Personale

Ledelse, Administration & Stab

Jesper

Administrationschef

Folkeskolelærer & Master i Etik og værdier i organisationer

Kirsten

Forstander

Sygeplejerske & Diplom i ledelse og administration

Ann Christina

Bestyrelsesmedlem

Advokat

Jesper

Bestyrelsesformand

Sygeplejerske, SD, MPH, Ph.d. - Forskningsleder

Henriette

Bestyrelsesmedlem

Sygeplejerske & Sundhedsvidenskabelige basisuddannelse

Lene

Administration

Revisor/Cand.merc.aud.

Christina

Administration

Kontoruddannelse med speciale i administration

Tina

Familieterapeut

Psykoterapeut MPT med speciale i Emotionel Fokuseret Terapi (EFT), Pædagog & Merkonomuddannelse

Michael

Psykiater

Speciallæge i psykiatri, overlæge i ungdompsykiatri & Specialist i psykoterapi godkendt af Børne- og ungdompsykiatrisk Selskab

Signe

Administration

Kontoruddannelse med speciale i administration & cand.ling.merc.

Britt

Administration

Cand.mag.

Hjembækskolen

Gorm

Afdelingsleder

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk, Idræt, Religion & Samfundsfag

Jane

Afdelingsleder

Akademiuddannelse i Ledelse

Marie-Louise

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk & Historie

Mia

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Geografi, Billedkunst & Natur/teknik

Daniel

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Fysik/Kemi, Historie & Idræt

Maria

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk, Engelsk, Historie & Billedekunst

Tina

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Biologi & Geografi

Flemming

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Dansk & Fysik/Kemi

Kim

Miljøterapeut

Folkeskolelærer & pædagog

Andrea

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Historie, Engelsk & Færøsk

Matthias

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Musik & Hjemkundskab

Pernille

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk, Historie & Specialpædagogik

Elise

Servicemedarbejder

Niels

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Idræt, Fysik & Kemi

Mathias

Lærer

E-sportslærer og linjefagslærer i: Engelsk, Historie, Kristendomskundskab, Psykologi, Pædagogik & Idræt

Teknisk Personale

Hans

Koordinater/håndværker

Ingeniør

Niels

Koordinater/håndværker

Tømrer

Kent

IT-medarbejder

Bo

Håndværker

Tømrer

Jens

Håndværker

Tømrer

Thomas

Håndværker

Murer

Christian

Håndværker

Murer

Casper

Håndværker

Murer

Marie

Rengøringsassistent

Anula

Rengøringsassistent

Tornbrinken

Henriette

Afdelingsleder

Sygeplejerske & Sundhedsvidenskabelige basisuddannelse

Rasmus

Miljøterapeut

Fysioterapeut

Tina

Miljøterapeut

Pædagog

Rikke

Miljøterapeut

Pædagog

Eva

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Jan

Miljøterapeut

Tømrer

Bettinna

Miljøterapeut

Folkeskolelærer & Cand.pæd.pæd.psyk.

Laura

Miljøterapeut

Pædagog

Anja

Miljøterapeut

Pædagog

Drosselvej

Tine

Afdelingsleder

Ergoterapeut

Janne

Miljøterapeut

Professionsbachelor i Ernæring & Sundhed

Nynneliza

Miljøterapeut

Ergoterapeut

Franziska

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Jeppe

Miljøterapeut

Lærer

Frank

Miljøterapeut

Pædagog

Stokkebjerghusene

Kristina

Afdelingsleder

Pædagog

Regitze

Miljøterapeut

Afspændingspædagog

Rikke

Miljøterapeut

Socialpædagog

Dennis

Miljøterapeut

Socialpædagog

Caroline

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Henrik

Miljøterapeut

Lærer og cand.pæd. i pædagogisk psykologi

Kathrine

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Esben

Miljterapeut

Bachelor i psykologi

Eva

Miljøterapeut

Lærer

Thomas

Miljøterapeut

Professionsbachelor - socialrådgiver

Holmegården

Jannie

Afdelingsleder

Pædagog

Maria

Miljøterapeut

Afspændingspædagog

Gert

Miljøterapeut

Organisk psykoterapeut

Camilla

Miljøterapeut

Ergoterapeut

Jeanette

Miljøterapeut

Pædagog

Helle

Miljøterapeut

Folkeskolelærer

Kristinna

Miljøterapeut

Professionsbachelor i Ernæring & Sundhed

Jullie

Miljøterapeut

Cand.mag.

Mariann

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Tanja

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Kathrine

Miljøterapeut

Professionsbachelor som pædagog

Ugur

Miljøterapeut

Pædagog

Pernille

Miljøterapeut

Professionsbachelor i engelsk og IT-baseret kommunikation og markedsføring

Ibrahim

Miljøterapeut

Pædagog

Ungekollegiet

Tine

Afdelingsleder

Ergoterapeut

Pernille

Miljøterapeut

Psykomotorisk Terapeut

Vibeke

Miljøterapeut

Psykoterapeut

Vesterhuset

Henriette

Afdelingsleder

Sygeplejerske & Sundhedsvidenskabelige basisuddannelse

Dharma

Miljøterapeut

Professionsbachelor som pædagog

Gry

Miljøterapeut

Lærer

Henrik

Miljøterapeut

Mastergrad i Organisationspsykologi

Mikael

Miljøterapeut

Lederuddannelsen

Egehøj

Søren

Afdelingsleder

Maria

Pædagogisk medarbejder

Lærke

Pædagogisk medarbejder

Anette

Pædagogisk medarbejder

Ole

Pædagogisk medarbejder

Anna

Pædagogisk medarbejder

Lisbeth

Pædagogisk medarbejder