Målgruppe

UNGE MED PERSONLIGE OG PSYKISKE PROBLEMSTILLINGER, SOM ER PÅ VEJ MOD SELVSTÆNDIGHED, MEN som FORTSAT HAR BRUG FOR STØTTE OG VEJLEDNING I HVERDAGEN.

Det er ikke et krav, at unge der bor på kollegiet tidligere har boet på vores opholdssteder. Men det er et krav, at vi ved konkret vurdering kan sikre os, at nye unge passer ind i den gruppe af unge, der bor på kollegiet. Det er for at understøtte muligheden for bedst mulig trivsel og tilknytning til fællesskabet for den enkelte unge.
Der er følgende formelle krav til de unge, som bor på ungekollegiet:

  • Den enkelte unge skal være fyldt 18 år
  • Alle unge skal gå i skole eller være tilknyttet en fast dagsbeskæftigelse.
  • Alle unge skal være selvtransporterende i forhold til dagsbeskæftigelse og fritidsaktiviteter
  • Alle unge skal ved indflytning være bevilget ungekollegiets basisnormering, hvori der også er indeholdt en støttekontaktperson. Der kan tilkøbes yderligere støtte til at dække generelle såvel som specifikke behov, som den enkelte unge måtte have.
  • Endelig forventes det, at de unge som bor på kollegiet løbende deltager i husmøder, fællesspisning og andre sociale aktiviteter.

På Ungekollegiet er der en målsætning om personlig udvikling, da beboerne skal hjælpes til at tage de sidste skridt mod selvstændighed og minimalt behov for støtte. Tilbuddet er rettet mod unge, der har behov for støtte af tydelige professionelle voksne i et anerkendende miljø, som målrettet kan hjælpe den unge til at gennemføre en uddannelse, blive klar til at bo for sig selv mm. Der arbejdes relationsbaseret i en miljøterapeutisk ramme. Den unge må derfor kunne forventes at have mulighed for at indgå i den relation, der tilbydes af de voksne og skal derfor også have en grad af tilknytningsevne.