Menu Luk

Opholdsstedet Pilagergaard

Pilagergaard

Adresse: Tuse Byvej 51, 4300 Holbæk

Pilagergaard er godkendt til 9 børn og unge jf. lov om Lov om Social Service § 66, stk. 1., nr. 6. Et opholdssted med mulighed for efterværn.

Socialpædagogisk opholdssted ved Holbæk

Pilagergaard er et socialpædagogisk opholdssted, beliggende på stor gård i Tuse, en mindre by, nær Holbæk. Der er mulighed for bus direkte til Holbæk station, og mulighederne for videre offentlig transport derfra er gode.

Pilagergaard er et opholdssted for unge, som har brug for at have en sikker base at udvikle sig ud fra, med målsætningen om større selvstændighed, støttet og guidet af de nærværende og engagerede pædagoger. Der er en stor opmærksomhed på at der er en god trivsel og et ungeliv, hvor forskelligheder rummes. 

Opholdssted med mange aktiviteter

Der laves mange forskellige aktiviteter i huset og udenfor, for at binde fællesskabet sammen. Hvad enten der snakkes og spilles spil i stuen, er sammen med hestene, eller køres til stranden, så er det aktiviteter som er med til at styrke fællesskabet i huset. Bålpladsen benyttes flittigt, og der laves mad over den åbne ild året rundt, på en fast ugedag, med tilhørende samtaler og hygge.

Der forsøges at lave aktiviteter som kan tilgodese de forskellige interesser der er blandt de unge på opholdsstedet, hvilket betyder at der er imødekommenhed og nysgerrighed fra pædagogerne i forhold til at prøve anderledes og nye aktiviteter. 

Dyrehold på Pilagergaard

Dyr og natur er en del af livet på Pilagergaard. Der er små heste og katte, som de unge og andre fra nærmiljøet har stor glæde af. Dyrene er vant til selskab, er fredelige og rolige, og giver mulighed for at der kan plejes og passes på dem, som en naturlig del af de forpligtelser der er ved at holde dyr. Det er dog ikke de unges ansvar, men en mulighed for at kunne være en del af det.

Dagligdagen på opholdsstedet

Hverdagens struktur er individuelt tilrettelagt, efter den unges behov, og laves i samarbejde med den unge og dens kontaktvoksen, for at skabe de bedste rammer for trivsel og udvikling. Rammen er sat ud fra almen almindelig daglig livsføring (ADL), såsom økonomi, hygiejne, indkøb og andre dagligdags kompetencer.

At der arbejdes meget omkring den daglige livsføring, sker under en større ramme for hverdagen i opholdsstedet, hvor der er en fællesstruktur i forhold til spisetider, hvornår der er ro, og det fælles ansvar der er for at der tages hensyn til hinanden. Der er en fælles rammesætning i hverdagen, som er gældende for alle unge.  

Socialt støttes de unge i at indgå i fællesskaber og venskaber, hvor de føler sig set, hørt, værdsat og anerkendt. Ligeledes er der et stort fokus på familiesamarbejdet, både for at styrke families rolle i den unges liv, såvel som for at have et tæt samarbejde opholdssted og familie imellem. Det er vigtigt.

Skolegang og uddannelse

Der støttes op omkring skolegang uddannelse eller anden dagsbeskæftigelse for alle unge på opholdsstedet. Det er vigtigt at hjælpe dem til at fastholde en hverdag, hvor der er noget at stå op til. For de flestes vedkommende er det skole eller uddannelse, og støttebehovet i den henseende kan være meget forskelligt. Fra hjælp til at komme i seng til tiden, op om morgenen, få taget bad, spist morgenmad og børstet tænder, til at få skabt overblik over lektier, få støtte til personlige og sociale udfordringer i skolen.

Det er afgørende vigtigt at de unge hjælpes til at have en beskæftiget hverdag, og til at finde et mål for hvad og hvordan dette gøres. At de på egen hånd formår at kunne have en hverdag i beskæftigelse er vigtigt, både mens de bor på Pilagergaard, men også efterfølgende, når de skal videre til en endnu mere selvstændig tilværelse.

Opholdssted med mulighed for egen lejlighed

Der er flere adskilte lejligheder på gården, for de unge der har behov for at øve at bo for sig selv. Dette er for mange en rigtig god trædesten på vejen til at kunne bo selvstændigt efterfølgende. For de unge og voksne, som er klar til dette, omfatter det fortsat støtte fra pædagogerne på Pilagergaard, men med større rammer og egetansvar for hverdagen, og de kompetencerområder det forudsætter.

Der er meget fine muligheder for at arbejde med almindelig daglig livsføring, hvor der kan gives, støtte og guidning i forhold til praktiske gøremål, såsom madlavning, tøjvask og rengøring, men også i forhold til at strukturere og overskue sin hverdag, holde døgnrytmen, passe sin uddannelse og tilsvarende. Derudover er det fortsat i den miljøterapeutiske behandlingsramme, hvilket betyder at der arbejdes relationelt omkring den personlige trivsel, udvikling og sociale kompetencer.

Se vores film om 2 unge på opholdssted her.

Find opholdsstedet Pilagergaard