Hverdagen

Den vigtige hverdag for de unge

Miljøet på botilbuddet Drosselvej er kendetegnet ved en fast struktur, som de unge kender. Således er der faste tider for, hvornår de spiser, går i skole, laver lektier og for andre aktiviteter og ugentlige opgaver.
Hver ung har mindst en halv time om dagen, hvor de er alene med en voksen. Her laves der en daglig opgave, der enten består af tøjvask, rengøring, madlavning eller ugesnak.
De unge er omgivet af professionelle voksne, der arbejder anerkendende og nærværende.

Vi prioriterer skolegangen
En del unge kommer til os med dårlige erfaringer fra deres tidligere skolegang, og da undersøgelser har vist, at der er en sammenhæng mellem ens uddannelse, og hvordan man senere klarer sig som voksen, er det vigtigt at give børnene og de unge det bedst mulige udbytte af skolen.
Derfor har de unge et dagbehandlingstilbud, der tager individuelle hensyn, og miljøterapeuterne prioriterer i høj grad, at de unge passer deres skole. Der er naturligvis et tæt samarbejde mellem Drosselvej og skolen.

God og sund mad er vigtigt, når man skal lære og udvikle sig - derfor serverer vi en kost, der følger Fødevareministeriets anbefalinger.

De unge kan vælge mellem disse gruppeaktiviteter:

  • Psykoedukation

  • Sanseintegrationsgrupper

  • Løbegrupper

  • Styrketræning

  • Diverse sprotsaktiviteter

  • Træning i eget træningsrum

Der etableres gruppeaktiviteter efter behov – det kan f.eks. være pigegrupper og diverse selvhjælpsgrupper. Der udarbejdes også livshistorier sammen med de unge.