Forældresamarbejde

Opholdssteder og botilbud vægter forældresamarbejdet højt.

Et samarbejde mellem miljøterapeuter og forældre er vigtigt i anerkendelsen af forældrenes fortsatte betydning i den unges liv, dvs. vi prioriterer, at familierelationer opretholdes på trods af anbringelsen. Støtte og rådgivning til forældre under anbringelsesforløbet bidrager til, at hverdagen bliver nemmere for såvel den unge som forældrene.

Ved indflytning vil miljøterapeuterne de første dage være i daglig kontakt med forældrene.
Afdelingslederen vil ligeledes kontakte forældrene en gang ugentlig den første måned. Dette er for at styrke forældresamarbejdet og for at skabe tryghed omkring den unge.

Miljøterapeuterne kontakter forældrene en gang ugentligt efter ugesnak og efter behov for at sikre en åben dialog. Der tages ved ugering udgangspunkt i den unges aktuel

Miljøterapeuterne forpligter sig til at underrette forældrene om centrale begivenheder og infomere om væsentlige beslutninger eller ændringer, der iværksættes i den unges dagligdag. Ved særlige akutte hændelser forpligter miljøterapeuterne sig til at kontakte og løbende informere forældrene.

Der afholdes som minimum et halvårligt statusmøde, hvor den unges behandlingsforløb evalueres. Forældrene indbydes automatisk til disse statusmøder, hvis den unge er under 18 år.

Forældre og søskende er altid velkomne til et besøg ifølge aftale med miljøterapeuterne.
Forældrene er altid velkomne til at tage kontakt til opholdsstedet eller botilbuddet. Unge over 18 år har også mulighed for at underskrive samtykkeerklæring, såfremt den unge ønsker, at forældrene involveres fremadrettet.

Som årlig tradition afholdes en sommer,- og julefest på de enkelte opholdssteder. Her har de unge mulighed for at invitere sine pårørende og være vært for arrangementet. Under hjemmesidens punkt ”aktuelt” vil det være muligt at se nyhedsbreve med sidste nyt i afdelingerne.