Medarbejdere

Ledelse, Administration & Stab

Jesper

Forstander

Folkeskolelærer & Master i Etik og værdier i organisationer

Jannie

Viceforstander

Professionsbachelor - pædagog

Kirsten

Grundlægger

Sygeplejerske & Diplom i Ledelse og Administration

Ann Christina

Bestyrelsesformand

Advokat

Peter

Bestyrelsesmedlem

Cand.merc.

Henriette

Bestyrelsesmedlem

Sygeplejerske & Sundhedsvidenskabelig basisuddannelse & Diplom i Ledelse

Christina

Administrationsassistent

Kontoruddannelse med speciale i administration

Annette

Administrationsassistent

Erhvervssproglig bachelor i Spansk og Engelsk

Britt

Administrationsassistent

Cand.mag.

Line

Administrationsassistent

Kontorelev

Michael

Psykiater

Speciallæge i psykiatri, overlæge i ungdompsykiatri & Specialist i psykoterapi godkendt af Børne- og ungdompsykiatrisk Selskab

Tina

Familieterapeut

Psykoterapeut MPT med speciale i Emotionel Fokuseret Terapi (EFT), Pædagog & Merkonomuddannelse

Thomas

Socialrådgiver

Professionsbachelor - socialrådgiver

Kristina

Regnskabschef

Revisor/Cand.merc.aud

Hjembækskolen

Gorm

Afdelingsleder

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk, Idræt, Religion & Samfundsfag

Jane

Afdelingsleder

Akademiuddannelse i Ledelse

Marie-Louise

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk & Historie

Mia

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Geografi, Billedkunst & Natur/teknik

Daniel

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Fysik/Kemi, Historie & Idræt

Flemming

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Dansk & Fysik/Kemi

Elise

Serviceassistent

Camilla

Miljøterapeut

Ergoterapeut

Niels

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Idræt, Fysik & Kemi

Mathias

Lærer

E-sportslærer og linjefagslærer i: Engelsk, Historie, Kristendomskundskab, Psykologi, Pædagogik & Idræt

Peter

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Musik & Idræt

Carsten

Lærer

Cand.scient. - Idræt/historie

Maria

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk, Engelsk, Historie & Billedkunst

Trine

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Aksel

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Dansk, Biologi & Idræt

Teknisk Personale

Hans

Koordinator/håndværker

Ingeniør

Niels

Koordinator/håndværker

Tømrer

Kent

IT-medarbejder

Bo

Håndværker

Tømrer

Jens

Håndværker

Tømrer

Christian

Håndværker

Murer

Casper

Håndværker

Murer

Marie

Serviceassistent

Anula

Rengøringsassistent

Rie

Serviceassistent

Tornbrinken

Henriette

Afdelingsleder

Sygeplejerske & Sundhedsvidenskabelig basisuddannelse & Diplom i Ledelse

Rasmus

Miljøterapeut

Fysioterapeut & Kostvejleder

Tina

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Rikke

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Eva

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Jan

Miljøterapeut

Tømrer

Bettinna

Miljøterapeut

Folkeskolelærer & Cand.pæd.psyk.

Anja

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Drosselvej

Tine

Afdelingsleder

Ergoterapeut & Diplom i Ledelse

Janne

Miljøterapeut

Professionsbachelor - ernæring & sundhed

Franziska

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Frank

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Julie

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Kimmie

Miljøterapeut

Professionsbachelor - ernæring & sundhed

Stokkebjerghusene

Susanne

Afdelingsleder

Kandidat - pædagogisk psykologi Professionsbachelor - pædagog

Dennis

Miljøterapeut

Socialpædagog

Eva

Miljøterapeut

Folkeskolelærer

Mette

Miljøterapeut

Psykomotorisk terapeut

Camilla

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Kia

Miljøterapeut

Folkeskolelærer

Jeanette

Miljøterapeut

Hypnoterapeut

Per

Miljøterapeut

Folkeskolelærer

Ingrid

Miljøterapeut

Niels

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Michelle

Miljøterapeut

Ergoterapeut

Zabrina

Miljøterapeut

Social- og sundhedsassistent

Holmegården

Monica

Afdelingsleder

Ergoterapeut & Diplom i ledelse

Maria

Miljøterapeut

Afspændingspædagog

Dion

Miljøterapeut

Organisk psykoterapeut

Jullie

Miljøterapeut

Cand.mag.

Mariann

Miljøterapeut

Sygeplejerske

Kathrine

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Ugur

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Pernille

Miljøterapeut

Professionsbachelor - engelsk og IT-baseret kommunikation og markedsføring

Micha

Miljøterapeut

Psykomotorisk terapeut

Jimmy

Miljøterapeut

Stine

Miljøterapeut

Professionsbachelor - sygepleje

Katja

Miljøterapeut

Fængselsbetjent

Henrik

Miljøterapeut

Lærer og tømrer

Michelle

Miljøterapeut

BA - ernæring og sundhed

Ungekollegiet

Maria

Afdelingsleder

Cand. merc. i Forandringsledelse - U.S. Bachelor i Erhvervsøkonomi

Pernille

Miljøterapeut

Psykomotorisk terapeut

Kristinna

Miljøterapeut

Professionsbachelor - ernæring & sundhed

Vibeke

Miljøterapeut

Psykoterapeut

Jeanette

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Jacqueline

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Magnus

Miljøterapeut

Folkeskolelærer

Trine

Miljøterapeut

Stud. ID-psykoterapeut

Vesterhuset

Henriette

Afdelingsleder

Sygeplejerske & Sundhedsvidenskabelig basisuddannelse & Diplom i Ledelse

Liv

Miljøterapeut

Social- og sundhedsassistent

Dharma

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Ib

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog & Psykoterapeut

Egehøj

Mikael

Afdelingsleder

Lisbeth

Pædagogisk medarbejder

Sygeplejerske

Britt

Pædagogisk medarbejder

Socialpædagog

Charlotte

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog

Mette

Pædagogisk medarbejder

Professionsbachelor - pædagog

Farmen

Janne

Afdelingsleder

Folkeskolelærer med linjefag i: Biologi & Tysk

Mathilde

Afdelingsleder

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Engelsk, Billedkunst & Hjemkundskab

Ditte

Lærer

Linjefagslærer i: Dansk

Nina

Pædagogisk medarbejder

Thomas

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik, Biologi, Idræt & N/T

Dennis

Pædagogisk medarbejder

Produktionsleder og Produktionsgartner

Rolf

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Historie & N/T

Margit

Psykolog

Psykolog

Jesper

Lærer

Folkeskolelærer med linjefag i: Matematik & Idræt

Signe

Serviceassistent

Pilagergaard

Mette

Afdelingsleder

Professionsbachelor - pædagog

Dorthe

Pædagogisk medarbejder

Professionsbachelor - pædagog

Jens

Pædagogisk medarbejder

Tømrer

Birgitte

Serviceassistent

Stine

Miljøterapeut

Cand.mag. - psykologi og pædagogik & uddannelsesstudier & Professionsbachelor - pædagogik

Joy

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog & Ergoterapeut

Nicolai

Miljøterapeut

Professionsbachelor - pædagog