Hverdagen

En sund og struktureret hverdag

Miljøet på Holmegården er kendetegnet ved en fast struktur, som de unge kender og finder tryghed i. Således er der faste tider for måltider, skole, diverse aktiviteter og opgaver, der skal laves hver uge. Hver ung har hver dag mindst en halv time alene sammen med en voksen, hvor den tid bruges på enten tøjvask, rengøring, madlavning eller ugesnakken, hvor den unge og hans eller hendes kontaktperson gennemgår den forløbne uge.

På Holmegården er de unge omgivet af professionelle voksne, der arbejder anerkendende og nærværende.

Skolen danner basis for livet
Der er en del unge, der har dårlige erfaringer fra tidligere skolegang. Ikke overraskende har undersøgelser vist, at der er sammenhæng mellem uddannelsen, og hvordan man senere klarer sig som voksen. På Holmegården har de unge et dagbehandlingstilbud, der tager individuelle hensyn, og miljøterapeuterne støtter massivt op om de unges fremmøde i skolen. Der er med andre ord et tæt samarbejde mellem Holmegården og skolen.

God mad – sund udvikling
Vi prioriterer i høj grad den unges sundhed, hvilket medfører, at de unges kost følger Fødevareministeriets anbefalinger.

Faste gruppeaktiviteter:

  • Psykoedukation

  • Sanseintegrationsgrupper

  • Løbegrupper

  • Styrketræning

  • Diverse sportsaktiviteter

  • Træning i de unges eget træningsrum

 

Der etableres gruppeaktiviteter efter behov. For eksempel har vi en pigegruppe og diverse selvhjælpsgrupper. Og samtidig udarbejdes der livshistorier sammen med de unge.