Miljøterapi

Når man trives, kan man udvikle sig…

Når den unge flytter ind på et af vores botilbud eller opholdssteder, møder han eller hun en række miljøterapeuter, psykiatere, sygeplejersker, ergoterapeuter og andre pædagogiske medarbejdere, der står klar til at give det unge menneske en kærlig velkomst og forhåbentlig et udviklende og meningsfuldt ophold. Det sidste er naturligvis i høj grad op til den unge selv.

Miljøterapi baner vejen
Vores miljøterapi bevæger sig fremad på to ben via gode relationer og faste strukturer. For det første, vil vi gerne skabe en god relation mellem de unge og de pædagogiske medarbejdere for at skabe grobund for udvikling og trivsel. Vi ønsker at skabe et trygt miljø, hvor de unge kan udnytte de muligheder, som vi tilbyder i forbindelse med både skolen og de daglige aktiviteter. Samspillet mellem de unge og de voksne består af troværdighed, omsorg, åbenhed, nysgerrighed og respekt. For det andet, skaber vi en stabil struktur i de unges hverdag med fastlagte aktiviteter og faste rutiner samt løbende snak og samvær med de pædagogiske medarbejdere. De unge lever i en fast rytme hos os – men der er selvfølgelig også plads til sjov, leg og et godt fællesskab.

Miljøterapi skubber den unge videre
Formålet med vores miljøterapi handler ikke bare om gode rammer for de unges tilværelse. Vi lægger også fundamentet for at komme videre i livet via kompetencer og færdigheder og til at flytte sig fra et udviklingstrin til det næste.

Igennem årene har vi også opbygget et godt samarbejde med kommuner over hele Sjælland.