Drosselvej

Opholdsstedet Drosselvej

Drosselvej 2, 4450 Jyderup

Opholdsstedet Drosselvej er godkendt til: 5 børn, unge samt voksne inden for følgende målgrupper, jf. lov om social service § 66, stk. 1., nr. 6, samt § 107.
Bosted med mulighed for efterværn.

Opholdsstedet Drosselvej er placeret i et stort parcelhus i et fredeligt hjørne af Jyderup by. Jyderup er en stationsby, hvor toglinjen går direkte mellem København og Kalundborg, hvilket giver gode muligheder for at komme med offentlig transport. Station, butikker og dagligvareforretninger er alle inden for gåafstand.

Der er plads til 5 børn, unge eller voksne på Drosselvej, i aldersgruppen 12-23 år og er alle unge mennesker med en psykiatrisk diagnose eller andre komplekse udfordringer. Sammensætningen af de unge i huset forsøges at tilrettelægges, så ungegruppen fungerer socialt og der er en god ro og atmosfære i huset. Rummelighed og plads til forskellighed er kendetegnende for Drosselvej, hvor de unge finder hinanden socialt, uanset hvem og hvordan man er.

Drosselvej er et behandlingssted, som lægger vægt på at der skabes en fællesskabsfølelse de unge imellem. Dette er miljøterapeuterne med til at etablere og støtte de unge i, så hver enkelt har sin plads i det sociale ungeliv i huset. Dette gælder også i weekender, hvor miljøterapeuterne er med til at planlægge forskellige aktiviteter og ture, for at styrke fællesskabet og sammenholdet i huset. Miljøterpeuterne er aktivt med til at støtte op og tager medansvar for at ungegruppen fungerer socialt. I tilfælde af konflikter, hjælper miljøterapeuterne ligeledes med til at få dem løst.

Behandling og Tilgang

Opholdsstedet har en meget struktureret hverdag, hvor dagsrytmen er ensartet, tydelig og forudsigelig som en del af den miljøterapeutiske behandlingstilgang. Der er tæt voksenstøtte, og hjælp til de daglige pligter, samt støtte i form af en række forskellige behandlingsmæssige ydelser, eksempelvis psykiater, NADA, sansemotorisk behandling, livshistorie og meget andet.

Derudover arbejdes der mentaliseringsbaseret i behandlingsarbejdet med de unge. Mentalisering betyder at der arbejdes med at udvikle den unges forståelse for eget følelsesliv og reaktionsmønster, såvel som forståelsen af andres. Dette sættes i sammenhæng med hvordan man gensidigt påvirker hinanden, for at styrke de sociale kompetencer hos den unge. I arbejdet med mentalisering benyttes der ofte forskellige modeller, sammen med den unge, som derved tilegner sig helt konkrete og praktiske værktøjer at bruge i sit liv.    

Skole og uddannelse

For alle de unge på Drosselvej er målsætningen den samme: der skal være en dagsbeskæftigelse, uanset hvordan den så måtte være. Det er i udgangspunktet det mest givende og udviklende at have en hverdag, der er indholdsfuld og meningsfuld. De fleste unge går i skole, eller er tilknyttet anden uddannelse, eksempelvis STU-forløb.

Derfor prioriteres det højt at støtte den unge i at fastholde sin dagsbeskæftigelse. Miljøterapeuterne har en stor opmærksomhed på at støtte op om dette, hvad enten det er ved at hjælpe med at komme i seng til tiden, komme op om morgenen, få morgenmad, danne overblik over dagen, eller hvordan den enkelte unges behov end må være.

Der er mange af de unge, som er tilknyttet Den Miljøterapeutiske Organisations egne skoler: Hjembækskolen og Farmen. Samarbejdet er tæt, og den behandlingsmæssige tilgang på skolerne, er ensartet med Holmegårdens.

Det samlede udtryk for Drosselvej er et mindre behandlingssted, hvor der er varme, nærvær, ro og et fællesskab at finde for de unge, i en struktureret dagligdag. Det er et godt sted at finde et ungeliv og få støtte til at udvikle sig socialt. Der er et familiært skær over stemningen i huset og hverdagen med de unge og miljøterapeuterne.

Læs mere om at være ung på opholssted her.

 

Opholdsstedet Drosselvej

Drosselvej 2, 4450 Jyderup