Hjembækskolen

En spændende, men forudsigelig skoledag

De unges skoledag på Hjembækskolen er præget af en tydelig struktur og forudsigelighed, og vi arbejder for, at eleverne ikke forstyrres af overraskelser og ikke-planlagte aktiviteter.

En klasse = op til otte elever og to lærere
Klasserne består af mindre enheder med op til 8 elever, der har to lærere tilknyttet. To-lærersystemet betyder, at der er to lærere i klasserummet, som fordeler de fleste fag imellem sig. Undervisningen i tysk, fysik/kemi og idræt samt valgfag foregår dog på tværs af klasserne. Når der fast er de samme to lærere i klassen, får de et godt kendskab til den enkelte elev – og omvendt. Dette gør også, at følingen med det faglige niveau også er mere præcis, da der bliver brugt så mange timer sammen i klassen. Når man er to lærere, er der også mulighed for at tage en eller flere unge ud til eksempelvis gruppearbejde eller samtaler, hvis eleven har en svær dag. Undervisningen tager nøje hensyn til eleven, der kan have brug for individuelle pauser, at få lov til at bevæge sig eller høre lidt musik.

Sund mad og god fysik
Eleverne møder kl. 9.00, hvor dagen gennemgås, hvorefter der er klasseundervisning frem til frokost kl. 12.15. Klassen spiser sammen, og der er altid rugbrød, salat og et bredt udvalg af pålæg og tilbehør. En dag om ugen er der varm mad.
Der tages hensyn til den enkelte i forhold til spisningen, både i forhold til maden, hvis der er særlige omstændigheder, eksempelvis allergi eller spiseforstyrrelser, der kan være svære at håndtere for eleven.
Skolens kostpolitik understøtter tanken om, at der er en sammenhæng mellem den psykiske og fysiske trivsel. Derfor er der fokus på, at der serveres sund mad. Denne tanke gælder også valgfagene, hvor der alle dage er mulighed for, at eleverne kan være fysisk aktive.

Valgfag og lektiecafe
Efter frokosten arbejdes der fagligt frem til kl. 14.00, hvorefter der er understøttende undervisning i form af valgfag. Vi har valgt at organisere den understøttende undervisning og vores lektiecafé som en del af skolens samlede tilbud. Udbuddet af valgfag er varieret og forsøger at tilgodese så bredt som muligt i ungegruppen. Undervisningen i valgfag foregår, som nævnt, på tværs af klasserne og giver derfor mulighed for, at eleverne kan lære hinanden at kende.