Tilbudsportalen

Organisationens opholdssteder og botilbud er underlagt loven om socialtilsyn og er som følge heraf under tilsyn af Socialtilsyn Hovedstaden.

Alle afdelinger er re-godkendt primo 2015. Opholdsstederne er alle godkendt som almindeligt socialpædagogisk opholdssted § 66, stk. 1, nr. 5 og botilbuddet er godkendt som midlertidigt botilbud til voksne § 107.

Socialtilsyn Hovedstaden har på baggrund af en faglig vurdering besluttet, at organisationen kan arbejde med ”fleksible pladser”, forstået således, at alle afdelinger har ret til at indskrive unge i henhold til § 107 og § 66, stk. 1, nr. 5.

tilbudsportalen.dk kan der læses yderligere om organisationens faglige profil samt seneste tilsynsrapport.