen byder på aktiviteter, alt fra at gå ture, træne i det lokale motionscenter eller tur i svømmehallen. Ugentligt bestræber vi os på en fælles aktivitet for hele huset.  

Familiesamarbejde: Familiesamarbejde vægtes højt, og i fællesskab forældre og Pilagergaard imellem, arbejdes der på at gøre hverdag, weekender og ferier ensartet, for at skabe større stabilitet. Her arbejdes målrettet på, at give forældrene en stemme i deres barns hverdag, samt sammen skabe positiv og stabil udvikling.

Jeg-støtte: her guider og vejleder vi den unge helt tæt på. Den unge støttes gennem handlingsforløb, hvor den voksne giver anvisninger. Anvisningerne er kravsafstemt i forhold til den unge i en grad, hvor det forventes, at den unge kan indfri dem og derved opleve en følelse af succes. Den voksne, som giver anvisningerne, påtager sig også ansvaret for, at det lykkes. Skulle det mislykkes, giver den voksne en ny og bedre støtte efterfølgende.

 KAT-kassens: KAT står for kognitiv affektiv træning. Redskabet har til formål at hjælpe den unge til at forstå og udvikle kommunikation, når det handler om tanker, følelser, handlemønstre og sociale relationer gennem visuelle værktøjer.

Cool Kids: Et angsthåndteringsprogram målrettet børn og unge. Det bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, hvor de unge lærer, hvordan angst opstår og om sammenhængen mellem tænkning, følelser, krop og handling. De lærer, at tanker kan styres, og at der findes alternative tanker, som kan udfordre og reducere følelsesmæssigt ubehag, kropslige gener og uhensigtsmæssig adfærd.

Low-Arousal: Er en ikke-voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang til mennesker i affekt – en pædagogik hvor nøgleordet er at bevare roen og undgå konfrontationer, hvor medarbejderen er trænet i at regulere sit eget og den unges affektniveau, i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter. Målet er at ingen, hverken den unge eller medarbejderen taber kontrollen. 

Massage: Vi har tilknyttet en ekstern massør, der er uddannet i pædagogisk massage. I specialpædagogiske sammenhænge er massage og berøring et effektivt redskab i arbejdet med at skærpe eller dæmpe sanserne hos de unge. Mange unge kan opleve ubehag ved berøring, hvorfor massagen tilpasses den unges ønske og behov.